Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Stručni skupovi


Stručni skupovi, organizovani kao prikazi primera dobre prakse, utemeljeni su na principima horizontalnog učenja i nastali su iz težnje da se unaprede kapaciteti, razmenom informacija i iskustava. Stručni skupovi predstavljaju rezultat dogovora Školske uprave u Jagodini, kolegijuma direktora osnovnih škola, Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i OŠ „Rada Miljković“ (vežbaonice). Skupovi se organizuju nekoliko puta u toku školske godine. Načini organizacije skupova su definisani dokumentom „Procedura organizovanja stručnih skupova: prikaz primera dobre prakse“.

Namenjeni su nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima osnovnih i srednjih škola, ali i nastavnicima, saradnicima, istraživačima i studentima Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. Način prijavljivanja i oblikovanja teksta autorskog rada definisan je u „Uputstvu za autore radova: prikaz primera dobre prakse“.

Izveštaj za akademsku 2018/19.
Izveštaj za akademsku 2017/18.
Izveštaj za akademsku 2016/17.
Izveštaj za akademsku 2015/16.