Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Сандра Милановић

Сандра Р. Милановић
Име, средње слово, презиме: Сандра Р. Милановић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 30.08.1977.
Ужа научна односно уметничка област: Физичка култура са методиком
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за физичко васпитање
Телефон:
е-mail: sandra.milanovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Понедељак 12.00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Физичка култура са методиком наставе
Докторат 2015. Факултет физичког васпитања и спорта у Палама, Универзитет у Источном Сарајеву “Ефекти станичког методичког облика рад и допунских вежби на развој антрополошких обележја школске деце” Докрор наука у области физичке културе
Специјализација 2003. Факултет физичке културе, Универзитета у Нишу Оперативни тренер пливања
Магистратура 2010. Педагошки факултет у Јагодини, Универзитета у Крагујевцу ”Утицај кружног облика рада и допунске вежбе на моторичке способности и антропометријске карактеристике ученика петих разреда основне школе” Магистар методике наставе физичког васпитања
Диплома 2001. Факултет физичке културе, Универзитета у Нишу ’’Методика учења и усавршавања октера у пливању’’ Дипломирани педагог физичке културе

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Елементарне игре
 2. Спортско рекреативне активности 1
 3. Спортско рекреативне активности 2
 4. Терминологија у физичкиј култури
 5. Пливање
 6. Методички практикум

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Vučić,V., Arsić, A., Petrović, S., Milanović, S., Turinović, M., Glibetić, M. (2015). Transfatty acid content in Serbian margarines: Urgent need for legislative changes and consumer information. Food Chemestry 185 (2015) 437-440. ISSN 0308-8146 М 21
 2. Milanović S., Marković Z. (2014). Work with kids with special needs. Activities in physical education and sport, 4 (1), 80-83, Skoplje: Federation of the sports pedagogues of the Republic of Macedonia. ISSN 1857-7679
 3. Milanović, S. (2016). Efekti dopunskog metodičkog oblika rada na razvoj antropoloških obeležja školske dece.U T. Rosić (Ur.), Uzdanica, decembar 2016, 13, 2, 149-160. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka u Jagodini. ISSN 1451-673-X UDC 371.3::796;796.012.1-057.874 (497.11) ”2012/2013” ID broj 110595084
 4. Milanović S., Piršl D., Milanović I. (2013). Uticaj različitih oblika rada u nastavi fizičkog vaspitanja na motoričke sposobnosti i antropometrijske karakteristike učenika. U A. Ignjatović i Z. Marković (Ur.), Zbornik radova sa nacionalne konferencije sa medjunarodnim učešćem, Fizička kultura i moderno društvo,15. i 16. jun,2013, 171-178. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Univerziteta u Kragujevcu. ISBN 978-86-7604-117-6 UDK 796.012.1-057.874
 5. Milanovic, S., Markovic, Z.,Ignjatovic, A., Visnjic, D. (2012). Influence of additional exercise on transformation of mobility abilities of students in primary schools. U A.Naumovski (Ur.), Activities in physical education and sport, 1, (2), 41-45. Skoplje: Federation of the sports pedagogues of the Republic of Macedonia. ISSN 1857-7687 UDC 797.21.012-057.874

Остале активности

Учешће на пројектима: A) PRETPOSTAVKE I MOGUĆNOSTI RAZVIJANJA INOVATIVNIH MODELA NASTAVE U FUNKCIJI OSTARIVANJA TRANSPARENTNOSTI UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA I PODIZANJA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU ZNANJA
naučni bilateralni projekat na nivou visokoškolskih institucija:
1. Fakulteta pedagoških nauka Univeziteta u Kragujevcu, Jagodina, Srbija i
2. Pedagoškog fakulteta u Kopru, Univerziteta u Primorskom, Slovenija.
B) Темпус пројекат Harmonization and Modernization of the Currculum for Primary Teacher Education-HAMOС 516762-TEMPUS/1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

V) Increased Responsibility in Teaching Ecology and Human Rights (потпројекат Колико је тешка школска торба?); пројекат је подржан од стране Амбасаде Републике Финске у Београду и реализован на Факултету педагошких наука у Јагодини
Усавршавања: Oбуке које су је додатно квалификовале за наставу предмета Елементарне игре и пливање: курс Југословенског удружења за безбедност на води и југословенског Црвеног крста (1998. године). Паралелно са студијама завршила је и Вишу тренерску школу (на Факултету спорта и физичке културе Универзитета у Нишу) стекавши стручни назив Оперативни тренер пливања. Kao и обуку за инструктора скијања „Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања“ (Копаоник 2015, у организацији Српског савеза професора физичког васпитања и спорта и Факултета спорта и физичког васпитања у Београду).
Област Интересовања: Методика наставе физичког васпитања и спорт
Чланства у организацијама: Члан савета, члан наставног већа и члан комисије за проверу физичких способности за пријемни испит
Остали подаци: