Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Osnovne akademske studije – Učitelj
(Spisak izbornih predmeta)

 

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE
III godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 5: Elementarna teorija brojeva 5 5
Izborni predmet 6: Euklidska geometrija 6 5
Izborni predmet 7: Dodatna nastava matematike 5 5
IV godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 8: Elementi matematičke analize 7 5
Izborni predmet 9: Darovitost i kreativnost u nastavi matematike 8 5
Izborni predmet 10: Metodika matematike u starijim razredima osnovne škole 7 5

 

METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE
III godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 5: Likovne tehnike 5 5
Izborni predmet 6: Teorija forme (likovna kultura) 6 5
Izborni predmet 7: Grafika 5 5
IV godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 8: Analiza likovnog dela 7 5
Izborni predmet 9: Nastava likovne kulture u starijim razredima osnovne škole 8 5
Izborni predmet 10: Primenjene umetnosti 7 5

 

METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE
III godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 5: Poznavanje muzičkih instrumenata 5 5
Izborni predmet 6: Analiza muzičkog dela 6 5
Izborni predmet 7: Horsko pevanje 5 5 5
IV godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 8: Nastava muzičke kulture u starijim razredima osnovne škole 7 5
Izborni predmet 9: Metodika muzičke pismenosti 8 5
Izborni predmet 10: Poznavanje muzičke literature 7 5

 

METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANjA
III godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 5: Osnovi antropomotorike 1 (fizičko vaspitanje) 5 5
Izborni predmet 6: Osnovi antropomotorike 2 6 5
Izborni predmet 7: Sportsko – rekreativna nastava 5 5
IV godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 8: Sportsko – rekreativne aktivnosti 1 7 5
Izborni predmet 9: Sportsko – rekreativne aktivnosti 2 8 5
Izborni predmet 10: Terminologija u fizičkoj kulturi 7 5

 

METODIKA NASTAVE ENGLESKOG JEZIKA
III godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 5: Integrisane jezičke veštine 1 (Engleski jezik – nivo V2) 5 5
Izborni predmet 6: Integrisane jezičke veštine 2 (Engleski jezik – nivo S1) 6 5
Izborni predmet 7: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika 5 5
IV godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 8: Metodika nastave engleskog jezika na mlađem uzrastu 7 5
Izborni predmet 9: Metodički praktikum engleskog jezika 8 5
Izborni predmet 10: Kreativne aktivnosti u nastavi engleskog jezika na mlađem uzrastu 7 5

 

METODIKA NASTAVE SRPSKOG JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI
III godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 5: Uvod u istoriju srpske književnosti 1 5 5
Izborni predmet 6: Uvod u istoriju srpske književnosti 2 6 5
Izborni predmet 7: Funkcionalni stilovi srpskog jezika 5 5
IV godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 8: Književni žanr u nastavi 7 5
Izborni predmet 9: Nastava gramatike u osnovnoj školi 8 5
Izborni predmet 10: Jezičke igre u govornom razvoju 7 5

 

METODIKA NASTAVE INFORMATIKE
III godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 5: Hipermediji u e-obrazovanju 5 5
Izborni predmet 6: Metodika nastave informatike 6 5
Izborni predmet 7: Programiranje 5 5
IV godina
SEMESTAR ESPB
Izborni predmet 8: Metodika programiranja 7 5
Izborni predmet 9: Izrada veb-stranica 8 5
Izborni predmet 10: Nove tehnologije u obrazovanju 7 5