Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

Upis – Prijemni ispitPROGRAM PRIJEMNOG ISPITA

Pre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena fizičkih sposobnosti
Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:

Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju

Primeri zadataka za test razumevanja pročitanog

Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti na stranici Obrasci ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument


 

Pripremna nastava za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini u školskoj 2019/2020. ima za cilj da kandidate dodatno osposobi za polaganje prijemnog ispita.

PRIPREMNA NASTAVA JE BESPLATNA.

Realizuje se od 23. marta do 8. juna 2019. godine.

Obuhvata sadržaje iz oblasti koje se polažu na prijemnom ispitu na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Kandidati se mogu opredeliti za pohađanje celokupne pripremne nastave koja obuhvata časove iz Osnovne pismenosti, Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti, ili za pojedine oblasti tj. grupu predavanja.

 


Prijavljivanje kandidata za pripremnu nastavu

 

Kandidati se mogu prijaviti telefonom na broj 035/223-805 počev od 22. decembra 2018. godine svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu prijavljuju se do 22. marta 2019. godine, a oni koji žele da pohađaju samo određene segmente pripremne nastave prijavljuju se do 19. aprila 2019. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave i slanjem prijemnog formulara koji se nalazi na sajtu fakulteta na mejl: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

Probni prijemni ispit

 

Posle održane pripremne nastave, Fakultet pedagoških nauka 15. juna 2019. u 9 časova, za polaznike pripremne nastave i sve zainteresovane kandidate, organizuje i probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Cena polaganja probnog prijemnog ispita je 2.000,oo dinara.

Prijavljivanje traje od 22. januara do 15. juna 2019. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijemnog formulara i skenirane ili uslikane kopije uplatnice na mejl: probniprijemni@gmail.com

Formular – Probni prijemni ispit 2019.

Uplate za probni prijemni ispit se vrše na račun Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini: 840-1292666-93, poziv na broj: PP/19; a uplatnice se prilažu na dan polaganja dežurnim nastavnicima.

 Preuzmi stranicu u PDF-u
Pripremna nastava 2019 – Prijavni formular
Raspored časova pripremne nastave –  2019