Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Предраг Живковић

Име, средње слово, презиме: Предраг Ж. Живковић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 2.4.1970.
Ужа научна односно уметничка област: Педагогија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: 01
Телефон:
е-mail: predrag.zivkovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Четвртак: 10.00 - 11.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2024. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Педагогија
Докторат 2011. Филозофски факултет у Косовској Митровици Школска педагогија
Магистратура 2007. Филозофски факултет у Косовској Митровици Школска педагогија
Диплома 1996. Филозофски факултет Универзитета у Приштини Школска педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методологија педагошких истраживања
 2. Академско писање

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Квалитативне и квантитативне методе истраживања у методици наставе

Репрезентативне референце

 1. Cuadra, D.J., at al. (2023). Preservice Teacher Professional Identity: Influence of the Teacher Educator and the Teacher Education Model, Education Policy Analysis Archives, June, 2023, pp.321-333.
 2. Živković, P. (2023). Profesionalni razvoj nastavnika zaposlenih na određeno vreme. Pedagogija, Br.3/4, 246-258.
 3. Živković, P. (2023). Identitetske karakteristike i profesionalni status nastavnika na određeno vreme. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini (monografija).
 4. Živković, P. (2022). Perception of the Part-Time Teachers' Professional Development Needs , Barriers, Feedback , and Job Satisfaction: Case of Serbia from Talis 2013 Sample, The New Educational Review, 68(2):150-16DOI: 10.15804/tner.2022.68.2.12
 5. Živković, P. (2021). Second-career teachers’ professional identity and imposter phenomenon: nexus and correlates, Journal of Educational Sciences and Psychology, Vol. XI (LXXIII)No. 1/2021 26 – 38
 6. Živković, P. At al. (2018). Student Teachers' Professional Identity: Research in the Republic of Serbia, The New Educational Review, 51(1) DOI: 10.15804/tner.2018.51.1.18
 7. Živković, P. (2021). A COMPARATIVE DATA MINING TECHNIQUE FOR BEIJAARD'S TEACHERS PROFESSIONAL IDENTITY MODEL CLASSIFICATION: RESEARCH IN THE REPUBLIC OF SERBIA, International Educational Research, 05(01):1
 8. Živković at al. (2020). PARENTS 'AWARENESS ON THE IMPORTANCE OF ORAL HEALTH IN PRESCHOOL CHILDREN: PARENTS' ATTITUDES AND SOCIO-ECONOMIC STATUS / INFORMISANOST RODITELJA O ZNAČAJU ORALNOG ZDRAVLJA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA: STAVOVI RODITELJA I SOCIO-EKONOMSKI STATUS, Timocki Medicinski Glasnik, 44(4):158-163 DOI: 10.5937/tmg1904158Q
 9. Živković, P. (2021). Deferment of Academic Obligations and University Students Self-Handicapping: Procrastination in an Academic Context, Uzdanica, 17-2, DOI: 10.18485/uzdanica-2020-17-2-17.
 10. Živković, P. (2018). Pedeutološki ogledi. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini (monografija).

Остале активности

Учешће на пројектима: Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарантности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и University of Primorska Faculty of Education (Slovenia)
Усавршавања: University of Amsterdam, Course: Solid Science:Research Methods (2014), Instructor:Anne Мarie Zand Scholten (Coursera)
Област Интересовања: педеутологија, методе истраживања у образовању
Чланства у организацијама: Друштво истраживача у образовању у Србији
Остали подаци: