Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Основне академске студије – Учитељ
(Списак изборних предмета)

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ
III година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 5: Елементарна теорија бројева 5 5
Изборни предмет 6: Еуклидска геометрија 6 5
Изборни предмет 7: Додатна настава математике 5 5
IV година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 8: Елементи математичке анализе 7 5
Изборни предмет 9: Даровитост и креативност у настави математике 8 5
Изборни предмет 10: Методика математике у старијим разредима основне школе 7 5

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
III година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 5: Ликовне технике 5 5
Изборни предмет 6: Теорија форме (ликовна култура) 6 5
Изборни предмет 7: Графика 5 5
IV година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 8: Анализа ликовног дела 7 5
Изборни предмет 9: Настава ликовне културе у старијим разредима основне школе 8 5
Изборни предмет 10: Примењене уметности 7 5

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
III година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 5: Познавање музичких инструмената 5 5
Изборни предмет 6: Анализа музичког дела 6 5
Изборни предмет 7: Хорско певање 5 5 5
IV година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 8: Настава музичке културе у старијим разредима основне школе 7 5
Изборни предмет 9: Методика музичке писмености 8 5
Изборни предмет 10: Познавање музичке литературе 7 5

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
III година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 5: Основи антропомоторике 1 (физичко васпитање) 5 5
Изборни предмет 6: Основи антропомоторике 2 6 5
Изборни предмет 7: Спортско – рекреативна настава 5 5
IV година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 8: Спортско – рекреативне активности 1 7 5
Изборни предмет 9: Спортско – рекреативне активности 2 8 5
Изборни предмет 10: Терминологија у физичкој култури 7 5

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
III година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 5: Интегрисане језичке вештине 1 (Енглески језик – ниво В2) 5 5
Изборни предмет 6: Интегрисане језичке вештине 2 (Енглески језик – ниво С1) 6 5
Изборни предмет 7: Увод у методику наставе енглеског језика 5 5
IV година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 8: Методика наставе енглеског језика на млађем узрасту 7 5
Изборни предмет 9: Методички практикум енглеског језика 8 5
Изборни предмет 10: Креативне активности у настави енглеског језика на млађем узрасту 7 5

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
III година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 5: Увод у историју српске књижевности 1 5 5
Изборни предмет 6: Увод у историју српске књижевности 2 6 5
Изборни предмет 7: Функционални стилови српског језика 5 5
IV година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 8: Књижевни жанр у настави 7 5
Изборни предмет 9: Настава граматике у основној школи 8 5
Изборни предмет 10: Језичке игре у говорном развоју 7 5

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ
III година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 5: Хипермедији у е-образовању 5 5
Изборни предмет 6: Методика наставе информатике 6 5
Изборни предмет 7: Програмирање 5 5
IV година
СЕМЕСТАР ЕСПБ
Изборни предмет 8: Методика програмирања 7 5
Изборни предмет 9: Израда веб-страница 8 5
Изборни предмет 10: Нове технологије у образовању 7 5