Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Предраг Живковић

Име, средње слово, презиме: Предраг Ж. Живковић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 2.4.1970.
Ужа научна односно уметничка област: Општа педагогија са методологијом
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: 01
Телефон:
е-mail: predrag.zivkovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Четвртак: 10.00 - 11.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2014. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Педагогија
Докторат 2011. Филозофски факултет у Косовској Митровици Школска педагогија
Магистратура 2007. Филозофски факултет у Косовској Митровици Школска педагогија
Диплома 1996. Филозофски факултет Универзитета у Приштини Школска педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методологија педагошких истраживања
 2. Академско писање

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Квалитативне и квантитативне методе истраживања у методици наставе

Репрезентативне референце

 1. 1. Живковић, П. (2012). Професионални идентитет наставника и квалитет рада у настави. Филозофски факултет: Косовска Митровица. Каирос: Јагодина.
 2. 2. Живковић, П. (2015). Прекаритет и наставници на одређено време: поглед са западне стране. Теме. Бр.39 (3). 801-821
 3. 3. Живковић, П., Ранђеловић, Д. (2013). Корелати професионалног идентитета наставника. Теме. Бр.37 (2). 647-666
 4. 4. Живковић, П. (2013). Тацитно знање наставника: пролегоменски приступ. Зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици, Бр.43, 521-540
 5. 5. Živković, P. (2013). Professional Development and Teachers Professional Identity: Self-assessment in Republic of Serbia. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, Vol.3, No.1, 150-158
 6. 6. Živković, P. (2016). Finding Connections: The Nexus between Teacher Professional Identity and Some Aspects of Teacher Quality in Republic of Serbia. Journal of Research and Method in Education. Volume 6. Issue 6. 74-77
 7. 7. Živković, P. (2016). The Nexus Between Teacher Professional Identity and Some Socio-Demographic and Psychological Variables. European Scientific Journal, (Special Edition), April, 19-31
 8. 8. Živković, P., Grozdanović, M. (2016). Factor Analysis of Teacher Burnout Scale: A Plausible Perspective and Interpretation of Teacher Burnout.Teacher-International Journal, No.12, 6-16
 9. 9. Живковић, П. (2015). Рефлексивна пракса и самовредновање наставника. Зборник радова са међународне научне конференције „Настава и учење: евалуација васпитно-образовног рада“ (ур. Јелена Стаматовић). Учитељски факултет, Ужице, 141-154
 10. 10. Живковић, П. (2016). ). Међупосматрачка поузданост и слагање процењивача – предшколских васпитача у процени социјалних односа у групи. Зборник радова са међународне научне конференције „Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме“ (ур. Емина Копас-Вукашиновић, Биљана Стојановић). Факултет педагошких наука, Јагодина,183-195

Остале активности

Учешће на пројектима: Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарантности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и University of Primorska Faculty of Education (Slovenia)
Усавршавања: University of Amsterdam, Course: Solid Science:Research Methods (2014), Instructor:Anne Мarie Zand Scholten (Coursera)
Област Интересовања: педеутологија, методе истраживања у образовању
Чланства у организацијама: Друштво истраживача у образовању у Србији
Остали подаци: