Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Упис – Пријемни испит 2022.


 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА за упис у прву годину основних струковних студија Струковна медицинска сестра васпитачу у школској 2022/2023. години


 ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА за упис у прву годину основних струковних студија Струковна медицинска сестра васпитачу у школској 2022/2023. години


РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА за упис у прву годину основних струковних студија Струковна медицинска сестра васпитачу у школској 2022/2023. години по општем успеху у средњој школи


КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА

 ОАС Учитељ 2. година
 ОАС Учитељ 3. година
 ОАС Учитељ 4. година

 ОАС Васпитач у предшколским установама 2. година
 ОАС Васпитач у предшколским установама 3. година
 ОАС Васпитач у предшколским установама 4. година

 ОАС Васпитач у домовима 2. година
 ОАС Васпитач у домовима 3. година


Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних акадмеских студија у школској 2022/2023. години:
(трећи конкурсни рок)

Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима


Прелиминарне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних акадмеских студија у школској 2022/2023. години:
(трећи конкурсни рок)

Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима


Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних акадмеских студија у школској 2022/2023. години:
(други конкурсни рок)

Учитељ
Васпитач у домовима


Прелиминарне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних акадмеских студија у школској 2022/2023. години:
(други конкурсни рок)

Учитељ
Васпитач у домовима


Упис трећи конкурсни рок- пријемни испит OAС 2022.

 Трећи конкурсни рок за упис у прву годину основних академских студија школске 2022/23. године.

На процени склоности и способности сви кандидати су задовољили и стекли услов за полагање пријемног испита (други конкурсни рок).

 Други конкурсни рок за упис у прву годину основних академских студија школске 2022/23. године.

Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних акадмеских студија у школској 2022/2023. години:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима
Афирмативне мере


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАДНИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА


Прелиминарне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних акадмеских студија у школској 2022/2023. години:

Учитељ
Васпитач у предшколским установама
Васпитач у домовима
Афирмативне мере


РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У ФОРМИ ТЕСТА 30.06.2022. ОД 9.00 ЧАСОВА

РАСПОРЕД СА САТНИЦОМ – ПРОЦЕНА СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА 30.06.2022.


На процени склоности и способности сви кандидати су задовољили и стекли услов за полагање пријемног испита


Распоред кандидата за проверу способности


Конкурс за упис у прву годину основних академских студија школске 2022/23. године.

Стручно упутство за спровођење уписа за школску 2022/2023
Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2022/2023


Пријавни листови

Пријавни лист ОАС У
Пријавни лист ОАС ПВ
Пријавни лист ОАС ДВ


ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пре полагања пријемног испита кандидати подлежу претходној процени склоности и способности (физичких, говорних и музичких) која је елиминаторног карактера и садржи:

  1. процену општег телесног статуса и кретних способности (моторичке способности и спортско-техничка знања);
  2. процену гласовних способности (артикулација гласова, посебно тешких сугласничких група) и смисла за разумевање књижевног текста;
  3. процену музичких способности која се састоји из певања песме по слободном избору и репродуковању запамћених мелодијских и ритмичких мотива.

Процена физичких способности
Процена музичких способности
Процена говорних способности

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит.

Елементи пријемног испита:

Тест основне писмености
Тест разумевања прочитаног
Интервју

Примери задатака за тест разумевања прочитаног

Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети на страници Обрасци или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, понесу личну карту или други важећи лични документ.