Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Слађана Станковић

Слађана, С. Станковић
Име, средње слово, презиме: Слађана, С. Станковић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 28.11.1974.
Ужа научна односно уметничка област: Физичка култура са методиком
Катедра: Катедра за дидактичко - методичке науке
Кабинет: Кабинет за физичко васпитање
Телефон:
е-mail: sladjana.stankovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: sladjana.stankovic@pefja.kg.ac.rs
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Физичка култура са методиком наставе
Докторат 2016. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Доктор методике наставе физичког васпитања
Докторат 2016. Факултет за спорт и туризам, Нови Сад Доктор наука о спорту
Магистратура 2010. Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш Физичка култура
Диплома 2000. Факултет физичке кулутре, Ниш Физичка култура

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика физичког васпитања – ОАС – васпитач у предшколским установама
 2. Спортско-рекреативне активности - Основни предмет усмерења-методика – МАС Мастер васпитач у предшколским установама
 3. Терминологија у физичком васпитању – Изборни предмет усмерења – МАС Мастер васпитач у предшколским установама
 4. Елементарне игре и пливање - Изборни предмет 4 – ОАС Учитељ; Васпитач у предшколским установама; Васпитач у домовима
 5. Корективна гимнастика – Изборни предмет 6 – ОАС – Васпитач у предшколским установама; Васпитач у домовима

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Tošić, S. (2011). The influence of flexibility on swimming results. Facta universitatis, Series Physical Education and Sport, 9(2), 193–202. ISSN 1451 740X UDC 796.1.21. (М24)
 2. Andrejic, O., Tosic, S., & Knezevic, O. (2012). Acute effects of low-and hight-volume stretching on fitness performance in young basketball players. Serbian Journal of Sports Sciences, 1(4), 11–16. ISSN 1452-8827 (M51)
 3. Tosic, S., Milanovic, S., & Ignjatovic, A. (2012). Swimming training students future teacher and educators to recreational acivities valid execution. Research in kinesiology, 40(2), 246–256. ISSN: 1857-7679 (M52)
 4. Furjan-Mandić, G., Perić, M., Krželj, L., Stanković, S., & Zenić, N. (2013). Sport nutrition and doping factors in synchronized swimming: parallel analysis among athletes and coaches. Journal of Sports Science and Medicine, 12, 753–760. ISSN 1303-2968. (М22)
 5. Markovic, Z., Milanovic, S., & Stankovic, S. (2015). Theoretical knowledge of female students about sport and physical education. Research in Kinesiology, 43(1), 55–57. ISSN: 1857-7679 (M52)
 6. Stanković, S., Marković, Ž., Dopsaj, M., Ignjatović, A., & Aleksić, D. (2016). The effects of swimming program on functional abilities of female students. Facta Universitatis-series: Phyisical Education and Sport, 14(3), 427-434. (М24)
 7. Marković, Ž., Džinović Kojić, D., Ignjatović, A., Šekeljić, G., & Stanković, S. (2017). The influence of different content on the motor engagement of preschoolers. Facta Universitatis-series: Phyisical Education and Sport, 14(3), 371-380. (М24)
 8. Stanković, S., Ahmetović, Z., Madić, D., Međedović, B., & Perić, M. (2017). Morphological characteristics and functional abilities in predicting performance of synchronized swimming, Facta Universitatis Series: Physical Education and Sport, 15(1), 93-101. (М24)
 9. Голубовић-Илић, И., & Станковић, С. (2016). Оријентација – организациони аспект квалитетне наставе. Узданица, 13(2), 19-29. (М52)
 10. Станковић, С. (2017). Могућности корелације физичког васпитања и математике у предшколском узрасту. Узданица, 14(1), 197-205. (М52)

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. 2017-2019 Pretpostavke i mogućnosti razvijanja inovativnih modela nastave u funkciji ostarivanja transparentnosti univerzitetskog obrazovanja i podizanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu znanja, који реализују и финансирају Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија);

2. 2017-2019 „Физичка припрема“ који реализују и финансирају Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина и Центар за промоцију науке Републике Србије.
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама: - од 2014 и даље - Председник и кореограф СК „Спин“, Ниш
- од 2005 до 2014 - Спортски директор, тренер и кореограф, организатор балова на води и лице задужено за израду свих пројеката везаних за клуб КСП „Сирене“ Ниш и руковођење истим.
- од 2012 и даље - Члан Друштва антрополога Србије
- од 2012 и даље - Члан Удружења за медицину спорта Србије
- од 2009 и даље - Члан стручног одбора гимнастичког клуба „Гимнастиx“, Ниш
- од 2009 и даље - Члан стручног жирија Уметничке игре младих Срибје

Остали подаци: - од 2015 до 2017 Председник Стручног савета Савеза за синхроно пливање Србије
- од 2015 до 2017 Председник комисије за лиценцирање тренера Савеза за синхроно пливање Србије
- од 2010 до 2016 Председник Такмичарске комисије Савеза за синхроно пливање Србије
- од 2009 и даље Члан организационог одбора гимнастичког клуба „Гимнастиx“ за реализацију Међународног такмичења у ритмичкој гимнастици „Гимнастиx КУП“ Ниш.
- од 2008, 2010 и 2017. Члан тима за реализацију Олимпијаде предшколаца у Јагодини у сарадњи са предшколском установом „Пионир“.