Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Suzana Đorđević

Suzana M. Đorđević
Ime, srednje slovo, prezime: Suzana M. Đorđević
Zvanje: Asistent
Datum rođenja: 5.4.1993.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Informatika sa metodikom
Katedra: Katedra za prirodno-matematičke i informatičke nauke
Kabinet:
Telefon:
e-mail: suzana.djordjevic@pefja.kg.ac.rs
Konsultacije: Petak od 13.30-14-30

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2018. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina Informatika sa metodikom nastave
Doktorat
Master 2017. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Matematika - modul teorijska matematika
Diploma 2016. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Matematika - modul teorijska matematika

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Osnove informatike (OAS Učitelj, OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama, OAS Vaspitač u domovima)
 2. Informatika u obrazovanju (OAS Učitelj)
 3. ICT u nastavi (MAS Učitelj, MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama, MAS Vaspitač u domovima)
 4. Osnove računarskih sistema (OAS Učitelj)
 5. Digitalna pismenost (OAS Učitelj)
 6. Uvod u programiranje (OAS Učitelj)
 7. Softverski alati u nastavi (OAS Učitelj)
 8. Hipermediji u e-obrazovanju (OAS Učitelj)
 9. Programiranje (OAS Učitelj)
 10. Metodika nastave informatike (OAS Učitelj)
 11. Metodika programiranja (OAS Učitelj)
 12. Izrada veb stranica (OAS Učitelj)
 13. Nove tehnologije u obrazovanju (OAS Učitelj)
 14. Učenje na daljinu (MAS Učitelj)
 15. Metodika informatičkog obrazovanja (OAS Učitelj)

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

Reprezentativne reference

 1. Đorđević, S. (2017). Primena informacionih tehnologija u nastavi Bulove algebre. U Mihajlović, A., Vulović, N. (ur.), Zbornik rezimea sa četvrtog međunarodnog naučnog skupa Metodički aspekti nastave matematike IV, (51–52). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: Projekat koji se finansira u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“, naziv projekta: Podizanje digitalnih kompetencija učitelja (PODIKOM), rukovodilac prijekta: dr Verica Milutinović, (2018-2019).
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja:
Članstva u organizacijama:
Ostali podaci: