Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Обрасци


Пријавни листови:

Пријавни лист – Мастер учитељ
Пријавни лист – Мастер васпитач у предшколским установама
Пријавни лист – Мастер васпитач у домовима
Пријавни лист – Образовање професора предметне наставе
Пријавни лист – Мастер образовне политике
Пријавни лист – Мастер лидерство у образовању
Пријавни лист – Доктор наука – Методика наставе


Образац за завршни рад на основним академским студијама
Пријава за полагање испита
Семестрални лист
ШВ Образац
Захтев за издавање потврде о статусу


Обрасци за мастер академске студије

Захтев за одобрење теме завршног рада на мастер академским студијама
Образац идејног пројекта мастер рада


Обрасци за докторске академске студије

Образац 1 – Захтев за пријаву теме докторске дисертације
Образац 2 – Образложење теме докторске дисертације
Образац 3 – Сагласност ментора


Обрасци и за пријемни – пробни пријемни

Формулар – Пробни пријемни испит 2019.