Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Наставници и сарадници факултета

Име и презиме Звање Ужа научна односно уметничка област Катедра
др Виолета Јовановић Редовни професор Књижевност са методиком Катедра за филолошке науке
др Гордана Будимир-Нинковић Редовни професор Општа педагогија са методологијом Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Емина Копас-Вукашиновић Редовни професор Педагогија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Живорад Марковић Редовни професор Физичка култура са методиком Kатедра за дидактичко-методичке науке
др Ружица Петровић Редовни професор Етика са Филозофијом образовања Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Слободан Штетић Редовни професор Ликовна уметност са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Сунчица Мацура Редовни професор Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Радмила Миловановић Редовни професор Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Весна Трифуновић Редовни професор Социологија образовања Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Светлана Ћурчић Ванредни професор Методика наставе природних наука Природно-математичке и информатичке науке
др Илијана Чутура Ванредни професор Српски језик са методиком Катедра за филолошке науке
др Александар Игњатовић Ванредни професор Физичка култура са методиком Катедра за дидактичко методичке науке
др Јелена Теодоровић Ванредни професор Општа педагогија са методологијом Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Марко Ђорђевић Ванредни професор Комуникологија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Предраг Живковић Ванредни професор Општа педагогија са методологијом Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Ирена Голубовић-Илић Ванредни професор Методика наставе природе и друштва Катедра за дидактичко-методичке науке
др Јелена Старчевић Ванредни професор Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Биљана Стојановић Ванредни професор Дидактика са методиком Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Александра Михајловић Ванредни професор Методика наставе математике Дидактичко-методичке науке
Богдан Штетић Доцент Графички дизајн Примењена уметност са методиком
др Бранко Илић Доцент Књижевност са методиком наставе Катедра за филолошке науке
др Верица Милутиновић Доцент Информатика са методиком Катедра за природно-математичке и информатичке науке
др Весна Петровић Доцент Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Владимир Ристић Доцент Математика са методиком Катедра за природно-математичке и информатичке науке
др Душан Ристановић Доцент Дидактика са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Ивана Ћирковић Миладиновић Доцент Енглески језик са методиком Катедра за филолошке науке
мр Јелена Гркић Гинић Доцент Музичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Јелена Младеновић Доцент Методика наставе природних наука Катедра за природно-математичке и информатичке науке
др Јелена Спасић Доцент Српски језик са методиком наставе Катедра за филолошке науке
др Маја Димитријевић Доцент Методика наставе српског језика и књижевности Катедра за дидактичко-методичке науке
др Миа Арсенијевић Доцент Ликовна уметност са методиком Методичко-дидактичка катедра
мр Милош Ђорђевић Доцент Ликовна уметност са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
мр Наташа Вукићевић Доцент Музичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Ненад Вуловић Доцент Методика наставе математике Дидактичко-методичка
др Ненад Стевановић Доцент Школска педагогија са домском педагогијом Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Оливера Цекић-Јовановић Доцент Методика наставе природе и друштва Катедра за дидактичко-методичке науке
др Сандра Милановић Доцент Физичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Слађана Станковић Доцент Физичка култура са методиком Катедра за дидактичко - методичке науке
др Снежана Марковић Доцент Методика наставе српског језика и књижевности Катедра за дидактичко-методичке науке
Милица Станковић Доцент Музичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Вера Савић Доцент Енглески језик са методиком Катедра за филолошке науке
мр Ивана Милић Доцент Музичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Марија Станојевић Веселиновић Доцент Немачки језик са методиком Катедра за филолошке науке
др Бојана Димитријевић Асистент Психологија у васпитно - образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Андријана Милетић Асистент Методика наставе природе и друштва Катедра за дидактичко – методичке науке
Јована Ђорђевић Асистент Ликовна уметност са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
Катарина Станојевић Асистент Музичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
Милан Миликић Асистент Методика наставе математике Катедра за дидактичко-методичке науке
Нина Марковић Асистент Књижевност са методиком Катедра за филолошке науке
Нина Еремић Асистент Ликовна уметност са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
Теодора Маринковић Асистент Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Славица М. Стаменковић Асистент Математика са методиком Катедра за природно - математичке и информатичке науке
Сузана Ђорђевић Асистент Информатика са методиком Катедра за природно-математичке и информатичке науке
Ана Миљковић Павловић Асистент Предшколска педагогија са методиком Катедра за друштвено-хуманистичке науке