Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

ALUMNI KLUB FPNJ

 


Alumni klub FPNJ je servis koji je prvenstveno namenjen komunikaciji studenata koji su diplomirali, masterirali, doktorirali ili još uvek studiraju na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu u Jagodini.

Klub svojim članovima omogućava povezivanje, održavanje i pospešivanje komunikacije, jednostavnije organizovanje jubilarnih sastanaka, ali i unapređivanje i razmenu profesionalnih, stručnih i praktičnih znanja i iskustava. Očekujemo da nam svršeni studenti daju informacije o kvalitetu obrazovanja koje su stekli na Fakultetu pedagoških nauka.

Za komunikaciju vam je na raspolaganju mudl platforma Fakulteta ( https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=177 ).
Pristupnu lozinku za mudl platforma Fakulteta član dobija mejlom nakon registracije.

Baza Alumni kluba koja se nalazi na sajtu Fakulteta sadrži informacije o bivšim studentima i njihovim pozicijama i zaposlenju. Profesionalni tim zaposlenih na Fakultetu pedagoških nauka, koji je osnovan u okviru ovog kluba, održava komunikaciju i pomaže sadašnjim studentima da se povežu sa svojim kolegama u cilju karijernog napredovanja i nalaženja posla.

Alumni klub FPNJ nastoji da zadrži i ojača poslovne i društvene veze između bivših i sadašnjih studenata.

Članovima Alumni kluba pružaju se i mogućnosti:

‒ dodatnog obrazovanja i usavršavanja kroz profesionalne kurseve, seminare i programe stručnog usavršavanja;
‒ nastavka formalnog obrazovanja i školovanja na master akademskim i doktorskim akademskim studijama;
‒ učešća na naučnim konferencijama i stručnim skupovima;
‒ pomoći u razvoju poslovnih ideja;
‒ povezivanja sa potencijalnim poslodavcima.

Članstvo u Alumni klubu je dobrovoljno i besplatno.

Koordinatori Alumni kluba FPNJ

Prof. dr Violeta Jovanović, dekan
Prof. dr Ilijana Čutura, prodekan za nastavu i studentska pitanja
Prof. dr Marko Đorđević, koordinator za odnose sa javnošću
Doc. dr Marija Stanojević-Veselinović, Erazmus koordinator
Đorđe Bogdanović, saradnik za odnose sa javnošću
Milena Stojanović, sekretar Kluba

Kontakt mail: alumni.klub@pefja.kg.ac.rs


AKTUELNOSTI