Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Упис – Пријемни испит


КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима


ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима


ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Пријава кандидата за други конкурсни рок 2021/2022.

Пријавни лист – Учитељ
Пријавни лист – Васпитач у предшколским установама
Пријавни лист – Васпитач у домовима

Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2021/2022. годину


Провера способности (музичких, физичких и говорних) за кандидате који су пријемни испит полагали на другим сродним факултетима из области друштвено-хуманистичких наука обавиће се 10. јула у 10:00.

Коначне ранг листе примљених кандидата у првом уписном року:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима
Афирмативне мере

Упис примљених кандидата је од 6, 7. и 8. јула од 9 до 14 часова.


Привремене ранг листе пријављених кандидата у првом уписном року:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима
Афирмативне мере


Пријава кандидата за упис на студијске програме основних академских студија, у првом уписном року, продужава се до 30.6.2021. године.

Обавештење за кандидате који су пријемни испит полагали на другим сродним факултетима из области друштвено-хуманистичких наука

Распоред пријављених кандидата по учионицама на полагању тестова Основне писмености и Разумевања прочитаног за студијски програм:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима


Распоред кандидата на Интервјуу за процену социјалних вештина


Сви кандидати који су 27.6.2021. полагали проверу говорних, музичких и физичких способности положили су овај део пријемног испита


Списак пријављених кандидата по студијским програмима:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима
Афирмативне мере


Распоред кандидата за проверу музичких, говорних и физичких способности


КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Пријава кандидата за први конкурсни рок 2021/2022.

Пријавни лист – Учитељ
Пријавни лист – Васпитач у предшколским установама
Пријавни лист – Васпитач у домовима

Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2021/2022. годину


УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

У прву годину основних академских студија уписује се:
– 120 студената чије се студије финансирају из буџета;
– 90 самофинансирајућих студената.

Додатни број студената који се финансирају из буџета:
–  1 студент са инвалидитетом;
–  1 студент припадник ромске националности;
–  1 студент држављанин Републике Србије који је у школској 2020/2021. години средњу школу завршио у иностранству.

Студијски програм Начин финансирања
Из буџета Самофи-нансирање
Учитељ
стручни назив: Дипломирани учитељ
(четворогодишње студије)
60 30
Васпитач у предшколским установама
стручни назив: Дипломирани васпитач
(четворогодишње студије)
45 45
Васпитач у домовима
стручни назив: Дипломирани васпитач
(четворогодишње студије)
15 15
Укупно 120 90

 

У прву годину основних академских студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

Право на рангирање има кандидат који по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту има збирно најмање 30 бодова.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНКУРСУ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. УСКОРО ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНЕ

Пратите наш интернет сајт и званичне странице на Фејсбуку и Инстаграму!

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ВАМ ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА УПИС НА ФПНЈ

Кандидати који стекну услов за упис подносе:

  1. Оригинална документа (уколико су предали копије);
  2. Два обрасца ШВ-20 (статистички извештај о упису студената) – преузима се са сајта Факултета;
  3. Индекс – набавља се у Скриптарници Факултета;
  4. Две фотографије формата 4 цм × 6 цм.
  5. Самофинансирајући студенти подносе и доказ о уплати школарине на:

жиро рачун : 840-1292666-93;
позив на број : 742371-04940;
сврха уплате: школарина;
корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.

Висина школарине износи 78.000,00 динара. Самофинансирајући студент може уплатити школарину у једнократном износу приликом уписа у годину студија, чиме остварује право на попуст од 10% (и уплаћује 70.200,00 динара). Школарина се може уплатити и у осам једнаких месечних рата по 9.750,00 динара, почев од уписа године студија и закључно са овером пролећног семестра.

 


ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пре полагања пријемног испита кандидати подлежу претходној процени склоности и способности (физичких, говорних и музичких) која је елиминаторног карактера и садржи:

  1. процену општег телесног статуса и кретних способности (моторичке способности и спортско-техничка знања);
  2. процену гласовних способности (артикулација гласова, посебно тешких сугласничких група) и смисла за разумевање књижевног текста;
  3. процену музичких способности која се састоји из певања песме по слободном избору и репродуковању запамћених мелодијских и ритмичких мотива.

Процена физичких способности
Процена музичких способности
Процена говорних способности

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит.

Елементи пријемног испита:

Тест основне писмености
Тест разумевања прочитаног
Интервју

Примери задатака за тест разумевања прочитаног

Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети на страници Обрасци или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, понесу личну карту или други важећи лични документ