Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Наставници и сарадници факултета

Име и презиме Звање Ужа научна односно уметничка област Катедра
др Виолета Јовановић Редовни професор Књижевност са методиком наставе Катедра за филолошке науке
др Емина Копас-Вукашиновић Редовни професор Педагогија Друштвено – хуманистичке науке
др Живорад Марковић Редовни професор Физичка култура са методиком наставе Kатедра за дидактичко-методичке науке
др Ружица Петровић Редовни професор Филозофија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Слободан Штетић Редовни професор Графички дизајн (Плакат) / Ликовна уметност са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Сунчица Мацура Редовни професор Специјално педагошке и психолошке науке (интерполарни ниво) Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Весна Трифуновић Редовни професор Социологија образовања Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Илијана Чутура Редовни професор Српски језик са методиком Катедра за филолошке науке
др Александар Игњатовић Редовни професор Физичка култура са методиком Катедра за дидактичко методичке науке
др Јелена Теодоровић Редовни професор Педагогија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Светлана Ћурчић Редовни професор Примењена биологија Природно математичке и информатичке науке
др Марко Ђорђевић Редовни професор Комуникологија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Предраг Живковић Редовни професор Педагогија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Биљана Стојановић Редовни професор Дидактика са методиком Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Александра Михајловић Редовни професор Методика наставе математике Дидактичко-методичке науке
др Ненад Вуловић Ванредни професор Методика наставе математике Катедра за дидактичко-методичке науке
др Ирена Голубовић-Илић Ванредни професор Методика наставе природе и друштва Катедра за дидактичко-методичке науке
др Јелена Старчевић Ванредни професор Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Ивана Ћирковић Миладиновић Ванредни професор Методика наставе енглеског језика Катедра за филолошке науке
др Сандра Милановић Ванредни професор Физичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Душан Ристановић Ванредни професор Дидактика са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Верица Милутиновић Ванредни професор Примењене рачунарске науке Катедра за природно-математичке и информатичке науке
др Снежана Марковић Ванредни професор Методика наставе српског језика и књижевности Катедра за дидактичко-методичке науке
др Оливера Цекић-Јовановић Ванредни професор Методика наставе природе и друштва Дидактичко-методичке науке
др Слађана Станковић Ванредни професор Физичка култура са методиком Катедра за дидактичко - методичке науке
др Јелена Спасић Ванредни професор Српски језик са методиком Катедра за филолошке науке
др Милош Ђорђевић Ванредни професор Ликовна уметност са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Миа Арсенијевић Ванредни професор Ликовна уметност са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
Милица Станковић Ванредни професор Музичка уметност са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Марија Станојевић Веселиновић Ванредни професор Немачки језик са методиком Катедра за филолошке науке
др Бранко Илић Доцент Књижевност са методиком Катедра за филолошке науке
др Весна Петровић Доцент Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Владимир Ристић Доцент Примењена математика Катедра за природно-математичке и информатичке науке
мр Јелена Гркић Гинић Доцент Музичка уметност са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Јелена Младеновић Доцент Примењена биологија Катедра за природно-математичке и информатичке науке
др Маја Димитријевић Доцент Методика наставе српског језика и књижевности Катедра за дидактичко-методичке науке
др Наташа Вукићевић Доцент Методика наставе музичке културе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Ненад Стевановић Доцент Педагогија Друштвено-хуманистичке науке
др Вера Савић Доцент Енглески језик са методиком Катедра за филолошке науке
мр Ивана Милић Доцент Музичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Бојана Димитријевић Доцент Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Богдан Штетић Доцент Ликовна уметност са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Гордана Степић Доцент Методика наставе природе и друштва Kатедра за дидактичко-методичке науке
др Милан Миликић Доцент Методика наставе математике Катедра за дидактичко-методичке науке
др Јелена Јоксимовић Доцент Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Јелена Јосијевић Доцент Енглески језик са методиком Катедра за филолошке науке
Андријана Милетић Асистент Методика наставе природе и друштва Катедра за дидактичко – методичке науке
Јована Ђорђевић Асистент Ликовна уметност са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
Катарина Станојевић Асистент Методика наставе музичке културе Катедра за дидактичко-методичке науке
Нина Живковић Асистент Књижевност са методиком Катедра за филолошке науке
Нина Еремић Асистент Ликовна уметност са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
Сузана Ђорђевић Асистент Информатика са методиком Катедра за природно-математичке и информатичке науке
Ана Миљковић Асистент Предшколска педагогија са методиком Катедра за друштвено-хуманистичке науке
Милан Комненовић Асистент Педагогија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Недељко Милановић Асистент Педагогија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Јелена Јанчић Сарадник у настави Методика наставе физичке културе Kатедра за дидактичко-методичке науке