Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПРОДУЖЕНА ПРИЈАВА ДО 31. МАРТА


Одабир предмета за пролећни семестар школске 2023/2024.

Списак студената по изборним предметима


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ И СТИПЕНДИЈЕ

Студенти, којима је одобрен студентски кредит или стипендија биће омогућено отварање посебног студентског рачуна без наплате накнаде за вођење текућег рачуна пријавом путем портала Управе за трезор (Пријава за студентску картицу и рачун) на који ће се уплаћивати студентски кредит или стипендија.

Студенти којима је први пут одобрен студентски кредит, у обавези су да доставе меницу и изјаву жиранта, попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр. 6 Министарству просвете, а преко своје Високошколске установе.

Уколико имате додатних питања и недоумица позвати студентску службу на бр. телефона: 035/8223805 локал 107.


Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу у Управном одбору мреже „Symposion“


АКТУЕЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ И ERASMUS + КОНКУРСИ


Државна матура