Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА


Факулет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, факултет у Јагодини, уписује полазнике на кратки програм студија РУКОВОДИЛАЦ ТИМА. Овај кратки програм студија је евидентиран код Националног савета за високо образовање.

Који је циљ кратког програма студија РУКОВОДИЛАЦ ТИМА и за које послове се оспособљавају полазници?

Циљеви кратког програма студија РУКОВОДИЛАЦ ТИМА:

  • разумевање психологије групе;
  • упознавање са принципима руковођења;
  • оспособљавање за конструктивну комуникацију, сараднички рад и међусобну подршку у релацији са колегама;
  • оспособљавање полазника за успешно коришћење пословног енглеског језика, разумевање и коришћење најфреквентнијих фраза и израза, пословна кореспонденција и успешно вођење пословних разговора и преговора.

Програм може да буде од велике користи запосленима који су на руководећим позицијама различитог нивоа (радних група, тимова и других организационих јединица) или запосленима који желе да стекну вештине руковођења тимом.

Колико траје кратки програм студија?
Кратки програм студија траје 12 недеља + пракса (90 сати).

Колико кошта похађање кратког програма студија?
Цена износи 45.000 дин. (уз могућност плаћања у 3 једнаке рате).

Ко има право уписа на кратки програм студија?
Право уписа имају кандидати који су завршили средње, више или високо образовање.

Да ли пoлазници уписани на кратки програм студија похађају праксу и где?
Полазници уписани на кратки програм студија похађају праксу у одговарајућим установама и предузећима.

Колике су групе полазника кратког програма студија?
На кратком програму студија је предвиђен рад у малим групама до 15 студената.

На који начин се одвија настава на кратком програму студија?
Настава се одржава on line.

Колико ЕСПБ бодова полазници стичу завршавањем кратког програма студија ?
Завршавањем кратког програма студија полазници стичу 30 ЕСПБ бодова.

Да ли полазници добијају неку потврду о завршетку кратког програма студија?
По завршетку кратког програма студија, полазници добијају сертификат и додатак сертификата у којем су наведени сви одслушани и положени предмети. Овај документ представља потврду да је полазник обучен и оспособљен да обавља конкретан посао.

Како се пријавити за упис на кратки програм студија РУКОВОДИЛАЦ ТИМА?

Све информације о пријави за упис налазе се на сајту факултета.

Контакт особа: Биљана Стојановић, mail: biljanastojanovic23@yahoo.com,  тел 062/796-932


Књига предмета