Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Обрасци


Пријавни листови ОАС 2022:

Пријавни лист ОАС У
Пријавни лист ОАС ПВ
Пријавни лист ОАС ДВ


Пријавни листови МАС 2022:

Пријавни лист – МАС Учитељ
Пријавни лист – МАС Васпитач (модул Васпитач у предшколским установама)
Пријавни лист – МАС Васпитач (модул Васпитач у домовима)
Пријавни лист – МАС Образовање професора предметне наставе
Пријавни лист – МАС Лидерство у образовању
Пријавни лист – МАС Образовне политике


Пријавни листови МАС 2021:

Пријавни лист – МАС Учитељ
Пријавни лист – МАС Васпитач (модул Васпитач у предшколским установама)
Пријавни лист – МАС Васпитач (модул Васпитач у домовима)
Пријавни лист – МАС Образовање професора предметне наставе
Пријавни лист – МАС Лидерство у образовању
Пријавни лист – МАС Образовне политике


ШВ Образац 2022.

Образац – обавезни део завршног рада на основним академским студијама
Пријава за полагање испита
Семестрални лист
Захтев за издавање потврде о статусу


Обрасци за мастер академске студије

Правилник о пријави и одбрани завршног рада на мастер академским студијама

Захтев за одобрење теме завршног рада на мастер академским студијама
Образац идејног пројекта мастер рада

Упутство за израду завршног рада на мастер академским студијама

Прилог 1 – Насловна страна
Прилог 2 – Кључна информацијска документација
Прилог 3 – Изјава о ауторству


Обрасци за докторске академске студије

Образац 1 – Захтев за пријаву теме докторске дисертације
Образац 2 – Образложење теме докторске дисертације
Образац 3 – Сагласност ментора


Обрасци и за пријемни – пробни пријемни

Формулар – Пробни пријемни испит 2019.