Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника (36 ЕСПБ)


ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ БУДУ СТИЗАЛЕ НАКОН ТЕРМИНА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА, НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНЕ.

Пријаве испита су од 1. до 5. у месецу.


Обавештење о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за школску 2020/2021. годину


УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА:

  • Попуњен Образац за пријаву испита 1 и доказ о уплати послати на мејл vladandimitrijevic@pefja.kg.ac.rs у термину за пријаву испита..

Образац за пријаву испита 1


Распоред испита у октобарском испитном року 2020.


e-mail адресе професора


Пријавни лист
Одлука Факултета
Одлука Сената Универзитета
 Програм ППМ
Допуна Програма ППМ
Одлука Сената Универзитета
Листа предмета

ЦЕНОВНИК


Жиро рачун Факултета: 840-1292666-93, позив на број: PPM,
Корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина