Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Марија Станојевић Веселиновић

Име, средње слово, презиме: Maрија М. Станојевић Веселиновић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 28.09.1983.
Ужа научна односно уметничка област: Немачки језик са методиком
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет: За филолошке науке
Телефон:
е-mail: majastanojevic2@gmail.com
Консултације: среда: 11.00 – 13.00 Кабинет К11
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2024. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Немачки језик са методиком
Докторат 2018. Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу Наука о језику
Диплома 2007. ФИЛУМ, Универзитет у Крагујевцу Филолошке науке (Немачки језик и књижевност)

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Немачки језик струке – I година, ОАС, Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима
 2. Академски немачки језик – II година, ОАС, Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима
 3. Немачки језик – Изборни предмет 1, I година, ОАС, Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима
 4. Интегрисане језичке вештине 1 (немачки језик) - III година, ОАС, Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима
 5. Интегрисане језичке вештине 2 (немачки језик) - III година, ОАС, Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима
 6. Увод у методику наставе немачког језика - III година, ОАС, Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима
 7. Методика наставе немачког језика на предшколском и млађем школском узрасту - IV година, OAС, Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима
 8. Методички практикум немачког језика - IV година, OAС, Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима
 9. Креативне активности у настави немачког језика - IV година, OAС, Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима
 10. Научно-стручни дискурс немачког језика - I година, МАС, Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Станојевић Веселиновић, Марија (2023): Deutsch lernen an Serbiens Schulen: Herausforderung für die Motivation–pädagogische Implikationen, Die Unterrichtspraxis/Teaching German, http://dx.doi.org/10.1111/tger.12238.
 2. Станојевић Веселиновић, Marija (2023): Парадигматски односи компаративних фразеологизама у српском и немачком језику, Српски језик : студије српске и словенске, DOI: 10.18485/sj.2023.28.1.19.
 3. Станојевић Веселиновић, Marija (2022): Lernersprachliche Phänomene mit L1 Serbisch, L2 Englisch und L3 Deutsch, Materialien Deutsch Als Fremd- und Zweitsprache 2022 | Journal article, DOI: 10.17875/GUP2022-1890.
 4. Станојевић Веселиновић, Marija (2020): PRIDEVSKI KOMPARATIVNI FRAZEOLOGIZMI U SRPSKOM JEZIKU ZA KONCEPTUALNO POLjE OČIGLEDNOST I NjIHOVI EKVIVALENTI U NEMAČKOM JEZIKU, Nasledje, Kragujevac 2020 | Journal article, https://publons.com/wos-op/publon/60805157/.
 5. 5. Станојевић Веселиновић, Marija (2022): FRAZEOLOGIZMI U KNjIŽEVNIM DELIMA ZA DECU NA NEMAČKOM I SRPSKOM JEZIKU, KNjIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI, Факултет педагошких наука, Јагодина.

Остале активности

Учешће на пројектима: DAAD пројекат – LiMa (Lehramt international in Marburg, Germany); Еразмус+ пројекат КА2 – Out and About
Усавршавања: 1. Положен испит за лиценцу, ОШ „Дринка Павловић“ 11000 Београд, Министарство просвете, 12.03.2015. 2. Семинар Грађанско васпитање за седми разред, Министарство просвете у сарадњи са Грађанским иницијативама, 2009. 3. Семинар:„Писање пројеката и информације о донацијама“, ЦЕУП, 2016 4. Лиценца за испитивача на ДСД-испитима (испитима за немачку језичку диплому, ZfA Београд, 25.11. -27.11. 2016. 5.Семинар-FORTBILDUNGSKURS FÜR DEUTSCHLEHRKRÄFTE, Institut für Interkulturelle Kommunikation e. V. Sprachkurse Fortbildung Prüfungszentrum, 15.10. -28.10. 2017. Goethe Institut, Schwäbisch Hall, 25.06-08.07.2023.
Област Интересовања: Методика наставе немачког језика, СТЕАМ концепт, семантика и прагматика, превођење
Чланства у организацијама: Fachverband für Deutsch als Fremdsprache – FaDaF (www.fadaf.de)
Остали подаци: