Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

АСИСТЕНТ ЗА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА


Факулет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, факултет у Јагодини, уписује полазнике на кратки програм студија АСИСТЕНТ ЗА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА. Овај кратки програм студија је евидентиран код Националног савета за високо образовање.

Који је циљ кратког програма студија АСИСТЕНТ ЗА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА и за које послове се оспособљавају полазници?

Циљеви кратког програма студија АСИСТЕНТ ЗА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА:

  • стицање теоријских знања о психолошким аспектима учења језика;
  • стицање знања о дидактичким поступцима у процесу учења енглеског језика;
  • упознавање са начинима мотивисања ученика за учење енглеског језика;
  • усвајање и примена свих језичких вештина;
  • примена најсавременијих метода поучавања на млађем узрасту;
  • стицање знања и коришћење одговарајућег вокабулара и граматичких правила;
  • примена игара, кратких прича, песмица, бајки и видео материјала за учење енглеског језика.

Програм може да буде од велике користи запосленима у образовању и васпитању, а незапослена лица уз овај акредитовани сертификат o методичкој оспособљености за подучавање енглеског језика могу лакше и брже пронаћи посао у пружању приватних услуга подучавања.

Колико траје кратки програм студија?
Кратки програм студија траје 12 недеља + пракса (90 сати).

Колико кошта похађање кратког програма студија?
Цена износи 45.000 дин. (уз могућност плаћања у 3 једнаке рате).

Ко има право уписа на кратки програм студија?
Право уписа имају кандидати који су завршили средње, више или високо образовање, чији је полазни ниво знања енглеског језика А2.

Да ли пoлазници уписани на кратки програм студија похађају праксу и где?
Полазници уписани на кратки програм студија похађају праксу у одговарајућим установама.

Колике су групе полазника кратког програма студија?
На кратком програму студија је предвиђен рад у малим групама до 30 студената.

На који начин се одвија настава на кратком програму студија?
Настава се одржава on line.

Колико ЕСПБ бодова полазници стичу завршавањем кратког програма студија ?
Завршавањем кратког програма студија полазници стичу 30 ЕСПБ бодова.

Да ли полазници добијају неку потврду о завршетку кратког програма студија?
По завршетку кратког програма студија, полазници добијају сертификат и додатак сертификата у којем су наведени сви одслушани и положени предмети. Овај документ представља потврду да је полазник обучен и оспособљен да обавља конкретан посао.

Како се пријавити за упис на кратки програм студија АСИСТЕНТ ЗА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА?
Све информације о пријави за упис налазе се на сајту факултета.

Контакт особа: Биљана Стојановић, mail: biljanastojanovic23@yahoo.com,  тел 062/796-932


Књига предмета