Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – АРХИВА 2018.


План јавних набавки за 2018. годину

Јавна набавка мале вредности У-1.7/2018
Услуге штампања и испоруке публикација

Датум објаве

Документ

22.1.2019. Обавештење о закљученом уговору У-1.7/2018
20.12.2018. Одлука о додели уговора У-1.7/2018
7.12.2018. Позив за подношење понуда У-1.7/2018
7.12.2018. Конкурсна документација У-1.7/2018

 

Јавна набавка мале вредности Д-3/2018
Рачунарска опрема

Датум објаве

Документ

24.12.2018.  Oбавештење о закљученом уговору – партија 1 Д-3/2018
19.12.2018.  Oбавештење о закљученом уговору – партија 2 Д-3/2018
3.12.2018. Одлука о додели уговора Д-3/2018
9.11.2018. Позив за подношење понуда Д-3/2018
9.11.2018. Конкурсна документација Д-3/2018

 

Јавна набавка мале вредности У-1.6/2018
Услуга штампања и испоруке монографије

Датум објаве

Документ

7.12.2018.

Обавештење о закљученом уговору У-1.6/2018

8.11.2018.

Одлука о додели уговора У-1.6/2018

24.10.2018.

Позив за подношење понуда У-1.6/2018

24.10.2018.

 Конкурсна документација У-1.6/2018

 

Јавна набавка мале вредности У-1.5/2018
Услуга штампања монографије

Датум објаве

Документ

16.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору У-1.5/2018

25.10.2018.

Одлука о додели уговора У-1.5/2018

10.10.2018.

Позив за подношење понуда У-1.5/2018

10.10.2018.

 Конкурсна документација У-1.5/2018

 

Јавна набавка мале вредности У-1.4/2018
Услуга штампања публикација

Датум објаве

Документ

1.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору У-1.4/2018

10.10.2018.

Одлука о додели уговора У-1.4/2018

2.10.2018.

 Одговор на питање

28.9.2018.

Позив за подношење понуда У-1.4/2018

28.9.2018.

Конкурсна документација У-1.4/2018

 

Јавна набавка мале вредности Д-2/2018
Електрична енергија

Датум објаве

Документ

4.9.2018.

Обавештење о закљученом уговору Д-2/2018

3.8.2018.

Одлука о додели уговора Д-2/2018

26.7.2018.

Позив за подношење понуда Д-2/2018

26.7.2018.

 Конкурсна документација Д-2/2018

 

Јавна набавка мале вредности У-1.3/2018
Услуга штампања зборника и монографије

Датум објаве

Документ

16.7.2018.

Обавештење о закљученом уговору У-1.3/2018

13.6.2018.

Одлука о додели уговора У-1.3/2018

28.5.2018.

Позив за подношење понуда У-1.3/2018

28.5.2018.

 Конкурсна документација У-1.3/2018

 

Јавна набавка мале вредности Д-1/2018
Рачунарска опрема и материјал

Датум објаве

Документ

12.6.2018.

Обавештење о закљученом уговору Д-1/2018
22.5.2018.

Одука о додели уговора Д-1/2018

14.5.2018.

Одговор на питање 2

5.5.2018.

Одговор на питање

5.5.2018.

Измена конкурсне документације – обавештење

5.5.2018.

 Измењена конкурсна докуменатција

5.4.2018.

Продужење рока за подношење понуда

5.4.2018.

Позив за подношење понуда Д-1/2018

5.4.2018.

 Конкурсна документација Д-1/2018

 

Јавна набавка мале вредности У-1.1/2018
Услуга штампања Узданице

Датум објаве

Документ

19.6.2018.

Обавештење о закљученом уговору У-1.1/2018

24.4.2018.

Одука о додели уговора У-1.1/2018

5.4.2018.

Позив за подношење понуда У-1.1/2018

5.4.2018.

 Конкурсна документација У-1.1/2018

 

Јавна набавка мале вредности У-2/2018
Угоститељске услуге

Датум објаве

Документ

12.4.2018.

Обавештење о закљученом уговору У-2/2018

3.4.2018.

Одука о додели уговора У-2/2018

22.3.2018.

Позив за подношење понуда У-2/2018

22.3.2018.

 Конкурсна документација У-2/2018