Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Наставници и сарадници факултета

Име и презиме Звање Ужа научна односно уметничка област Катедра
др Виолета Јовановић Редовни професор Књижевност са методиком Катедра за филолошке науке
др Емина Копас-Вукашиновић Редовни професор Педагогија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Живорад Марковић Редовни професор Физичка култура са методиком Kатедра за дидактичко-методичке науке
др Ружица Петровић Редовни професор Етика са Филозофијом образовања Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Слободан Штетић Редовни професор Графички дизајн Катедра за дидактичко-методичке науке
др Сунчица Мацура Редовни професор Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Радмила Миловановић Редовни професор Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Весна Трифуновић Редовни професор Социологија образовања Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Илијана Чутура Редовни професор Српски језик са методиком Катедра за филолошке науке
др Светлана Ћурчић Ванредни професор Методика наставе природних наука Катедра за природно-математичке и информатичке науке
др Ненад Вуловић Ванредни професор Методика наставе математике Катедра за дидактичко-методичке науке
др Александар Игњатовић Редовни професор Физичка култура са методиком Катедра за дидактичко методичке науке
др Јелена Теодоровић Ванредни професор Општа педагогија са методологијом Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Марко Ђорђевић Ванредни професор Комуникологија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Предраг Живковић Ванредни професор Општа педагогија са методологијом Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Ирена Голубовић-Илић Ванредни професор Методика наставе природе и друштва Катедра за дидактичко-методичке науке
др Јелена Старчевић Ванредни професор Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Биљана Стојановић Ванредни професор Дидактика са методиком Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Александра Михајловић Ванредни професор Методика наставе математике Дидактичко-методичке науке
др Ивана Ћирковић Миладиновић Ванредни професор Методика наставе енглеског језика Катедра за филолошке науке
др Сандра Милановић Ванредни професор Физичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Душан Ристановић Ванредни професор Дидактика са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Снежана Марковић Ванредни професор Методика наставе српског језика и књижевности Катедра за дидактичко-методичке науке
др Оливера Цекић-Јовановић Ванредни професор Методика наставе природе и друштва Катедра за дидактичко-методичке науке
др Богдан Штетић Доцент Ликовна уметност са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Бранко Илић Доцент Књижевност са методиком наставе Катедра за филолошке науке
др Верица Милутиновић Доцент Информатика са методиком Катедра за природно-математичке и информатичке науке
др Весна Петровић Доцент Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Владимир Ристић Доцент Математика са методиком Катедра за природно-математичке и информатичке науке
мр Јелена Гркић Гинић Доцент Музичка уметност са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Јелена Младеновић Доцент Методика наставе природних наука Катедра за природно-математичке и информатичке науке
др Јелена Спасић Доцент Српски језик са методиком наставе Катедра за филолошке науке
др Маја Димитријевић Доцент Методика наставе српског језика и књижевности Катедра за дидактичко-методичке науке
др Миа Арсенијевић Доцент Ликовна уметност са методиком Катедра за методичко-дидактичка катедра
мр Милош Ђорђевић Доцент Ликовна уметност са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
мр Наташа Вукићевић Доцент Музичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Ненад Стевановић Доцент Педагогија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Слађана Станковић Доцент Физичка култура са методиком Катедра за дидактичко - методичке науке
Милица Станковић Доцент Музичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Вера Савић Доцент Енглески језик са методиком Катедра за филолошке науке
мр Ивана Милић Доцент Музичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
др Марија Станојевић Веселиновић Доцент Немачки језик са методиком Катедра за филолошке науке
др Бојана Димитријевић Доцент Психологија у васпитно - образовном раду Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Андријана Милетић Асистент Методика наставе природе и друштва Катедра за дидактичко – методичке науке
Јована Ђорђевић Асистент Ликовна уметност са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
Катарина Станојевић Асистент Музичка култура са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
Милан Миликић Асистент Методика наставе математике Катедра за дидактичко-методичке науке
Нина Живковић Асистент Књижевност са методиком Катедра за филолошке науке
Нина Еремић Асистент Ликовна уметност са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
Славица М. Стаменковић Асистент Математика са методиком Катедра за природно - математичке и информатичке науке
Сузана Ђорђевић Асистент Информатика са методиком Катедра за природно-математичке и информатичке науке
Ана Миљковић Павловић Асистент Предшколска педагогија са методиком Катедра за друштвено-хуманистичке науке
Милан Комненовић Асистент Педагогија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Недељко Милановић Асистент Педагогија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке