Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Ирена Голубовић-Илић

Ирена, Б. Голубовић-Илић
Име, средње слово, презиме: Ирена, Б. Голубовић-Илић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 27.8.1974.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе природе и друштва
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за Природу и друштво
Телефон:
е-mail: golubovic.ilic@gmail.com
Консултације: Четвртак 11:00 – 12:30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2014. ФПН Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе природе и друштва
Докторат 2014. Филозофски факултет Универзитета у Новим Саду Методика наставе
Докторат 2008. Педагошки факултет Јагодина Методика наставе природе и друштва
Диплома 1998. Учитељски факултет Јагодина Методика наставе природе и друштва

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе природе и друштва – ОАС, учитељ
 2. Методички практикум природе и друштва – ОАС, учитељ
 3. Методика упознавања околине – ОАС, васпитач у предшколским установама
 4. Методички практикум упознавања околине, ОАС, васпитач у предшколским установама
 5. Истраживачки приступ упознавању околине – МАС, васпитач у предшколским установама

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Научни дискурс идентификације даровитих ученика у разредној настави, изборни

Репрезентативне референце

 1. Ристановић, Д., Голубовић-Илић, И., Цекић-Јовановић, О. (2012). Културни дивезитет као компонента курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, 61, 3, 416 – 431
 2. Cekić – Jovanović, O., Jakovljević, A., Golubović – Ilić, I. (2013). Značaj i efekti primene Power Point prezentacija u nastavi – stavovi učitelja, Pedagogija, vol.68, br.1, 102 – 110
 3. Cekić – Jovanović, O., Golubović – Ilić, I., Jakovljević, A. (2014): Metodički postupci za realizaciju uvodnog dela časa, Pedagogija, vol. 68, br. 1, str. 82 – 96
 4. Cirkovic-Miladinovic, I.,Golubovic-Ilic, I. (2015): Inovating english teaching and learning of Univrsity students´ writing skills by using new technologies and CALL (Computer-Assisted Language Learning) principles, INTED2015, 9th International Technology, Education and Development Conference, Madrid, Spain, pg 6257-6266
 5. Kopas-Vukašinović, E., Golubović – Ilić, I. (2016). Attitudes of students about the effects of ambient teaching, Razsežnosti sodobnih učnih okolij, ур. Силва Братож, Koper: University of Primorska, 253 – 265
 6. Kopas-Vukašinović, E., Golubović – Ilić, I., Cekić-Jovanović, O. (2017). Project planning of joint activities as possibility for improving the quality of International University cooperation. Vidiki internacionaliyacije in kakovosti v visokem šolstvu, ур. Соња Рутар... Koper: University of Primorska, 155-170.
 7. Голубовић – Илић, И. (2017). Истраживачке активности у настави природе и друштва, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Остале активности

Учешће на пројектима: - Comenius multilateral project: Improving educational effectiveness of primary schools – IEEPS, 538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP (2013 – 2016) - Билатерални пројекат: Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Словенија), (2017-2019).
Усавршавања: Univerzitet u Nikoziji, Kipar (avgust 2015.)
Област Интересовања: Настава, методика, савремени модели и системи учења
Чланства у организацијама: Друштва истраживача у образовању у Србији
Остали подаци: