Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

BILATERALNI PROJEKAT

PRETPOSTAVKE I MOGUĆNOSTI RAZVIJANjA INOVATIVNIH MODELA NASTAVE U FUNKCIJI OSTARIVANjA TRANSPARENTNOSTI UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA I PODIZANjA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU ZNANjA

 

Osnovni podaci o projektu

 

Tema projekta:

PRETPOSTAVKE I MOGUĆNOSTI RAZVIJANjA INOVATIVNIH MODELA NASTAVE U FUNKCIJI OSTVARIVANjA TRANSPARENTNOSTI UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA I PODIZANjA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU ZNANjA

Institucije – učesnici u projektu:

 1. Fakultet pedagoških nauka Univeziteta u Kragujevcu, Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Srbija, dekan prof. dr Violeta Jovanović i
 2. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, SI – 6000 Koper, Slovenija, dekan prof. dr Mara Cotič.

Rukovodioci i koordinatori projekta:

 1. Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović, za Fakultet pedagoških nauka Univeziteta u Kragujevcu, Jagodina, Srbija (autor projekta) i
 2. Prof. dr Jurka Lepičnik-Vodopivec, za University of Primorska, Faculty of Education, Koper, Slovenija.

Vreme realizacije projekta: februar 2017–septembar 2019.

 

Dokumenta

Bilateralni projekat Srbija–Slovenija – Odluka o saradnji
Cooperation Agreement (Ugovor o saradnji)
Basic data on the realization of the bilateral cooperation project at the level of higher education institutions (Osnovni podaci o realizaciji projekta)

 

Naučnoistraživački rezultati saradnika na projektu

 

Tematski zbornik međunarodnog značaja

Tematski zbornik međunarodnog značaja, Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas, priredile su prof. dr Emina Kopas-Vukašinović (Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina) i prof. dr Jurka Lepičnik-Vodopivec (Pedagoški fakultet Univerziteta u Primorskom, Kopar, Slovenija). Ova publikacija je rezultat rada saradnika na bilateralnom projektu  Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching in the function of accomplishing transparency of university education and raising the competitiveness in the national and international market of knowledge (Pretpostavke i mogućnosti razvijanja inovativnih modela nastave u funkciji ostarivanja transparentnosti univerzitetskog obrazovanja i podizanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu znanja) (2017-2019). U Zborniku je predstavljeno 18 autorskih i koautorskih originalnih naučnih radova, recenziranih od strane univerzitetskih nastavnika iz Češke Republike, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Srbije. Publikacija je dostupna na internet stranici: https://pefja.kg.ac.rs/tematski-zbornici/

Nastavnici i saradnici Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina,
angažovani na bilateralnom projektu

 1. Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović, rukovodilac projekta za Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu
 2. Prof. dr Violeta Jovanović, dekan Fakulteta
 3. Prof. dr Vesna Trifunović
 4. Prof. dr Radmila Milovanović
 5. Prof. dr Marko Đorđević
 6. Doc. dr Snežana Marković
 7. Doc. dr Biljana Stojanović
 8. Doc. dr Verica Milutinović
 9. Doc. dr Ivana Ćirković-Miladinović
 10. Doc. dr Olivera Cekić-Jovanović
 11. Doc. dr Irena Golubović-Ilić
 12. Doc. dr Branko Ilić
 13. Doc. dr Maja Dimitrijević
 14. Doc. dr Jelena Mladenović
 15. Doc. dr Aleksandra Mihajlović
 16. Doc. dr Slađana Stanković
 17. Doc. dr Sandra Milanović
 18. Doc. mr Miloš Đorđević
 19. Doc. dr Predrag Živković
 20. Doc. dr Dušan Ristanović
 21. Doc. dr Nenad Vulović
 22. Doc. dr Nenad Stevanović
 23. Dr Vera Savić
 24. Mr Nataša Vukićević
 25. Mr Ivana Milić
 26. Milan Milikić
 27. Andrijana Miletić

Videoteka realizovanih časova sa projekta (inovativni nastavni modeli)