Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

СТРУЧНИ СКУП ПРИКАЗ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ
(12. ОКТОБАР 2023.)


Одлука о продужетку рока за завршетак студија за једну школску годину у школској 2023/2024.


 Ванредни додатни испитни рок СЕПТЕМБАР 3


ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Конкурс за упис студената на мастер академске студије за школску 2023/2024. годину (други конкурсни рок).

МАС Учитељ
МАС Васпитач
МАС Професор предметне таставе
МАС Лидерство у образовању
МАС Образовне политике

Пријавни листови


КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на МАС у школској 2023/2024. години


КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на ДАС у школској 2023/2024. години


 Доктор наука – методика наставе

Пријавни листови 


ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НА КРАТКЕ ПРОГРАМЕ СТУДИЈА

Пријава за кратке програме студија (Дадиља, Руководилац тима, Ментор за школско учење, Асистент за енглески језик, Геронтолошки дружбеник) од 1. октобра-24. октобра 2023. год.

Пријемни 25. октобра (интервју), упис 27. октобра 2023.

Пријаве се могу донети лично, слати поштом или на имејл адресу kratki.program@pefja.kg.ac.rs

Конкурс

Настава на кратким програмима почиње 30. октобра, према распореду који ће бити накнадно објављен на сајту Факултета.


Конкурси за Еразмус + студентске мобилности


Списак студената по изборним предметима – јесењи семестар 2023/2024.


Програм менторске подршке за студент/киње ромске националности


Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу


Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме)


Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу у Управном одбору мреже „Symposion“


УПУТСТВА ЗА МАСТЕР СТУДЕНТЕ

Упуство за коришћење „Moodle“ платформе
Упуство за коришћење Zoom апликације
Упутство за претраживање сајта (проналажење битних информација)


АКТУЕЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ И ERASMUS + КОНКУРСИ


Државна матура