Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Ирена Голубовић-Илић

Име, средње слово, презиме: Ирена, Б. Голубовић-Илић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 27.8.1974.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе природе и друштва
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за Природу и друштво
Телефон:
е-mail: golubovic.ilic@gmail.com
Консултације: Четвртак 11.00-12.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2024. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе природе и друштва
Докторат 2014. Филозофски факултет Универзитета у Новим Саду Методика наставе
Докторат 2008. Педагошки факултет Јагодина Методика наставе природе и друштва
Диплома 1998. Учитељски факултет Јагодина Методика наставе природе и друштва

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе природе и друштва (ОАС, учитељ)
 2. Методика упознавања околине (ОАС, васпитач у предшколским установама)
 3. Методички практикум упознавања околине, ОАС, васпитач у предшколским установама
 4. Истраживачки приступ упознавању околине – МАС, васпитач у предшколским установама

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Савремени приступи настави природе и друштва
 2. Развијање наставног курикулума природе и друштва
 3. Научни дискурс идентификације даровитих ученика у разредној настави
 4. Моделовање наставе природе и друштва
 5. Теоријско-методолошки проблеми методике наставе природе и друштва

Репрезентативне референце

 1. Станковић, С., Голубовић – Илић, И. (2018). Осавремењавање универзитетске наставе коришћењем нових модела учења и наставе, Зборник Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLVIII (1), 299 – 315.
 2. Kopas-Vukašinović, E., Cekić-Jovanović, O. & Golubović-Ilić, I. (2019). Teaching Quality in Higher Education: Prerequisites for its improvement, Journal Plus Education, Vol XXII, No. 1, pp. 72-77.
 3. Golubović-Ilić, I; & Ćirković-Miladinović, I. (2020). Learning science in preschool by using research approach. Acta Didactica Napocensia, 13 (1), 77-86.
 4. Aleksić Veljković, A., Stanković, Golubović-Ilić, I., Herodek, K. (2020). The Differences in Students’ Attitudes about Online Teaching during COVID-19 Pandemic, Pedagogy (Pedagogika), Volume 92, 7s, Az –buki, Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, 205 – 210.
 5. Голубовић-Илић, И. (2020). Дете-истраживач – активни учесник у свом развоју, Узданица – часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, XVII/2, 295–311.
 6. Димитријевић, М., Голубовић-Илић, И., Станојевић, В. (2021). Неки аспекти реализације универзитетске наставе на даљину за време пандемије, Узданица – часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, XVIII (2), 169-186.
 7. Голубовић-Илић, И. (2021). Карактеристичне грешке студената – будућих васпитача у комуникацији са децом предшколског узраста, Зборник радова са VII научног скупа „Књижевност за децу у науци и настави“, ур. Јелена Спасић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, 331-346.
 8. Golubović-Ilić, I., Trbusić, S., Radmanović, M. Jelić, K. (2023). Possibilities of developing and diversifying topics/projects with children of early ages, Book of abstracts / International Scientific Conference

Остале активности

Учешће на пројектима: „Кризе, изазови и савремени образовни систем“, билатерални пројекат Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Србија) и Филозофског факултета Универзитета Црне Горе (Црна Гора) (2021-2023).
Усавршавања: Univerzitet u Nikoziji, Kipar (avgust 2015.)
Област Интересовања: настава, васпитно-образовни рад са децом раних узраста, савремени модели и системи учења
Чланства у организацијама: Друштво истраживача у образовању у Србији (ДИОС)
Остали подаци: