Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

JAVNE NABAVKE – ARHIVA 2014.

 

Javna nabavka male vrednosti – Računarska oprema i materijal

Datum objave

Dokument

12.6.2014.

Konkursna dokumentacija D4-2014

12.6.2014.

Poziv za dostavljanje ponuda D4-2014

10.7.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U4-2014

 

Javna nabavka male vrednosti – Električna energija

Datum objave

Dokument

2.7.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U3-2014

30.5.2014.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

30.5.2014.

Dopuna konkursne dokumentacije U3-2014

23.5.2014.

Konkursna dokumentacija U3-2014

23.5.2014.

Poziv za dostavljanje ponuda U-2014

 

Javna nabavka male vrednosti – Usluge štampanja i isporuke

Datum objave

Dokument

24.04.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U1-2014

27.03.2014.

Konkursna dokumentacija U1-2014

27.03.2014.

Poziv za dostavljanje ponuda U1-2014

 

Javna nabavka male vrednosti – Ugostiteljske usluge

Datum objave

Dokument

20.03.2014.

Konkursna dokumentacija U2-2014

20.03.2014.

Poziv za dostavljanje ponuda U2-2014

04.04.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

09.04.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

 

Javna nabavka male vrednosti – Materijal za tekuće održavanje

Datum objave

Dokument

28.02.2014.

Konkursna dokumentacija D3-2014

28.02.2014.

Poziv za dostavljanje ponuda

27.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

27.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

27.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

31.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

31.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5

27.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6

 

Javna nabavka male vrednosti – Bezolovni benzin

Datum objave

Dokument

18.02.2014.

Konkursna dokumentacija D2-2014

18.02.2014.

Poziv za dostavljanje ponuda

21.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka male vrednosti D1/2014 – kancelarijski materijal

Datum objave

Dokument

11.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.2

07.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-toneri za štampače

10.02.2014.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

10.02.2014.

Ispravka br.1 Konkursne dokumentacije D1-2014

06.02.2014.

Poziv za podnošenje ponuda

06.02.2014.

Konkursna dokumentacija D1-2014