Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

8. НАУЧНИ СКУП KЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У НАУЦИ И НАСТАВИ 2. јун 2023. године


АНКЕТА ЗА ОДАБИР ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР

Анкету попуњавају студенти студијског програма: Учитељ (друга година студија), Васпитач у предшколским установама (друга, трећа и четврта година студија) и Васпитач у домовима (друга и трећа година).

Одговори ће се прихватати до петка 27.1.2023. године у 23.59 часова.

https://forms.gle/Ly5BpuTKhxL1wVdt7


Обавештавају се студенти мастер академских студија уписани у школској 2022/2023. години да је извршена активација е-студент налога


Бесплатан програм академског писања на енглеском језику са лектором из Сједињених Држава


 Одлука о продужетку рока за завршетак студија за једну школску годину у школској 2022/2023.


Списак студената прве године основних академских студија по изборним предметима за школску 2022/2023.

Списак студената (ПВ и ДВ) друге, треће и четврте године основних академских студија по изборним предметима за јесен 2022-2023.

Списак студената треће године (учитељ) основних академских студија по модулима


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАДНИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА

ШВ Образац 2022.

Стручно упутство за спровођење уписа за школску 2022/2023
Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2022/2023


Обавештење о могућности умањења школарине


Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу


Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме)


Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу у Управном одбору мреже „Symposion“


УПУТСТВА ЗА МАСТЕР СТУДЕНТЕ

Упуство за коришћење „Moodle“ платформе
Упуство за коришћење Zoom апликације
Упутство за претраживање сајта (проналажење битних информација)


АКТУЕЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ И ERASMUS + КОНКУРСИ