Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Наставне публикације


 Ненад Вуловић, МЕТОДИЧКЕ ОСНОВЕ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА (2024)

 Александра Михајловић, ДАРОВИТОСТ, КРЕАТИВНОСТ И МАТЕМАТИКА (2023)

 Слађана Станковић, НАУЧИ ДА ПЛИВАШ (2023)

 Јелена Спасић, ПРАКТИКУМ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (2023)

 Јелена Спасић, МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА (2023)

 Јована Н. Ђорђевић, Милош М. Ђорђевић, ЛИКОВНЕ ТЕХНИКЕ У ЛИКОВНОМ ВАСПИТАЊУ (приручник)

 Мирко Дејић, Милана Егерић, Александра Михајловић, МЕТОДИКА МАТЕМАТИКЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

 Сунчица Мацура, ИНКЛУЗИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ШКОЛА ЗА СВУ ДЕЦУ (приручник за студенте педагошких факултета)

 Весна С. Трифуновић, КУЛТУРОЛОШКИ АСПЕКТИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ (приручник)

 Јелена Спасић, ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ У ГОВОРНОМ РАЗВОЈУ

 ВОДИЧ ЗА СТУДЕНТЕ – ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА (е-издање, 2021)

 Радмила Миловановић, ИНТЕРАКЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА У ВАСПИТНОМ РАДУ 2 (2021)

Ружица Ж. Петровић, ЛОГИКА

Весна М. Петровић, НАУЧНИ ПОЈМОВИ И КАКО ИХ РАЗВИЈАТИ У НАСТАВИ

Верица Милутиновић,Сузана Ђорђевић, Програмирање у Пајтону са задацима за вежбање

 ВОДИЧ ЗА СТУДЕНТЕ – ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

 Радмила Миловановић, Теодора Маринковић, ПРАКТИКУМ Психолошко саветовање у васпитном раду

 Радмила Миловановић, ИНТЕРАКЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА У ВАСПИТНОМ РАДУ 2 (2019)

Весна Трифуновић, ПРАКТИКУМ ИЗ СОЦИОЛОГИЈЕ ОБРАЗОВАЊА

 Александра Михајловић, Ненад Вуловић, Милан Миликић, МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ МЕТОДИЧКИ ПРАКТИКУМ МАТЕМАТИКЕ

Радосав Ђорђевић, Владимир Ристић, ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1

Ружица Ж. Петровић, ПРИЛОЗИ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ ОБРАЗОВАЊА