Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Upis – Prijemni ispit 2023.


 Konačna rang lista kandidata za upis na master studije Liderstvo u obrazovanju u školskoj 2023/2024. godini (treći konkursni rok)


 Konačna rang lista kandidata za upis na master studije u školskoj 2023/2024. godini (treći konkursni rok)


 Preliminarna rang lista kandidata za upis na master studije Liderstvo u obrazovanju u školskoj 2023/2024. godini (treći konkursni rok)


 Preliminarna rang lista kandidata za upis na master studije u školskoj 2023/2024. godini (treći konkursni rok)


Konačne rang liste za upis studenata u narednu godinu studija u školskoj 2023/2024.

 OAS Učitelj – II, III, IV godina
 OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama – II, III, IV godina
 OAS Vaspitač u domovima – II, III godina


TREĆI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

MAS Učitelj
MAS Vaspitač
MAS Profesor predmetne nastave
MAS Veb dizajn
MAS Liderstvo u obrazovanju

Prijavni listovi


 KONAČNA RANG LISTA kandidata za upis na KRATKE PROGRAME STUDIJA


PRELIMINARNA RANG LISTA kandidata za upis na KRATKE PROGRAME STUDIJA


DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Konkurs za upis studenata na doktorske akademske studije za školsku 2023/2024. godinu (drugi konkursni rok).


 KONAČNA RANG LISTA kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2023/2024. godini (drugi konkursni rok)


DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Konačna rang lista kandidata za upis na MAS u školskoj 2023/2024 godini

Konkurs za upis studenata na master akademske studije za školsku 2023/2024. godinu (drugi konkursni rok).

MAS Učitelj
MAS Vaspitač
MAS Profesor predmetne tastave
MAS Liderstvo u obrazovanju
MAS Obrazovne politike
MAS Veb dizajn

Prijavni listovi


PRVI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Konačna rang lista kandidata za upis na MAS u školskoj 2023/2024 godini

 Preliminarna rang lista kandidata za upis na MAS u školskoj 2023/2024. godini

Konkurs za upis studenata na master akademske studije za školsku 2023/2024. godinu

MAS Učitelj
MAS Vaspitač
MAS Profesor predmetne tastave
MAS Liderstvo u obrazovanju
MAS Obrazovne politike
MAS Veb dizajn

Prijavni listovi 


KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE


 Konačna rang lista kandidata za upis na DAS u školskoj 2023/2024. godini


Preliminarna rang lista kandidata za upis na DAS u školskoj 2023/2024. godini


 Doktor nauka – metodika nastave

Prijavni listovi 


TREĆI KONKURSNI ROK

Konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2023/2024. godini (treći konkursni rok):

 Strukovna medicinska sestra vaspitač


Preliminarna rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2023/2024. godini (treći konkursni rok ):

Strukovna medicinska sestra vaspitač


 Treći konkursni rok za upis studenata u prvu godinu zajedničkog studijskog programa osnovnih strukovnih studija za školsku 2023/24. godinu


Konačne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini (drugi dodatni konkursni rok 14.9.2023.):

Vaspitač u predškolskim ustanovama
Vaspitač u domovima


Konačne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2023/2024. godini (drugi dodatni konkursni rok 14.9.2023.):

Strukovna medicinska sestra vaspitač


Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini (drugi dodatni konkursni rok 14.9.2023.):

Vaspitač u predškolskim ustanovama
Vaspitač u domovima


Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2023/2024. godini (drugi dodatni konkursni rok 14.9.2023.):

Strukovna medicinska sestra vaspitač


DRUGI DODATNI KONKURSNI ROK

 Drugi dodatni konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2023/24. godinu

 Drugi dodatni konkursni rok za upis studenata u prvu godinu zajedničkog studijskog programa osnovnih strukovnih studija za školsku 2023/24. godinu

 


DRUGI KONKURSNI ROK

Konačne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini:

Učitelj
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Vaspitač u domovima
Strukovna medicinska sestra vaspitač

Preliminarna rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija

Osnovne akademske studije

 Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2023/24. godinu

Uputstvo o načinu polaganja prijemnig ispita na osnovnim akademskim stdudijama za školsku 2023/2024.


Osnovne stukovne studije

 Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu zajedničkog studijskog programa osnovnih strukovnih studija za školsku 2023/24. godinu

Uputstvo o načinu polaganja prijemnig ispita na zajedničkom studijskom programu osnovnih strukovnih studija za školsku 2023/24.


 Opšti uslovi konkursa

STRUČNO UPUTSTVO za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2023/2024. godinu

Izjava za pripadnike romske nacionalne manjine (Prilog 4)
Izjava za pripadnike srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja (Prilog 5)


ŠV Obrazac 20

Prijavni listovi – Osnovne akademske studije 2023:

Prijavni list OAS Učitelj
Prijavni list OAS Vaspitač u pedškolskim ustanovama
Prijavni list OAS Vaspitač u domovima

Prijavni listovi – Osnovne strukovne studije 2023:

Prijavni list OSS Strukovna medicinska sestra vaspitač


OBAVEŠTENjE ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJEMNI ISPIT POLAGALI NA DRUGIM SRODNIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA


Konačne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akadmeskih studija u školskoj 2023/2024. godini:

Učitelj
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Vaspitač u domovima
Afirmativne mere


Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akadmeskih studija u školskoj 2023/2024. godini:

Učitelj
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Vaspitač u domovima
Afirmativne mere


Raspored prostorija za polaganje procene socijalnih veština


Na proceni sklonosti i sposobnosti svi kandidati su zadovoljili i stekli uslov za polaganje prijemnog ispita

Raspored procene sklonosti i sposobnosti (25.6.2023. od 9.00)


Rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu studija školska 2023/2024. godina po opštem uspehu u srednjoj školi:

OAS Učitelj
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
OAS Vaspitač u domovima


Osnovne akademske studije

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2023/24. godinu

Uputstvo o načinu polaganja prijemnig ispita na osnovnim akademskim stdudijama za školsku 2023/2024.


Osnovne stukovne studije

Konkurs za upis studenata u prvu godinu zajedničkog studijskog programa osnovnih strukovnih studija za školsku 2023/24. godinu

Uputstvo o načinu polaganja prijemnig ispita na zajedničkom studijskom programu osnovnih strukovnih studija za školsku 2023/24.


 Opšti uslovi konkursa

STRUČNO UPUTSTVO za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2023/2024. godinu

Izjava za pripadnike romske nacionalne manjine (Prilog 4)
Izjava za pripadnike srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja (Prilog 5)


PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA

Pre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proceni sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

  1. procenu opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti (motoričke sposobnosti i sportsko-tehnička znanja);
  2. procenu glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
  3. procenu muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena fizičkih sposobnosti
Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:

Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju

Primeri zadataka za test razumevanja pročitanog

Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti na stranici Obrasci ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument.