Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Упис – Пријемни испит

 


 ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Пријава кандидата за други конкурсни рок 2020/2021.

Пријавни лист -Учитељ
Пријавни лист – Васпитач у предшколским установама
Пријавни лист – Васпитач у домовима


КОНКУРСИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

студијски програм МАС Учитељ
студијски програм МАС Васпитач у предшколским установама
студијски програм МАС Васпитач у домовима
студијски програм МАС Образовање професора предметне наставе
студијски програм МАС Лидерство у образовању

Пријавни листови

Пријавни лист – Мастер Учитељ
Пријавни лист – Мастер Васпитач у предшколским установама
Пријавни лист – Мастер Васпитач у домовима
Пријавни лист – Мастер Лидерство у образовању
Пријавни лист – Мастер Професор предметне наставе


КОНКУРСИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Доктор наука – методика наставе


 Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу


Обавештење за учитеље и васппитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме)


КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

студијски програм Учитељ
студијски програм Васпитач у предшколским установама
студијски програм Васпитач у домовима
афирмативне мере за особе са инвалидитетом
афирмативне мере за припаднике ромске националне мањине
афирмативне мере за држављане РС који су школске 2019/20. године стекли страну средњошколску исправу


ПРИВРЕМЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ

студијски програм Учитељ
студијски програм Васпитач у предшколским установама
студијски програм Васпитач у домовима
афирмативне мере за особе са инвалидитетом
афирмативне мере за припаднике ромске националне мањине
афирмативне мере за држављане РС који су школске 2019/20. године стекли страну средњошколску исправу


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ НА ДРУГИМ СРОДНИМ ФАКУЛТЕТИМА


Термини кандидата за процену социјалних вештина


Распоред кандидата по учионицама за полагање пријемног испита:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима

Молимо све кандидате да се строго придржавају термина датих у распореду.
Обавезно је ношење заштитних маски и рукавица.


На процени способности 29.6.2020. године, сви пријављени кандидати су задовољили и стекли услов за полагање пријемног испита.


РАСПОРЕД КАНДИДАТА ЗА ПРОВЕРУ СПОСОБНОСТИ

Спискови пријављених кандидата по студијским програмима:

Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2020/2021. годину


Пријава кандидата за први конкурсни рок 2020/2021.

Пријавни лист -Учитељ
Пријавни лист – Васпитач у предшколским установама
Пријавни лист – Васпитач у домовима

Изјава за припаднике ромске националне мањине
Изјава за српске националне мањине из суседних земаља


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2020/21 – важнији датуми

Датум Активност
24–26. јуна
од 9.00 до 14.00
Подношење пријава на конкурс у (на Факултету или онлајн)
29. јуна
од 9.00 по групама
Процена способности
2. јула
од 9.00 до 9.45
од 10.00 до 11.30
од 13.00 по групама
Полагање пријемног испита
– тест основне писмености
– тест разумевања прочитаног
– интервју за процену социјалних вештина
до 3. јула у 10.00 Прелиминарне ранг листе
до 06. јула у 10.00 Коначне ранг листе
08, 09. и 10. јула Упис примљених кандидата


ВАЖНО
! Распореди кандидата по групама и терминима у којима треба да дођу на процену способности 29. јуна и интервју 2. јула, биће истакнути на сајту Факултета до 28. јуна.


Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2020/2021. годину.


Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2020/2021. годину


ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пре полагања пријемног испита кандидати подлежу претходној процени склоности и способности (физичких, говорних и музичких) која је елиминаторног карактера и садржи:

  1. процену општег телесног статуса и кретних способности (моторичке способности и спортско-техничка знања);
  2. процену гласовних способности (артикулација гласова, посебно тешких сугласничких група) и смисла за разумевање књижевног текста;
  3. процену музичких способности која се састоји из певања песме по слободном избору и репродуковању запамћених мелодијских и ритмичких мотива.

Процена физичких способности
Процена музичких способности
Процена говорних способности

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит.

Елементи пријемног испита:

Тест основне писмености
Тест разумевања прочитаног
Интервју

Примери задатака за тест разумевања прочитаног

Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети на страници Обрасци или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, понесу личну карту или други важећи лични документ


ВИДЕО ЗАПИСИ ВЕЖБИ ЗА ПРОЦЕНУ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ