Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

БИЛАТЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ

ПРЕТПОСТАВКЕ И МОГУЋНОСТИ РАЗВИЈАЊА ИНОВАТИВНИХ МОДЕЛА НАСТАВЕ У ФУНКЦИЈИ ОСТАРИВАЊА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ДОМАЋЕМ И ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ ЗНАЊА

 

Основни подаци о пројекту

 

Тема пројекта:

ПРЕТПОСТАВКЕ И МОГУЋНОСТИ РАЗВИЈАЊА ИНОВАТИВНИХ МОДЕЛА НАСТАВЕ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ДОМАЋЕМ И ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ ЗНАЊА

Институције – учесници у пројекту:

 1. Факултет педагошких наука Унивезитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Србија, декан проф. др Виолета Јовановић и
 2. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, SI – 6000 Koper, Slovenija, dekan prof. dr Mara Cotič.

Руководиоци и координатори пројекта:

 1. Проф. др Емина Копас-Вукашиновић, за Факултет педагошких наука Унивезитета у Крагујевцу, Јагодина, Србија (аутор пројекта) и
 2. Проф. др Јурка Лепичник-Водопивец, за University of Primorska, Faculty of Education, Koper, Slovenija.

Време реализације пројекта: фебруар 2017–септембар 2019.

 

Документа

Билатерални пројекат Србија–Словенија – Одлука о сарадњи
Cooperation Agreement (Уговор о сарадњи)
Basic data on the realization of the bilateral cooperation project at the level of higher education institutions (Основни подаци о реализацији пројекта)

 

Научноистраживачки резултати сарадника на пројекту

 

Тематски зборник међународног значаја

Тематски зборник међународног значаја, Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas, приредиле су проф. др Емина Копас-Вукашиновић (Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина) и проф. др Јурка Лепичник-Водопивец (Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар, Словенија). Ова публикација је резултат рада сарадника на билатералном пројекту  Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching in the function of accomplishing transparency of university education and raising the competitiveness in the national and international market of knowledge (Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања) (2017-2019). У Зборнику је представљено 18 ауторских и коауторских оригиналних научних радова, рецензираних од стране универзитетских наставника из Чешке Републике, Хрватске, Словеније, Македоније и Србије. Публикација је доступна на интернет страници: https://pefja.kg.ac.rs/tematski-zbornici/

Наставници и сарадници Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,
ангажовани на билатералном пројекту

 1. Проф. др Емина Копас-Вукашиновић, руководилац пројекта за Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
 2. Проф. др Виолета Јовановић, декан Факултета
 3. Проф. др Весна Трифуновић
 4. Проф. др Радмила Миловановић
 5. Проф. др Марко Ђорђевић
 6. Доц. др Снежана Марковић
 7. Доц. др Биљана Стојановић
 8. Доц. др Верица Милутиновић
 9. Доц. др Ивана Ћирковић-Миладиновић
 10. Доц. др Оливера Цекић-Јовановић
 11. Доц. др Ирена Голубовић-Илић
 12. Доц. др Бранко Илић
 13. Доц. др Маја Димитријевић
 14. Доц. др Јелена Младеновић
 15. Доц. др Александра Михајловић
 16. Доц. др Слађана Станковић
 17. Доц. др Сандра Милановић
 18. Доц. мр Милош Ђорђевић
 19. Доц. др Предраг Живковић
 20. Доц. др Душан Ристановић
 21. Доц. др Ненад Вуловић
 22. Доц. др Ненад Стевановић
 23. Др Вера Савић
 24. Мр Наташа Вукићевић
 25. Мр Ивана Милић
 26. Милан Миликић
 27. Андријана Милетић

Видеотека реализованих часова са пројекта (иновативни наставни модели)