Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Upis – Prijemni ispit 2022.


Konačne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akadmeskih studija u školskoj 2022/2023. godini:

Učitelj
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Vaspitač u domovima
Afirmativne mere


OBAVEŠTENjE ZA KADNIDATE KOJI SU PRIJEMNI ISPIT POLAGALI NA DRUGIM FAKULTETIMA


Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akadmeskih studija u školskoj 2022/2023. godini:

Učitelj
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Vaspitač u domovima
Afirmativne mere


RASPORED POLAGANjA PRIJEMNOG ISPITA U FORMI TESTA 30.06.2022. OD 9.00 ČASOVA

RASPORED SA SATNICOM – PROCENA SOCIJALNIH VEŠTINA 30.06.2022.


Na proceni sklonosti i sposobnosti svi kandidati su zadovoljili i stekli uslov za polaganje prijemnog ispita


Raspored kandidata za proveru sposobnosti


Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2022/23. godine.

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa za školsku 2022/2023
Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2022/2023


Prijavni listovi

Prijavni list OAS U
Prijavni list OAS PV
Prijavni list OAS DV


PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA

Pre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proceni sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

  1. procenu opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti (motoričke sposobnosti i sportsko-tehnička znanja);
  2. procenu glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
  3. procenu muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena fizičkih sposobnosti
Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:

Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju

Primeri zadataka za test razumevanja pročitanog

Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti na stranici Obrasci ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument.