Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Кратки програми студија


КОНКУРС ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА НА КРАТКE ПРОГРАМ СТУДИЈА 2024.

Пријавни листови:

Пријавни лист – Дадиља
Пријавни лист – Руководилац тима
Пријавни лист – Ментор за школско учење
Пријавни лист – Геронтолошки дружбеник
Пријавни лист – Асистент за учење енглеског језика

ШВ Образац 20


Факултет педагошких наука у Јагодини, од школске 2022/23. године, организује упис на Кратке програме студија, које акредитује Национални савет за образовање. Циљ увођења КП у образовни систем Републике Србије јесте да се у кратком временском периоду омогући ефектно и ефикасно образовање и обука стручњака за конкретан посао на основу исказане потребе послодавца. Кратки програми студија треба да оспособе полазнике за занимања која су потребна послодавцима у приватном и државном сектору, а за које тренутно нема адекватне едукације.

У понуди је пет кратких програма студија:

ДАДИЉА

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА

МЕНТОР ЗА ШКОЛСКО УЧЕЊЕ

ГЕРОНТОЛОШКИ ДРУЖБЕНИК

АСИСТЕНТ ЗА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА


Решења Националног савета за високо образовање о усвајању кратких програма студија:

Дадиља
Руководилац тима
Ментор за школско учење
Геронтолошки дружбеник
Асистент за учење енглеског језика


Кратки програм студија траје 4 месеца;

Услов за упис на кратки програм студија је завршена најмање средња школа;

Полазник по завршетку кратког програма добија акредитовани сертификат, као потврду да је обучен за одређени посао;

Настава на кратким програмима одвија се on line.