Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – АРХИВА 2014.

 

Јавна набавка мале вредности – Рачунарска опрема и материјал

Датум објаве

Документ

12.6.2014.

Конкурсна документација Д4-2014

12.6.2014.

Позив за достављање понуда Д4-2014

10.7.2014.

Обавештење о закљученом уговору У4-2014

 

Јавна набавка мале вредности – Електрична енергија

Датум објаве

Документ

2.7.2014.

Обавештење о закљученом уговору У3-2014

30.5.2014.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

30.5.2014.

Допуна конкурсне документације У3-2014

23.5.2014.

Конкурсна документација У3-2014

23.5.2014.

Позив за достављање понуда У-2014

 

Јавна набавка мале вредности – Услуге штампања и испоруке

Датум објаве

Документ

24.04.2014.

Обавештење о закљученом уговору У1-2014

27.03.2014.

Конкурсна документација У1-2014

27.03.2014.

Позив за достављање понуда У1-2014

 

Јавна набавка мале вредности – Угоститељске услуге

Датум објаве

Документ

20.03.2014.

Конкурсна документација У2-2014

20.03.2014.

Позив за достављање понуда У2-2014

04.04.2014.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

09.04.2014.

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

Јавна набавка мале вредности – Материјал за текуће одржавање

Датум објаве

Документ

28.02.2014.

Конкурсна документација Д3-2014

28.02.2014.

Позив за достављање понуда

27.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

27.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

27.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

31.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

31.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

27.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

 

Јавна набавка мале вредности – Безоловни бензин

Датум објаве

Документ

18.02.2014.

Конкурсна документација Д2-2014

18.02.2014.

Позив за достављање понуда

21.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности Д1/2014 – канцеларијски материјал

Датум објаве

Документ

11.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору бр.2

07.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору-тонери за штампаче

10.02.2014.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

10.02.2014.

Исправка бр.1 Конкурсне документације Д1-2014

06.02.2014.

Позив за подношење понуда

06.02.2014.

Конкурсна документација Д1-2014