Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

 КОНКУРС ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТСКО
СТРУЧНО ИЛИ УМЕТНИЧКО ОСТВАРЕЊЕ


Обавештење за студенте о предстојећим испитним роковима

У складу са драстичним погоршањем епидемиолошке ситуације, управа Факултета педагошких наука у Јагодини препоручила је:

  1. да се, где год је то могуће, провере знања обаве без физичког присуства наставника и студената
  2. да, према препоруци министра просвете, науке и технолошког развоја о увођењу додатне могућности за полагање испита. студенти у августовском року (надокнада априлског- од 20.јула до 5.августа) могу пријавити и полагати све испите, без обзира на то у ком су семестру похађали наставу
  3. да се не уписују оцене у индексе уколико то захтева додатни термин, с обзиром на тренутну ситуацију
  4. да се користи пријава испита у ворд формату према упутствима појединих наставника (модел је на сајту)

 ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Пријава кандидата за други конкурсни рок 2020/2021.

Пријавни лист -Учитељ
Пријавни лист – Васпитач у предшколским установама
Пријавни лист – Васпитач у домовима


КОНКУРСИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

студијски програм МАС Учитељ
студијски програм МАС Васпитач у предшколским установама
студијски програм МАС Васпитач у домовима
студијски програм МАС Образовање професора предметне наставе
студијски програм МАС Лидерство у образовању
студијски програм МАС Образовне политике

Пријавни листови 


КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

студијски програм ДАС – Доктор наука – методика наставе

Пријавни листови 


 Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу


Обавештење за учитеље и васппитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме)


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ НА ДРУГИМ СРОДНИМ ФАКУЛТЕТИМА


Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2020/2021. годину


Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2020/2021. годину.


Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2020/2021. годину


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ О НАСТАВКУ РАДА ФАКУЛТЕТА


Мејл адресе дежурних служби Факултета

УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ И ЗАПОСЛЕНЕ – МЕРЕ ОПРЕЗА ЗБОГ ПОЈАВЕ КОРОНА ВИРУСА


ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА


Велика акција – књиге по специјалним ценама!