Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Педагошки факултет (2006–2012)


 

На иницијативу Научно-наставног већа и предлог Савета Факултета уз сагласност Савета Универзитета у Крагујевцу, Учитељски факултет у Јагодини 17.7.2006. прераста у Педагошки факултет у Јагодини. Прилагођавајући свој рад савременим кретањима, а све у складу са Законом о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 76/05), Педагошки факултет у Јагодини уводи и акредитује нове студијске програме, основних академских и мастер академских студија. Настава се спроводи у оквиру три студијска програма основних академских студија (Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима) и четири студијска програма у оквиру мастер академских студија (Мастер учитељ, Мастер васпитач у предшколским установама, Мастер васпитач у домовима и Мастер образовне политике у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Београду).

Педагошки факултет у Јагодини мења назив у Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Одлука Владе Републике Србије 05 број 612-6375/2012 од 4. октобра 2012. – Службени гласник РС, број 96/2012).