Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Снежана Марковић

Име, средње слово, презиме: Снежана Марковић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 26.12.1961.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе српског језика и књижевности
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: К 25
Телефон:
е-mail: ognjica@yahoo.com
Консултације: Петак 11.30-12.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе српског језика и књижевности
Докторат 2010. Педагошки факултет, Јагодина Методика наставе српског језика и књижевности
Магистратура 2002. Филолошки факултет Универзитета у Београду Наука о књижевности
Диплома 1984. Филолошки факултет Универзитета у Београду Југословенске књижевности и српскохрватски језик

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе српског језика и књижевности
 2. Методички практикум наставе српског језика и књижевности
 3. Усмена књижевност у развоју говора
 4. Организација културних активности
 5. Драма и драматизација
 6. Књижевност у раду домског васпитача
 7. Стваралачка настава књижевности

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Снежана Марковић (2011). Народна књижевност у наставним програмима млађих разреда основне школе. У: М. Ковачевић (ур.) Радови Филозофског факултета, 13, 1 (749–761). Пале: Филозофски факултет.
 2. Снежана Марковић (2012). Тематско-мотивска основа културноисторијских предања из Левча и њихове жанровске особености, у: З. Карановић, W. de Blécourt (ур.), Belief Narrative Genres, Нови Сад: International society for Folk narrative research, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет.
 3. Cirkovic-Miladinovic, I. & Markovic, S. (2013). Training Students for the Process of Self-evaluation During their Teaching the Mother Tongue and English as a Foreign Language in form of the Practice Classes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93(21): 40-48. ISSN:1877-0428. Elsevier. Available online at www.sciencedirect.com
 4. Снежана Марковић (2014). Прича из живота и о животу писца као подстицај за читање и тумачење књижевних текстова у разредној настави. У: В. Јовановић, Т. Росић (ур.) Књижевност за децу у науци и настави, пос. изд, књ. 18 (453–466). Јагодина: Факултет педагошких наука.
 5. Снежана Марковић (2014). Истраживачки задаци у настави народне књижевности. У: Т. Росић (ур.) Узданица: часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, XI/1 (97–109). Јагодина: Факултет педагошких наука.
 6. Снежана Марковић (2014). Глобализација и настава српског језика и књижевности. У: М. Ковачевић (ур.) Радови филозофског факултета, бр. 16, књ. 2, (65–85). Пале: Филозофски факултет.
 7. Снежана Марковић (2015). Драматизација књижевних текстова у функцији ослобађања покрета, говора и маште ученика разредне наставе, у: М. Ковачевић (ур.) Наука и слобода, Зборник радова са научног скупа, књ. 9, том 1/1, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву.
 8. Снежана Марковић (2017). Друштвено-историјска стварност као контекст разумевања текстова народне књижевности. У М. Кулић (ур.) Наука и стварност, зборник радова са научног скупа, књ.11, том 1 (Пале, 21. мај 2016) (423–440). Пале: Филозофски факултет.

Остале активности

Учешће на пројектима: Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања
Усавршавања:
Област Интересовања: Настава књижевности и језика, настава почетног читања и писања; настава народне књижевности
Чланства у организацијама: Удружење фолклориста Србије
Остали подаци: