Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Верица Милутиновић

Име, средње слово, презиме: Верица, Р, Милутиновић
Звање: Доцент
Датум рођења: 6.4.1972. године
Ужа научна односно уметничка област: Информатика са методиком
Катедра: Катедра за природно-математичке и информатичке науке
Кабинет:
Телефон: +381 35 223 805
е-mail: verica.milutinovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Среда од 17.00-17.45 и четвртак од 12.30-13.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2016. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Информатика са методиком наставе
Докторат 2015. Природно-математички факултет у Крагујевцу Информатика
Магистратура 2003. Природно-математички факултет у Крагујевцу Рачунарство (информатика)
Диплома 1996. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математика и рачунарство

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Основе информатике (ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима)
 2. Информатика у образовању (ОАС Учитељ)
 3. ICT у настави (МАС Учитељ, МАС Васпитач у предшколским установама, МАС Васпитач у домовима)
 4. Дигитална писменост (ОАС Учитељ)
 5. Увод у програмирање (ОАС Учитељ)
 6. Софтверски алати у настави (ОАС Учитељ)
 7. Хипермедији у е-образовању (ОАС Учитељ)
 8. Програмирање (ОАС Учитељ)
 9. Методика програмирања (ОАС Учитељ)
 10. Израда веб страница (ОАС Учитељ)
 11. Учење на даљину (МАС Учитељ)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Teo, T., Milutinović, V., Zhou, M., & Banković, D. (2017). Traditional vs. innovative uses of computers among mathematics pre-service teachers in Serbia. Interactive Learning Environments, 25:7, 811-827, DOI: 10.1080/10494820.2016.1189943.
 2. Teo, T., Milutinović, V., & Zhou, M. (2016). Modelling Serbian pre-service teachers' attitudes towards computer use: A SEM and MIMIC approach. Computers & Education, 94, 77-88. DOI: 10.1016/j.compedu.2015.10.022
 3. Милутиновић, В. (2016). Испитивање прихватања иновативне употребе рачунара у настави математике код будућих учитеља и наставника математике. Зборник Института за педагошка истраживања 48(2), 339-366, DOI: 10.2298/ZIPI1602339M
 4. Milutinović, V. (2016). Modeling the Acceptance of the Computer Use in Teaching, In Teodorović, J. (ed.), Proceedings of International scientific conference Improving quality of education in elementary schools, (pp. 249-264). Belgrade: Institute for Educational Research, Institute for Improvement of Education; Jagodina: Faculty of Education, University of Kragujevac, Jagodina
 5. Милутиновић, В. (2016). Фактори који утичу на намеру будућих учитеља да користе рачунар у настави. Узданица, XIII(2), 97-115.
 6. Teo, T., & Milutinovic, V. (2015). Modelling the intention to use technology for teaching mathematics among pre-service teachers in Serbia. Australasian Journal of Educational Technology, 31(4), 363-380. DOI: 10.14742/ajet.1668
 7. Милутиновић, В. (2015). Анализа искуства и намере употребе рачунара у настави математике будућих учитеља и наставника математике. У Михајловић, А. (ур.), Зборник радова са трећег међународног научног скупа Методички аспекти наставе математике III, (213–230). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
 8. Milutinović, V. (2011). Wiki and design of multimedia mathematical lessons. In Egerić, M. (ed.) Book of abstracts Methodological Aspects of Teaching Mathematics (50). Jagodina: Faculty of Education in Jagodina
 9. Milutinović, V. (2011). Uloga Web 2.0 tehnologija u nastavi. U Trifunović, V.(ur.) Zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje - tradicija i savremenost (67). Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini

Остале активности

Учешће на пројектима: Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Словенија), (2017-2019).
Усавршавања: Факултет бихејвиоралних и примењених наука у образовању Универзитета у Хелсинкију од 16.3.2005. до 22.3.2005. године. King’s College London, School of Education, Communication and Society, од 9.10.2017. до 16.10.2017. године
Област Интересовања: Прихватање рачунара у настави, усавршавање наставника у области рачунарства и информатике, развој технолошко-педагошког знања у области рачунарства и информатике, испитивање педагошких промена и иновација у области примене информационих технологија у образовању, учење подржано информационим технологијама, коришћење иновативних компјутерских алата у настави.
Чланства у организацијама: CAS (Computing at School)
Остали подаци: