Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Упис – Пријемни испит 2023.


ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК

 Трећи конкурсни рок за упис студената у прву годину заједничког студијског програма основних струковних студија за школску 2023/24. годину


Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024. години (други додатни конкурсни рок 14.9.2023.):

Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима


Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2023/2024. години (други додатни конкурсни рок 14.9.2023.):

Струковна медицинска сестра васпитач


Прелиминарне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024. години (други додатни конкурсни рок 14.9.2023.):

Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима


Прелиминарне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2023/2024. години (други додатни конкурсни рок 14.9.2023.):

Струковна медицинска сестра васпитач


ДРУГИ ДОДАТНИ КОНКУРСНИ РОК

Други додатни конкурсни рок за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2023/24. годину

Други додатни конкурсни рок за упис студената у прву годину заједничког студијског програма основних струковних студија за школску 2023/24. годину


ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024. години:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима
Струковна медицинска сестра васпитач

Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину основних академских и основних струковних студија

Основне академске студије

 Други конкурсни рок за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2023/24. годину

Упутство о начину полагања пријемниг испита на основним академским стдудијама за школску 2023/2024.


Основне стуковне студије

 Други конкурсни рок за упис студената у прву годину заједничког студијског програма основних струковних студија за школску 2023/24. годину

Упутство о начину полагања пријемниг испита на заједничком студијском програму основних струковних студија за школску 2023/24.


 Општи услови конкурса

СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину

Изјава за припаднике ромске националне мањине (Прилог 4)
Изјава за припаднике српске националне мањине из суседних земаља (Прилог 5)


ШВ Образац 20

Пријавни листови – Основне академске студије 2023:

Пријавни лист ОАС Учитељ
Пријавни лист ОАС Васпитач у педшколским установама
Пријавни лист ОАС Васпитач у домовима

Пријавни листови – Основне струковне студије 2023:

Пријавни лист ОСС Струковна медицинска сестра васпитач


КОНКУРСИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Конкурс за упис студената на мастер академске студије за школску 2023/2024. годину

МАС Учитељ
МАС Васпитач
МАС Професор предметне таставе
МАС Лидерство у образовању
МАС Образовне политике
МАС Веб дизајн

Пријавни листови 


КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 Доктор наука – методика наставе

Пријавни листови 


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ НА ДРУГИМ СРОДНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА


Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних акадмеских студија у школској 2023/2024. години:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима
Афирмативне мере


Прелиминарне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних акадмеских студија у школској 2023/2024. години:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима
Афирмативне мере


Распоред просторија за полагање процене социјалних вештина


На процени склоности и способности сви кандидати су задовољили и стекли услов за полагање пријемног испита

Распоред процене склоности и способности (25.6.2023. од 9.00)


Ранг листе пријављених кандидата за упис у I годину студија школска 2023/2024. година по општем успеху у средњој школи:

ОАС Учитељ
ОАС Васпитач у предшколским установама
ОАС Васпитач у домовима


Основне академске студије

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2023/24. годину

Упутство о начину полагања пријемниг испита на основним академским стдудијама за школску 2023/2024.


Основне стуковне студије

Конкурс за упис студената у прву годину заједничког студијског програма основних струковних студија за школску 2023/24. годину

Упутство о начину полагања пријемниг испита на заједничком студијском програму основних струковних студија за школску 2023/24.


 Општи услови конкурса

СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину

Изјава за припаднике ромске националне мањине (Прилог 4)
Изјава за припаднике српске националне мањине из суседних земаља (Прилог 5)


ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Пре полагања пријемног испита кандидати подлежу претходној процени склоности и способности (физичких, говорних и музичких) која је елиминаторног карактера и садржи:

  1. процену општег телесног статуса и кретних способности (моторичке способности и спортско-техничка знања);
  2. процену гласовних способности (артикулација гласова, посебно тешких сугласничких група) и смисла за разумевање књижевног текста;
  3. процену музичких способности која се састоји из певања песме по слободном избору и репродуковању запамћених мелодијских и ритмичких мотива.

Процена физичких способности
Процена музичких способности
Процена говорних способности

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит.

Елементи пријемног испита:

Тест основне писмености
Тест разумевања прочитаног
Интервју

Примери задатака за тест разумевања прочитаног

Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети на страници Обрасци или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, понесу личну карту или други важећи лични документ.