Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Обрасци


Пријавни листови:

Пријавни лист – Мастер учитељ
Пријавни лист – Мастер васпитач у предшколским установама
Пријавни лист – Мастер васпитач у домовима
Пријавни лист – Образовање професора предметне наставе
Пријавни лист – Мастер образовне политике
Пријавни лист – Мастер лидерство у образовању
Пријавни лист – Доктор наука – Методика наставе


Образац за завршни рад на основним академским студијама
Пријава за полагање испита
Семестрални лист
ШВ Образац
Захтев за издавање потврде о статусу


Обрасци за мастер академске студије

Правилник о пријави и одбрани завршног рада на мастер академским студијама

Захтев за одобрење теме завршног рада на мастер академским студијама
Образац идејног пројекта мастер рада

Упутство за израду завршног рада на мастер академским студијама

Прилог 1 – Насловна страна
Прилог 2 – Кључна информацијска документација
Прилог 3 – Изјава о ауторству


Обрасци за докторске академске студије

Образац 1 – Захтев за пријаву теме докторске дисертације
Образац 2 – Образложење теме докторске дисертације
Образац 3 – Сагласност ментора


Обрасци и за пријемни – пробни пријемни

Формулар – Пробни пријемни испит 2019.