Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Обрасци


Пријавни листови – Основне академске студије 2022:

Пријавни лист ОАС Учитељ
Пријавни лист ОАС Васпитач у педшколским установама
Пријавни лист ОАС Васпитач у домовима


Пријавни листови – Основне струковне студије 2022:

Пријавни лист ОСС Струковна медицинска сестра васпитач


Пријавни листови Мастер академске студије 2022 (други конкурсни рок):
студијски програм МАС Учитељ
студијски програм МАС ПВ Васпитач
студијски програм МАС ДВ Васпитач
студијски програм МАС Професор предметне наставе
студијски програм МАС Лидерство у образовању
студијски програм МАС Образовне политике
 студијски програм МАС Веб дизајн


Пријавни листови – Мастер академске студије 2022:

Пријавни лист – МАС Учитељ
Пријавни лист – МАС Васпитач (модул Васпитач у предшколским установама)
Пријавни лист – МАС Васпитач (модул Васпитач у домовима)
Пријавни лист – МАС Професор предметне наставе
Пријавни лист – МАС Лидерство у образовању
Пријавни лист – МАС Образовне политике


ШВ Образац 2022.

Образац – обавезни део завршног рада на основним академским студијама
Пријава за полагање испита
Семестрални лист
Захтев за издавање потврде о статусу


Обрасци за мастер академске студије

Правилник о пријави и одбрани завршног рада на мастер академским студијама

Захтев за одобрење теме завршног рада на мастер академским студијама
Образац идејног пројекта мастер рада

Упутство за израду завршног рада на мастер академским студијама

Прилог 1 – Насловна страна
Прилог 2 – Кључна информацијска документација
Прилог 3 – Изјава о ауторству


Обрасци и за пријемни – пробни пријемни

Формулар – Пробни пријемни испит 2019.