Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Упис – Пријемни испитКонкурс за упис у прву годину основних академских студија за школску 2019/2020. годину


Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2019/2020. годину

СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2019/2020. годину

Прилог бр. 4.
Прилог бр. 5.


ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пре полагања пријемног испита кандидати подлежу претходној провери склоности и способности (физичких, говорних и музичких) која је елиминаторног карактера и садржи:

1. проверу општег телесног статуса и кретних способности кандидата;
2. проверу гласовних способности (артикулација гласова, посебно тешких сугласничких група) и смисла за разумевање књижевног текста;
3. проверу музичких способности која се састоји из певања песме по слободном избору и репродуковању запамћених мелодијских и ритмичких мотива.

Процена физичких способности
Процена музичких способности
Процена говорних способности

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит.

Елементи пријемног испита:

Тест основне писмености
Тест разумевања прочитаног
Интервју

Примери задатака за тест разумевања прочитаног

Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети на страници Обрасци или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, понесу личну карту или други важећи лични документ


 

Припремна настава за упис на Факултет педагошких наука у Јагодини у школској 2019/2020. има за циљ да кандидате додатно оспособи за полагање пријемног испита.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЈЕ БЕСПЛАТНА.

Реализује се од 23. марта до 8. јуна 2019. године.

Обухвата садржаје из области које се полажу на пријемном испиту на Факултету педагошких наука у Јагодини.

Кандидати се могу определити за похађање целокупне припремне наставе која обухвата часове из Основне писмености, Разумевања прочитаног, Музичких способности и Физичких способности, или за поједине области тј. групу предавања.

 


Пријављивање кандидата за припремну наставу

 

Кандидати се могу пријавити телефоном на број 035/223-805 почев од 22. децембра 2018. године сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Кандидати који желе да похађају целокупну припремну наставу пријављују се до 22. марта 2019. године, а они који желе да похађају само одређене сегменте припремне наставе пријављују се до 19. априла 2019. године.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве и слањем пријемног формулара који се налази на сајту факултета на мејл: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

Пробни пријемни испит

 

После одржане припремне наставе, Факултет педагошких наука 15. јуна 2019. у 9 часова, за полазнике припремне наставе и све заинтересоване кандидате, организује и пробни пријемни испит (симулацију пријемног испита).

Цена полагања пробног пријемног испита је 2.000,оо динара.

Пријављивање траје од 22. јануара до 15. јуна 2019. године.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве слањем пријемног формулара и скениране или усликане копије уплатнице на мејл: probniprijemni@gmail.com

Формулар – Пробни пријемни испит 2019.

Уплате за пробни пријемни испит се врше на рачун Факултета педагошких наука у Јагодини: 840-1292666-93, позив на број: ПП/19; а уплатнице се прилажу на дан полагања дежурним наставницима.

 Преузми страницу у PDF-u
Припремна настава 2019 – Пријавни формулар
Распоред часова припремне наставе –  2019