Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Центар за издавачку делатност


ЦИЉЕВИ ЦЕНТРА

  • Унапређивање квалитета организације издавачке делатности Факултета (оцењивања и одобравања за штампање рукописа наставних, научних, стручних, информативних и других публикација).
  • Развијање система за квалитетно и транспарентно промовисање публикација Факултета, у васпитно-образовним институцијама у земљи и шире, чиме ће се допринети афирмацији и даљем развоју Факултета.
  • Развијање сарадње са другим издавачима и центрима за издавачку делатност и изналажење могућности за заједничку припрему публикација.
  • Стварање повољних услова за издавање и продају публикација.
  • Остваривање услова за континуирану размену публикација у земљи и иностранству.
  • Побољшање квалитета наставе и унапређење процеса образовања на Факултету квалитетном уџбеничком и другом литературом.

 

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА

  • Издавање наставних, научних, стручних, информативних и електронских публикација које доприносе унапређивању наставно-научног рада на Факултету.
  • Припремање и доношење годишњег плана издавачке делатности Факултета.
  • Складиштење, дистрибуција и продаја факултетских публикација.
  • Медијско представљање публикација.

 

Руководилац Центра за издавачку делатност

Доц. др Маја Димитријевић

 

Издавачки савет

Проф. др Виолета Јовановић
Проф. др Емина Копас-Вукашиновић
Проф. др Илијана Чутура
Проф. др Ненад Вуловић
Доц. мр Јелена Гркић Гинић
Доц. др Марија Станојевић Веселиновић
Доц. др Бојана Димитријевић
Асс. Сузана Ђорђевић

 

Контакт

Факултет педагошких наука
Милана Мијалковића 14
35000 Јагодина
cid.pefja@gmail.com
+381 35 223 805