Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Стручни скупови


Стручни скупови, организовани као прикази примера добре праксе, утемељени су на принципима хоризонталног учења и настали су из тежње да се унапреде капацитети, разменом информација и искустава. Стручни скупови представљају резултат договора Школске управе у Јагодини, колегијума директора основних школа, Факултета педагошких наука у Јагодини и ОШ „Рада Миљковић“ (вежбаонице). Скупови се организују неколико пута у току школске године. Начини организације скупова су дефинисани документом „Процедура организовања стручних скупова: приказ примера добре праксе“.

Намењени су наставницима, стручним сарадницима и директорима основних и средњих школа, али и наставницима, сарадницима, истраживачима и студентима Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Начин пријављивања и обликовања текста ауторског рада дефинисан је у „Упутству за ауторе радова: приказ примера добре праксе“.

Извештај за академску 2018/19.
Извештај за академску 2017/18.
Извештај за академску 2016/17.
Извештај за академску 2015/16.