Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Сузана Ђорђевић

Сузана М. Ђорђевић
Име, средње слово, презиме: Сузана М. Ђорђевић
Звање: Асистент
Датум рођења: 5.4.1993.
Ужа научна односно уметничка област: Информатика са методиком
Катедра: Катедра за природно-математичке и информатичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: suzana.djordjevic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Уторак од 14:15

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2018. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Информатика са методиком наставе
Докторат
Мастер 2017. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математика - модул теоријска математика
Диплома 2016. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математика - модул теоријска математика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Основе информатике (ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима)
 2. Информатика у образовању (ОАС Учитељ)
 3. ICT у настави (МАС Учитељ, МАС Васпитач у предшколским установама, МАС Васпитач у домовима)
 4. Основе рачунарских система (ОАС Учитељ)
 5. Дигитална писменост (ОАС Учитељ)
 6. Увод у програмирање (ОАС Учитељ)
 7. Софтверски алати у настави (ОАС Учитељ)
 8. Хипермедији у е-образовању (ОАС Учитељ)
 9. Програмирање (ОАС Учитељ)
 10. Методика наставе информатике (ОАС Учитељ)
 11. Методика програмирања (ОАС Учитељ)
 12. Израда веб страница (ОАС Учитељ)
 13. Нове технологије у образовању (ОАС Учитељ)
 14. Учење на даљину (МАС Учитељ)
 15. Методика информатичког образовања (ОАС Учитељ)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Ђорђевић, С. (2017). Примена информационих технологија у настави Булове алгебре. У Михајловић, А., Вуловић, Н. (ур.), Зборник резимеа са четвртог међународног научног скупа Методички аспекти наставе математике IV, (51–52). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

Остале активности

Учешће на пројектима: Пројекат који се финансира у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“, назив пројекта: Подизање дигиталних компетенција учитеља (ПОДИКОМ), руководилац пријекта: др Верица Милутиновић, (2018-2019).
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: