Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Сузана Ђорђевић

Сузана М. Ђорђевић
Име, средње слово, презиме: Сузана М. Ђорђевић
Звање: Асистент
Датум рођења: 5.4.1993.
Ужа научна односно уметничка област: Информатика са методиком
Катедра: Катедра за природно-математичке и информатичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: suzana.djordjevic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Уторак од 14:15

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Информатика са методиком наставе
Докторат
Мастер 2017. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математика - модул теоријска математика
Диплома 2016. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математика - модул теоријска математика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Информатика (ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима)
 2. Методика информатичког образовања (ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима)
 3. Информатика у образовању (ОАС Учитељ)
 4. Нове технологије у образовању (МАС Учитељ, МАС Васпитач у предшколским установама, МАС Васпитач у домовима)
 5. Софтверски и веб алати (ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима)
 6. Основе рачунарских система (ОАС Учитељ)
 7. Увод у програмирање (ОАС Учитељ)
 8. Методика дигиталне писмености (ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима)
 9. Образовање на даљину (ОАС Учитељ)
 10. Методика програмирања (ОАС Учитељ)
 11. Програмирање (ОАС Учитељ)
 12. Израда веб страница (МАС Учитељ)
 13. Анализа података и програмирање графике (МАС Учитељ)
 14. Израда веб страница (МАС Веб дизајн)
 15. Софтверски и веб алати (МАС Веб дизајн)
 16. Интернет програмирање (МАС Веб дизајн)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Ђорђевић, С., Милутиновић, В. (2021). Примена криптографског модела заштите података у групном раду студената. Узданица, XVIII (2), 273–288. DOI: 10.46793/pctja.19.447Dj
 2. Ђорђевић, С. (2021). Примена информационих технологија у настави Булове алгебре. Вуловић, Н. и Михајловић, А. (ур.) (2021). Методички аспекти наставе математике IV, Зборник радова са четвртог међународног научног скупа. Јагодина, 2–3. новембар 2017. (112-130) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. DOI: 10.46793/manm4.112dj
 3. Đorđević, S. (2020). Factors Relating to the Development of ICT Competences of Preservice Preschool Teachers. In Savić, V. & Cekić-Jovanović, O. (Eds.) (2020). Professional competences for teaching in the 21st century. Jagodina: Faculty of Education. DOI: 10.46793/pctja.19.447Dj
 4. Милутиновић, В., Ђорђевић, С. (2019). Програмирање у Пајтону са задацима за вежбање. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. ISBN 978-86-7604-180-0
 5. Ђорђевић, С., Милутиновић, В. (2019). Предвиђање оцена студената коришћењем вештачких неуронских мрежа. Узданица, XVI (2), 193–205.

Остале активности

Учешће на пројектима: Билатерални пројекат Кризе, изазови и савремени образовни систем Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Србија) и Филозофски факултет Универзитета Црне Горе (Црна Гора) (2021–2023)
Пројекат који се финансира у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“, назив пројекта: Подизање дигиталних компетенција учитеља (ПОДИКОМ), руководилац пријекта: др Верица Милутиновић, (2018-2019).
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: