Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

АЛУМНИ КЛУБ ФПНЈ

 


Алумни клуб ФПНЈ је сервис који је првенствено намењен комуникацији студената који су дипломирали, мастерирали, докторирали или још увек студирају на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу у Јагодини.

Клуб својим члановима омогућава повезивање, одржавање и поспешивање комуникације, једноставније организовање јубиларних састанака, али и унапређивање и размену професионалних, стручних и практичних знања и искустава. Очекујемо да нам свршени студенти дају информације о квалитету образовања које су стекли на Факултету педагошких наука.

За комуникацију вам је на располагању мудл платформа Факултета ( https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=177 ).
Приступну лозинку за мудл платформа Факултета члан добија мејлом након регистрације.

База Алумни клуба која се налази на сајту Факултета садржи информације о бившим студентима и њиховим позицијама и запослењу. Професионални тим запослених на Факултету педагошких наука, који је основан у оквиру овог клуба, одржава комуникацију и помаже садашњим студентима да се повежу са својим колегама у циљу каријерног напредовања и налажења посла.

Алумни клуб ФПНЈ настоји да задржи и ојача пословне и друштвене везе између бивших и садашњих студената.

Члановима Алумни клуба пружају се и могућности:

‒ додатног образовања и усавршавања кроз професионалне курсеве, семинаре и програме стручног усавршавања;
‒ наставка формалног образовања и школовања на мастер академским и докторским академским студијама;
‒ учешћа на научним конференцијама и стручним скуповима;
‒ помоћи у развоју пословних идеја;
‒ повезивања са потенцијалним послодавцима.

Чланство у Алумни клубу је добровољно и бесплатно.

Координатори Алумни клуба ФПНЈ

Проф. др Виолета Јовановић, декан
Проф. др Илијана Чутура, продекан за наставу и студентска питања
Проф. др Марко Ђорђевић, координатор за односе са јавношћу
Доц. др Марија Станојевић-Веселиновић, Еразмус координатор
Ђорђе Богдановић, сарадник за односе са јавношћу
Милена Стојановић, секретар Клуба

Контакт маил: alumni.klub@pefja.kg.ac.rs


АКТУЕЛНОСТИ