Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

МЕНТОР ЗА ШКОЛСКО УЧЕЊЕ


Факулет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, факултет у Јагодини, уписује полазнике на кратки програм студија МЕНТОР ЗА ШКОЛСКО УЧЕЊЕ. Овај кратки програм студија је евидентиран код Националног савета за високо образовање.

Који је циљ кратког програма студија МЕНТОР ЗА ШКОЛСКО УЧЕЊЕ и за које послове се оспособљавају полазници?

Циљеви кратког програма студија МЕНТОР ЗА ШКОЛСКО УЧЕЊЕ:

  • разумевање психолошких аспеката процеса учења;
  • упознавање са начинима мотивисања ученика за школско учење;
  • оспособљавање за примену методичких поступака који омогућавају креативно, занимљиво и ефикасно учење;

Програм је погодан и за незапослена лица, која се баве или желе да пружају  помоћ деци у учењу, јер по завршетку програма Ментор за школско учење добијају акредитовани сертификат, који им може помоћи да брже и лакше пронађу посао.

Колико траје кратки програм студија?
Кратки програм студија траје 12 недеља + пракса (90 сати).

Колико кошта похађање кратког програма студија?
Цена износи 45.000 дин. (уз могућност плаћања у 3 једнаке рате).

Ко има право уписа на кратки програм студија?
Право уписа имају кандидати који су завршили средње, више или високо образовање.

Да ли пoлазници уписани на кратки програм студија похађају праксу и где?
Полазници уписани на кратки програм студија похађају праксу у одговарајућим установама.

Колике су групе полазника кратког програма студија?
На кратком програму студија је предвиђен рад у малим групама до 30 студената.

На који начин се одвија настава на кратком програму студија?
Настава се одржава on line.

Колико ЕСПБ бодова полазници стичу завршавањем кратког програма студија ?
Завршавањем кратког програма студија полазници стичу 30 ЕСПБ бодова.

Да ли полазници добијају неку потврду о завршетку кратког програма студија?
По завршетку кратког програма студија, полазници добијају сертификат и додатак сертификата у којем су наведени сви одслушани и положени предмети. Овај документ представља потврду да је полазник обучен и оспособљен да обавља конкретан посао.

Како се пријавити за упис на кратки програм студија МЕНТОР ЗА ШКОЛСКО УЧЕЊЕ?

Све информације о пријави за упис налазе се на сајту факултета.

Контакт особа: Биљана Стојановић, mail: biljanastojanovic23@yahoo.com, тел 062/796-932


Књига предмета