Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Upis – Prijemni ispit


 DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Prijava kandidata za drugi konkursni rok 2021/2022.

Prijavni list – Učitelj
Prijavni list – Vaspitač u predškolskim ustanovama
Prijavni list – Vaspitač u domovima

Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2021/2022. godinu


Provera sposobnosti (muzičkih, fizičkih i govornih) za kandidate koji su prijemni ispit polagali na drugim srodnim fakultetima iz oblasti društveno-humanističkih nauka obaviće se 10. jula u 10:00.

Konačne rang liste primljenih kandidata u prvom upisnom roku:

Učitelj
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Vaspitač u domovima
Afirmativne mere

Upis primljenih kandidata je od 6, 7. i 8. jula od 9 do 14 časova.


Privremene rang liste prijavljenih kandidata u prvom upisnom roku:

Učitelj
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Vaspitač u domovima
Afirmativne mere


Prijava kandidata za upis na studijske programe osnovnih akademskih studija, u prvom upisnom roku, produžava se do 30.6.2021. godine.

Obaveštenje za kandidate koji su prijemni ispit polagali na drugim srodnim fakultetima iz oblasti društveno-humanističkih nauka

Raspored prijavljenih kandidata po učionicama na polaganju testova Osnovne pismenosti i Razumevanja pročitanog za studijski program:

Učitelj
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Vaspitač u domovima


Raspored kandidata na Intervjuu za procenu socijalnih veština


Svi kandidati koji su 27.6.2021. polagali proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti položili su ovaj deo prijemnog ispita


Spisak prijavljenih kandidata po studijskim programima:

Učitelj
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Vaspitač u domovima
Afirmativne mere


Raspored kandidata za proveru muzičkih, govornih i fizičkih sposobnosti


KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Prijava kandidata za prvi konkursni rok 2021/2022.

Prijavni list – Učitelj
Prijavni list – Vaspitač u predškolskim ustanovama
Prijavni list – Vaspitač u domovima

Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2021/2022. godinu


UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

U prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuje se:
– 120 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta;
– 90 samofinansirajućih studenata.

Dodatni broj studenata koji se finansiraju iz budžeta:
–  1 student sa invaliditetom;
–  1 student pripadnik romske nacionalnosti;
–  1 student državljanin Republike Srbije koji je u školskoj 2020/2021. godini srednju školu završio u inostranstvu.

Studijski program Način finansiranja
Iz budžeta Samofi-nansiranje
Učitelj
stručni naziv: Diplomirani učitelj
(četvorogodišnje studije)
60 30
Vaspitač u predškolskim ustanovama
stručni naziv: Diplomirani vaspitač
(četvorogodišnje studije)
45 45
Vaspitač u domovima
stručni naziv: Diplomirani vaspitač
(četvorogodišnje studije)
15 15
Ukupno 120 90

 

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Pravo na rangiranje ima kandidat koji po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu ima zbirno najmanje 30 bodova.

 

INFORMACIJE O KONKURSU ZA UPIS NA FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI U ŠKOLSKOJ 2021/2022. USKORO ĆE BITI OBJAVLjENE

Pratite naš internet sajt i zvanične stranice na Fejsbuku i Instagramu!

 

DOKUMENTACIJA KOJA VAM JE POTREBNA ZA UPIS NA FPNJ

Kandidati koji steknu uslov za upis podnose:

  1. Originalna dokumenta (ukoliko su predali kopije);
  2. Dva obrasca ŠV-20 (statistički izveštaj o upisu studenata) – preuzima se sa sajta Fakulteta;
  3. Indeks – nabavlja se u Skriptarnici Fakulteta;
  4. Dve fotografije formata 4 cm × 6 cm.
  5. Samofinansirajući studenti podnose i dokaz o uplati školarine na:

žiro račun : 840-1292666-93;
poziv na broj : 742371-04940;
svrha uplate: školarina;
korisnik: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.

Visina školarine iznosi 78.000,00 dinara. Samofinansirajući student može uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa u godinu studija, čime ostvaruje pravo na popust od 10% (i uplaćuje 70.200,00 dinara). Školarina se može uplatiti i u osam jednakih mesečnih rata po 9.750,00 dinara, počev od upisa godine studija i zaključno sa overom prolećnog semestra.

 


PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA

Pre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proceni sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

  1. procenu opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti (motoričke sposobnosti i sportsko-tehnička znanja);
  2. procenu glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
  3. procenu muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena fizičkih sposobnosti
Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:

Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju

Primeri zadataka za test razumevanja pročitanog

Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti na stranici Obrasci ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument