Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Упис – Пријемни испит


 Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије (трећи конкурсни рок)


ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Мастер студије – преостала места
МАС: Учитељ
МАС: Васпитач у предшколским установама
МАС: Васпитач у домовима
МАС: Образовање професора предметне наставе
МАС: Лидерство у образовању

Пријавни листови (пријава кандидата за трећи конкурсни рок – мастер студија)


ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Конкурс за упис студената на докторсе академске студије


 Коначна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије (други конкурсни рок)


 Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на докторске академске студије (други конкурсни рок)


Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије (други конкурсни рок)


Коначне ранг листе за упис на терет буџета 2019/2020.

 ОАС Учитељ
 ОАС Васпитач у предшколским установама
 ОАС Васпитач у домовима


Прелиминарне ранг листе за упис на терет буџета 2019/2020.

 ОАС Учитељ
 ОАС Васпитач у предшколским установама
 ОАС Васпитач у домовима
 MАС Васпитач у домовима


 Коначне ранг листе кандидата за упис на мастер академске студије шк. 2019/2020.

 Коначнa ранг листе кандидата за упис на докторске академске студије шк. 2019/2020.


Коначна ранг листа за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години (Други уписни – додатни рок):

Коначна ранг листа – ОАС Васпитач у предшколсим установама


Прелиминарна ранг листа за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години (Други уписни – додатни рок):

Прелиминарна ранг листа – ОАС Васпитач у предшколским установама


Коначне ранг листе за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години (Други уписни рок):

Коначна ранг листа – ОАС Учитељ
Коначна ранг листа – ОАС Васпитач у предшколсим установама


Прелиминарне ранг листе за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години (Други уписни рок):

Прелиминарна ранг листа – ОАС Учитељ
Прелиминарна ранг листа – ОАС Васпитач у предшколским установама


Пријемни испит 2019/2020.
други уписни рок

Сви кандидати који су приступили провери способности су задовољили критеријуме провере.


Ранг листе пријављених кандидата за упис у I годину студија школска 2019/2020. година по општем успеху у средњој школи (други уписни рок):

Ранг листа – ОАС Учитељ
Ранг листа – ОАС Васпитач у предшколским установама


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Други уписни рок – КОНКУРС


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

КОНКУРС


 Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


 Упис васпитача који су завршили трогодишње основне академске студије..


 Упис учитеља који су завршили педагошку академију и васпитача који су завршили вишу школу.


Коначне ранг листе за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години (Први уписни рок):

 Коначна Ранг листа – ОАС Учитељ
Коначна Ранг листа – ОАС Васпитач у предшколским установама
Коначна Ранг листа – ОАС Васпитач у предшколским установамa – афирмативне мере
Коначна Ранг листа – ОАС Васпитач у домовима


Прелиминарне ранг листе за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години (Први уписни рок):

Прелиминарна Ранг листа – ОАС Учитељ
Прелиминарна Ранг листа – ОАС Васпитач у предшколским установама
Прелиминарна Ранг листа – ОАС Васпитач у предшколским установамa – афирмативне мере
Ранг листа – ОАС Васпитач у домовима


ОБАВЕШТЕЊЕ
НА ПРОЦЕНИ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ СВИ КАНДИДАТИ СУ ЗАДОВОЉИЛИ И СТЕКЛИ УСЛОВ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА


Распоред процене социјаних вештина – први уписни рок школске 2019/2020.


Распоред процене склоности и способности – први уписни рок школске 2019/2020.


Ранг листе пријављених кандидата за упис у I годину студија школска 2019/2020. година по општем успеху у средњој школи:

Ранг листа – ОАС Учитељ
Ранг листа – ОАС Васпитач у предшколским установама
Ранг листа – ОАС Васпитач у домовима


Конкурс за упис у прву годину основних академских студија за школску 2019/2020. годину

Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2019/2020. годину

СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2019/2020. годину

Прилог бр. 4.
Прилог бр. 5.


 

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пре полагања пријемног испита кандидати подлежу претходној провери склоности и способности (физичких, говорних и музичких) која је елиминаторног карактера и садржи:

1. проверу општег телесног статуса и кретних способности кандидата;
2. проверу гласовних способности (артикулација гласова, посебно тешких сугласничких група) и смисла за разумевање књижевног текста;
3. проверу музичких способности која се састоји из певања песме по слободном избору и репродуковању запамћених мелодијских и ритмичких мотива.

Процена физичких способности
Процена музичких способности
Процена говорних способности

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит.

Елементи пријемног испита:

Тест основне писмености
Тест разумевања прочитаног
Интервју

Примери задатака за тест разумевања прочитаног

Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети на страници Обрасци или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, понесу личну карту или други важећи лични документ


 

Припремна настава за упис на Факултет педагошких наука у Јагодини у школској 2019/2020. има за циљ да кандидате додатно оспособи за полагање пријемног испита.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЈЕ БЕСПЛАТНА.

Реализује се од 23. марта до 8. јуна 2019. године.

Обухвата садржаје из области које се полажу на пријемном испиту на Факултету педагошких наука у Јагодини.

Кандидати се могу определити за похађање целокупне припремне наставе која обухвата часове из Основне писмености, Разумевања прочитаног, Музичких способности и Физичких способности, или за поједине области тј. групу предавања.

 


Пријављивање кандидата за припремну наставу

 

Кандидати се могу пријавити телефоном на број 035/223-805 почев од 22. децембра 2018. године сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Кандидати који желе да похађају целокупну припремну наставу пријављују се до 22. марта 2019. године, а они који желе да похађају само одређене сегменте припремне наставе пријављују се до 19. априла 2019. године.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве и слањем пријемног формулара који се налази на сајту факултета на мејл: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

Пробни пријемни испит

 

После одржане припремне наставе, Факултет педагошких наука 15. јуна 2019. у 9 часова, за полазнике припремне наставе и све заинтересоване кандидате, организује и пробни пријемни испит (симулацију пријемног испита).

Цена полагања пробног пријемног испита је 2.000,оо динара.

Пријављивање траје од 22. јануара до 15. јуна 2019. године.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве слањем пријемног формулара и скениране или усликане копије уплатнице на мејл: probniprijemni@gmail.com

Формулар – Пробни пријемни испит 2019.

Уплате за пробни пријемни испит се врше на рачун Факултета педагошких наука у Јагодини: 840-1292666-93, позив на број: ПП/19; а уплатнице се прилажу на дан полагања дежурним наставницима.

 Преузми страницу у PDF-u
Припремна настава 2019 – Пријавни формулар
Распоред часова припремне наставе –  2019