Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2020.


 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – 11.3.2014.
 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (пречишћен текст) – 21.12.2015. године


Јавна набавка мале вредности У-1.3/2020
УСЛУГА ШТАМПАЊА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА

Датум објаве

Документ

6.4.2020.  Oдлука о додели уговора У-1.3/2020.
6.3.2020. Конкурсна документација У-1.3/2020.
6.3.2020. Позив за подношење понуда У-1.3/2020.

Јавна набавка мале вредности У-1.2/2020
УСЛУГА ШТАМПАЊА И ИСПОРУКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Датум објаве

Документ

17.3.2020. Обавештење о закљученом уговору У-1.2/2020.
24.2.2020.  Одлука о додели уговора У-1.2/2020.
10.2.2020. Конкурсна документација У-1.2/2020.
10.2.2020. Позив за подношење понуда У-1.2/2020.

 


Јавна набавка мале вредности У-1.1/2019
УСЛУГА ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈЕ

Датум објаве

Документ

24.1.2020. Обавештење о закљученом уговору У-1.1/2020.
15.1.2020. Одлука о додели уговора У-1.1/2020.
25.12.2019. Конкурсна документација У-1.1/2020.
25.12.2019. Позив за подношење понуда У-1.1/2020.