Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Pedagoški fakultet (2006–2012)


 

Na inicijativu Naučno-nastavnog veća i predlog Saveta Fakulteta uz saglasnost Saveta Univerziteta u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Jagodini 17.7.2006. prerasta u Pedagoški fakultet u Jagodini. Prilagođavajući svoj rad savremenim kretanjima, a sve u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 76/05), Pedagoški fakultet u Jagodini uvodi i akredituje nove studijske programe, osnovnih akademskih i master akademskih studija. Nastava se sprovodi u okviru tri studijska programa osnovnih akademskih studija (Učitelj, Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima) i četiri studijska programa u okviru master akademskih studija (Master učitelj, Master vaspitač u predškolskim ustanovama, Master vaspitač u domovima i Master obrazovne politike u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu).

Pedagoški fakultet u Jagodini menja naziv u Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (Odluka Vlade Republike Srbije 05 broj 612-6375/2012 od 4. oktobra 2012. – Službeni glasnik RS, broj 96/2012).