Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Верица Милутиновић

Име, средње слово, презиме: Верица, Р, Милутиновић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 6.4.1972. године
Ужа научна односно уметничка област: Примењене рачунарске науке
Катедра: Катедра за природно-математичке и информатичке науке
Кабинет:
Телефон: +381 35 223 805
е-mail: verica.milutinovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Термини консултација по договору са предметним професором; контакт: verica.milutinovic@pefja.kg.ac.rs
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2022. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Примењене рачунарске науке
Докторат 2015. Природно-математички факултет у Крагујевцу Информатика
Магистратура 2003. Природно-математички факултет у Крагујевцу Рачунарство (информатика)
Диплома 1996. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математика и рачунарство

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Информатика, Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима, ОАС
 2. Методика информатичког образовања, Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима, ОАС
 3. Софтверски и веб алати, Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима, ОАС
 4. Дигитална писменост, Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима, ОАС
 5. Увод у програмирање, Учитељ, ОАС
 6. Методика програмирања, Учитељ, ОАС
 7. Програмирање, Учитељ, ОАС
 8. Нове технологије у образовању, Учитељ, Васпитач, МАС
 9. Израда веб-страница, Учитељ, МАС, Веб дизајн, МАС
 10. Анализа података и програмирање графике, Учитељ, МАС
 11. Софтверски и веб алати, Веб дизајн, МАС
 12. Интернет програмирање, Веб дизајн, МАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Milutinović, V. (2024). Unlocking the Code: Exploring Predictors of Future Interest in Learning Computer Programming Among Primary School Boys and Girls. International Journal of Human–Computer Interaction. https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2331877 (M21)
 2. Milutinović, V. (2022). Examining the influence of pre-service teachers’ digital native traits on their technology acceptance: A Serbian perspective. Education and Information Technologies, 27, 6483–6511. https://doi.org/10.1007/s10639-022-10887-y (M21a)
 3. Milutinović, V., & Mandić, D. (2022). Predicting Teachers’ Acceptance to Use Computers at Traditional and Innovative Levels in Teaching Mathematics in Serbia / Predviđanje prihvatanja upotrebe računara na tradicionalnom i inovativnom nivou u nastavi matematike u Srbiji. Teaching Innovations/Inovacije u Nastavi, 35(2), 71–88. https://doi.org/10.5937/inovacije2202071M (M23)
 4. Prošić-Santovac, D., Savić, V. M., & Milutinović, V. (2021). Ставови универзитетских студената према учењу граматике енглеског језика у мултимедијалном окружењу. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 51(1), 339-364. https://doi.org/10.5937/zrffp51-27255 (M23)
 5. Milutinović, V. (2020). Examining the Digital Competencies of Pre-service Teachers. In Savić, V. & Cekić-Jovanović, O. (Eds.) (2020). Professional competences for teaching in the 21st century. Jagodina: Faculty of Education. ISBN 978-86-7604-194-7, https://doi.org/10.46793/pctja.19.373M (M33)
 6. Милутиновић, В., Ђорђевић, С. (2019). Програмирање у Пајтону са задацима за вежбање. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. ISBN 978-86-7604-180-0
 7. Teo, T., Milutinović, V., Zhou, M., & Banković, D. (2017). Traditional vs. innovative uses of computers among mathematics pre-service teachers in Serbia. Interactive Learning Environments, 25(7), 811–827. https://doi.org/10.1080/10494820.2016.1189943 (M21)
 8. Teo, T., Milutinović, V., & Zhou, M. (2016). Modelling Serbian pre-service teachers' attitudes towards computer use: A SEM and MIMIC approach. Computers & Education, 94, 77-88. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.10.022 (M21a)
 9. Milutinović, V. (2016). An exploration of acceptance of innovative computer use in teaching mathematics among pre-service class teachers and mathematics teachers. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 48(2), 339–366. https://doi.org/10.2298/ZIPI1602339M (M24)
 10. Teo, T., & Milutinovic, V. (2015). Modelling the intention to use technology for teaching mathematics among pre-service teachers in Serbia. Australasian Journal of Educational Technology, 31(4), 363-380. https://doi.org/10.14742/ajet.1668 (M22)

Остале активности

Учешће на пројектима: Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Словенија), (2017-2019).
Међународни:
Билатерални пројекат Кризе, изазови и савремени образовни систем Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Србија) и Филозофски факултет Универзитета Црне Горе (Црна Гора) (2021–2023)
Усавршавања: Факултет бихејвиоралних и примењених наука у образовању Универзитета у Хелсинкију од 16.3.2005. до 22.3.2005. године.
King’s College London, School of Education, Communication and Society, од 9.10.2017. до 16.10.2017. год.
King’s College London, School of Education, Communication and Society, Raspberry Pi Foundation, Cambridge, од 19.5.2019. до 24.5.2019. год.
Област Интересовања: Прихватање рачунара у настави, усавршавање наставника у области рачунарства и информатике, развој технолошко-педагошког знања у области рачунарства и информатике, испитивање педагошких промена и иновација у области примене информационих технологија у образовању, учење подржано информационим технологијама, коришћење иновативних компјутерских алата у настави.
Чланства у организацијама: CAS (Computing at School)
Остали подаци: Аутор и руководилац пројекта„Подизање дигиталних компетенција учитеља” (ПОДИКОМ) који је реализован на Факултету у Јагодини, а финансиран средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2018–2019).