Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Обрасци


ШВ образац:

ШВ Образац 20


Пријавни листови – Основне академске студије 2023:

Пријавни лист ОАС Учитељ
Пријавни лист ОАС Васпитач у педшколским установама
Пријавни лист ОАС Васпитач у домовима


Пријавни листови – Основне струковне студије 2023:

Пријавни лист ОСС Струковна медицинска сестра васпитач


Пријавни листови – Мастер академске студије 2023:

Пријавни лист – МАС Учитељ
Пријавни лист – МАС Васпитач (модул Васпитач у предшколским установама)
Пријавни лист – МАС Васпитач (модул Васпитач у домовима)
Пријавни лист – МАС Професор предметне наставе
Пријавни лист – МАС Лидерство у образовању
Пријавни лист – МАС Образовне политике
Пријавни лист – МАС Веб дизајн


Пријавни листови – Кратки програми студија 2024:

Пријавни лист – Дадиља
Пријавни лист – Руководилац тима
Пријавни лист – Ментор за школско учење
Пријавни лист – Геронтолошки дружбеник
Пријавни лист – Асистент за учење енглеског језика


Образац – обавезни део завршног рада на основним академским студијама
Пријава за полагање испита
Семестрални лист
Захтев за издавање потврде о статусу


Обрасци за мастер академске студије

Пријава теме мастер рада:

Правилник о пријави и одбрани завршног рада на мастер академским студијама, пречишћен текст 2022.

Захтев за одобрење теме завршног рада на мастер академским студијама
Образац идејног пројекта мастер рада

Пријава и одбрана мастер рада:

Упутство за израду завршног рада на мастер академским студијама
Документација у поступку оцене и одбране мастер рада

Обавезни прилози рада:

Прилог 1 – Насловна страна
Прилог 2 – Кључна информацијска документација
Прилог 3 – Изјава о ауторству


Обрасци и за пријемни – пробни пријемни

Формулар – Пробни пријемни испит 2019.