Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Весна Трифуновић

Весна С.Трифуновић
Име, средње слово, презиме: Весна С.Трифуновић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 11.02.1966.
Ужа научна односно уметничка област: Социологија образовања
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: Бр.13
Телефон:
е-mail: vesna.trifunovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Среда: 9.30 – 10.30
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2016. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Социологија
Докторат 2006. Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Социологија образовања и социологија религије
Магистратура 1998. Филозофски факултет, Универзитет у Нишу Социологија друштвеног развоја
Диплома 1989. Филозофски факултет, Универзитет у Нишу Социологија образовања

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Социологија
 2. Социологија образовања
 3. Породица и савремено друштво
 4. Култура младих
 5. Образовање и културни идентитет
 6. Одрживи развој и савремено друштво

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Културолошки аспекти разредне наставе

Репрезентативне референце

 1. Трифуновић, Весна. (2010). Религијско образовање и културни идентитет. Зборник Матице српске за друштвене науке 133 (2), 39 – 48. ISSN 0352 – 573 UDK: 37 .032: 2
 2. Трифуновић, Весна. (2010). Православље и српско друштво. Теме 34/1,197–212. ISSN 0353-7919 UDK: 271.22 (497. 11):316.7 (497.11)](091)
 3. Трифуновић, Весна. (2012). „Културна политика у Србији: проблем центра и периферије“. ТЕМЕ, XXXVI, број 4 (2012): 1487-1506. ISSN 0353-7919 UDK 316.73/.74 (497.11)
 4. Трифуновић, Весна. (2012) „Мултикултурализам и образовање: проблем плурализације идентитета“. Српска политичка мисао, 36, број 2 (2012): 75 – 92. ISSN 0354 – 5989 УДК 316.722: 37.0
 5. Трифуновић, Весна. (2013). Конфесионално-етничка панорама Неготина. ТЕМЕ, XXXVII, број 3, 1135-1154. ISSN 0353-7919 UDK 323.1:2(497.11 Неготин)
 6. Трифуновић,В.(2015). Друштво и реформе: образовне политике и политике идентитета. У Е.Лазаревић, Ј. Стевановић и Д. Станковић (ур.), Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе,181 -201. Београд: Институт за педагошка истраживања. ISBN 978-86-7447-125-8
 7. Trifunovic, V. S. (2016). Migration processes and demographic structure in the easter borderlands of the Republic of Serbia. Research Result.Sociology and Management – Vol. 2, № 4: 34 - 40. УДК 316.4 DOI: 10.18413/2408-9338-2016-2-4-34-40 ISSN 2408-9338
 8. Trifunovic, V.S. (2017). Changes in society and education: educational policies and Christian values, Research result. Sociology and management, Vol. 3, No 3, 2017: 55-60. DOI: 10.18413-2408-9338-2017-3-3-55-60 ISSN 2408-9338 УДК 316.7; 316.61
 9. Trifunovic, S.V.(2017). Religion and culture today between the destruction of the Christian culture and the review of modern culture. In Mirko Blagojevic and Zlatko Mandic (editors), Religion and contemporary society, 133/148. Belgrade: Institute of Social Sciences.Centre of sociological and Antropological Research. ISBN 978-86-7093-198-5(ISS) COBISS.SR-ID 251825932
 10. Трифуновић, Весна. (2015). Образовање и културни идентитет. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Рецензенти: проф. др Емина Копас Вукашиновић, проф. др Данијела Здравковић, проф. др Драгана Станојевић. Број страна: 134. UDC 316.74:37 316.722 373.31.214.11(497.11) ISBN 978-86-7604-145-9 COBISS.SR-ID 215852556

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (179013). 2. Ефекти примене физичке активности на локомоторни, метаболички,психо-социјални и васпитни статус популације РСрбије (47015). 3. TEMPUS IV 159074 – ЈPCR, 2010 -2013: Education Policy Study Program in Serbia and Montenegro. 4. Tempus Project No. 517319-Tempus-1-2011-1-UK-Tempus-JPCR. 5. Bilateralni projekat sa Slovenijom: Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching in the function of accomplishing transparency of university education and raising the competitiveness in the national and international market of knowledge.
Усавршавања: Студијска путовања: Архус Универзитет (Данска) и Католички Универзитет у Лувену (Белгија) поводом активности у оквиру пројекта TEMPUS IV 159074 – ЈPCR, 2010 -2013: Education Policy Study Program in Serbia and Montenegro.
Област Интересовања: Социологија образовања, социологија религије, социологија културе, културни идентитет, развој у пограничју
Чланства у организацијама: Југословенско удружење за научно истраживање религије (ЈУНИР)
Остали подаци: