Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

JAVNE NABAVKE – 2020.


 Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke – 11.3.2014.
 Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (prečišćen tekst) – 21.12.2015. godine


Javna nabavka male vrednosti U-1.3/2020
USLUGA ŠTAMPANjA REKLAMNOG MATERIJALA

Datum objave

Dokument

6.3.2020. Konkursna dokumentacija U-1.3/2020.
6.3.2020. Poziv za podnošenje ponuda U-1.3/2020.

Javna nabavka male vrednosti U-1.2/2020
USLUGA ŠTAMPANjA I ISPORUKE PUBLIKACIJE

Datum objave

Dokument

17.3.2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1.2/2020.
24.2.2020.  Odluka o dodeli ugovora U-1.2/2020.
10.2.2020. Konkursna dokumentacija U-1.2/2020.
10.2.2020. Poziv za podnošenje ponuda U-1.2/2020.

 


Javna nabavka male vrednosti U-1.1/2019
USLUGA ŠTAMPANjA PUBLIKACIJE

Datum objave

Dokument

24.1.2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1.1/2020.
15.1.2020. Odluka o dodeli ugovora U-1.1/2020.
25.12.2019. Konkursna dokumentacija U-1.1/2020.
25.12.2019. Poziv za podnošenje ponuda U-1.1/2020.