Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Марија Станојевић Веселиновић

Име, средње слово, презиме: Марија, М, Станојевић Веселиновић
Звање: Доцент
Датум рођења: 28.09.1983.
Ужа научна односно уметничка област: Немачки језик са методиком
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет: За филолошке науке
Телефон:
е-mail: majastanojevic2@gmail.com
Консултације: среда: 11.00 – 13.00 Кабинет К11
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу (56%) и ОШ „Бошко Ђуричић“ у Јагодини (44%)

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитет у Крагујевцу Филолошке науке (Немачки језик са методиком наставе)
Докторат 2014 (одобрена дисертација) ФИЛУМ, Универзитет у Крагујевцу Контрастивна фразеологија за језички пар српски-немачки
Диплома 2007. ФИЛУМ, Универзитет у Крагујевцу Филолошке науке (Немачки језик и књижевност)

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Страни језик (Немачки језик – општи) - Учитељ ОАС
 2. Почетни немачки језик - Учитељ ОАС, Васпитач у предшколским установама ОАС, Васпитач у домовима ОАС
 3. Страни језик струке (Немачки језик струке) - Учитељ ОАС
 4. Страни језик (Немачки језик) - Васпитач у предшколским установама ОАС, Васпитач у домовима ОАС
 5. Средњи немачки језик - Учитељ ОАС, Васпитач у предшколским установама ОАС, Васпитач у домовима ОАС
 6. Академски страни језик (Академски немачки језик)- Мастер учитељ МАС, Мастер васпитач у предшколским установама МАС, Мастер васпитач у домовима МАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. 1. Станојевић, М. (2011). Бењаминов есеј Задатак преводиоца и његова сродност са теоријом језика Вилхелма фон Хумболта, истраживања Крисоле Камбас, Зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије, књига 1, Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2011, 391-396. ISBN 978-86-85991-39-4 (брош.) УДК 81̍25, М45
 2. 2. Станојевић, М. (2012). Типични говори у одломку Чаробни брег „О крстионици и о дедином двоструком лику“ Томаса Мана и његовом преводу на српски језик, Часопис Радови, бр.13, књига 1, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 499-506. УДК: 811.112.2̍ 367.52 ISSN 1512-5858 E-ISSN 2232-8343, М51
 3. 3. Станојевић, М. (2013) Утицај префикса на валентност глагола у немачком и српском језику, Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије, књига 1, Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2013, 97-106. ISBN 978-86-85991-60-8 (broš.) УДК: 811.112.2̕ 373.611̕ 367.625 811.163.41̕ 373.611̕ 367.625,М45
 4. 4. Станојевић, М. (2016). Компаративни фразеологизми који се односе на карактерне особине човека и њихови кореспонденти у немачком језику, Зборник радова са VII научног скупа младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2015, ISBN 978-86-85991-88-2, М45
 5. 5. Станојевић Веселиновић, М. (2016). Придевски компаративни фразеологизми са зоонимом као саставним делом и њихови кореспонденти у немачком језику, Часопис Узданица, Факултет педагошких наука, Јагодина, 2016, 31-52, УДК: 811.163.41'373.7:811.112.2'373.7, М52
 6. 6. Станојевић Веселиновић, М. (2017). IH KAN DEUTSCH SHREIBEN – ПРОБЛЕМИ СА ОРТОГРАФИЈОМ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА КАО ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА КОД СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење: Учитељски факултет Универзитета у Београду,2017, стр. 153-160,УДК 37.013, М53
 7. 7. Ćirković Miladinović I., Stanojević Veselinović M. (2018)

Остале активности

Учешће на пројектима: ДСД (немачка језичка диплома)
Усавршавања: 1. Положен испит за лиценцу, ОШ „Дринка Павловић“ 11000 Београд, Министарство просвете, 12.03.2015. 2. Семинар Грађанско васпитање за седми разред, Министарство просвете у сарадњи са Грађанским иницијативама, 2009. 3. Семинар:„Писање пројеката и информације о донацијама“, ЦЕУП, 2016 4. Лиценца за испитивача на ДСД-испитима (испитима за немачку језичку диплому, ZfA Београд, 25.11. -27.11. 2016. 5.Семинар-FORTBILDUNGSKURS FÜR DEUTSCHLEHRKRÄFTE, Institut für Interkulturelle Kommunikation e. V. Sprachkurse Fortbildung Prüfungszentrum, 15.10. -28.10. 2017.
Област Интересовања: Методика наставе немачког језика, фразеологија, контрастивна лингвистика,
Чланства у организацијама: Први сарадник Аустријског института у Јагодини
Остали подаци: