Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Вера Савић

Име, средње слово, презиме: Вера, M, Савић
Звање: Доцент
Датум рођења: 07.06.1957.
Ужа научна односно уметничка област: Енглески језик са методиком
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет: Кабинет за стране језике
Телефон:
е-mail: verasavic035@gmail.com, vera.savic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: четвртак 12.00 - 13.30
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2019. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Енглески језик са методиком наставе
Докторат 2016. Филозофски факултет у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду Лингвистичке науке
Специјализација 1983. Удружење научних и стручних преводилаца Србије, Београд Научно и стручно превођење
Магистратура 2006. Филолошки факултет у Београду, Универзитет у Београду Филолошке науке (англистика)
Диплома 1980. Филолошки факултет у Београду, Универзитет у Београду Енглеског језик и књижевности

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Општи енглески језик, 4 ЕСПБ, ОАС, смер Учитељ
 2. Енглески језик струке, 3 ЕСПБ, ОАС, смер Учитељ
 3. Увод у методику наставе енглеског језика, 5 ЕСПБ, ОАС, смер Учитељ
 4. Методика наставе енглеског језика на млађем узрасту, 5 ЕСПБ, ОАС, смер Учитељ
 5. Методички практикум енглеског језика, 5 ЕСПБ, ОАС, смер Учитељ
 6. Академски енглески језик, 5 ЕСПБ, МАС, смерови Дипломирани учитељ - мастер, Дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер, и Дипломирани васпитач у домовима - мастер
 7. Интегративна настава енглеског језика на млађем узрасту, 6 ЕСПБ, МАС, смер Дипломирани учитељ - мастер
 8. Настава и учење енглеског језика, 5 ЕСПБ, МАС, смер Дипломирани учитељ - мастер

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Научни дискурс енглеског језика,10 ЕСПБ

Репрезентативне референце

 1. Prošić-Santovac, D., Savić, V. & Rixon, S. (2019). Assessing Young English Language Learners in Serbia: Teachers’ Attitudes and Practices. In Danijela Prošić-Santovac & Shelagh Rixon (Eds.). Integrating Assessment into Early Language Learning and Teaching (pp. 252-267). Bristol: Multilingual Matters. [ISBN: 9781788924825; DOI https://doi.org/10.21832/PROSIC4818].
 2. Savić, V. (2019). Young learners' motivation for reading in English and their reading achievement. In A. Jovanović, K. Zavišin & LJ. Đurić (Eds.), Philological Research Today, vol 9: Early and Beginners’ Foreign Language Learning in Formal Education (pp. 193-208), Vol. IX. Belgrade: Faculty of Philology. [ISBN 978-86-6153-533-8 DOI: 10.18485/fid.2019.9.ch10 UDC 371.3::811.111-028.31].
 3. Savić, V. (2018). Innovation in preservice English language teacher education: Applying microteaching to develop effective reflective practice. In, Kopas-Vukašinović, E. & Lepičnik-Vodopivec, J. (Eds.), Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas (pp. 77-89). Jagodina, Koper: Faculty of Education, Faculty of Education. [ISBN: 978-86-7604-173-2].
 4. Savić, V. (2018). Reading in English: Inference Skills of Young Language Learners. Nastava i vaspitanje, 67 (2), 285-296. [ISSN 0547-3330. doi:10.5937/nasvas1802285S].
 5. Savić, V. & Prošić-Santovac, D. (2017). English Language Teachers’ Attitudes towards Inclusive Education. Teaching Innovations, 2/2017, 141-157. [UDC: 371.213.3(=811):376.1 DOI: 10.5937/inovacije1702141S].
 6. Savić, V. (2017). Reading Difficulties: What Do We Learn from Young English Language Learners? In: Letica Krevelj, S. & Geld, R. (Eds.), UZRT 2016 Empirical Studies in Applied Linguistics (pp. 31-42). Zagreb: FFPress. [ISBN 978-953-175-662-4].
 7. Savić, V. & Shin, J. K. (2016). Improving quality of primary English language teaching in Serbia through Theme-Based Instruction. In J. Teodorović (Ed.), Improving Quality of Elimentary Education, (pp. 328-338). Jagodina: Faculty of Education. [ISBN 978-86-7604-150-3, COBISS.SR-ID 226451468].
 8. Savić, V. (2014). Investigating reading skills of Serbian young learners learning English as a foreign language. In Enever, Janet., Lindgren, Eva and Ivanov, Sergej (Eds.), Conference Proceedings from Early Language Learning: Theory and Practice 2014, pp. 108-114. Umea: Umea University, Sweden [ISBN 978-91-7601-193-5].
 9. Savić, V. (2014). Total Physical Response (TPR) Activities in Teaching English to Young Learners. In Ignjatović, A. and Marković, Ž. (Eds.) Fizička kultura i moderno društvo [Physical Culture and Modern Society], (pp. 447-454). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. [ISBN 978-86-7604-117-6].
 10. Savic, V. & Shin, J. K. (2013). Contextualising Language Learning through Stories in Serbia. Teaching Innovations, 26 (1), 62-83. [YU ISSN 0352-2334].

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Феб. 2017. – септ. 2019.: Билатерални пројекат Педагошког факултета у Копру, Универзитета у Приморском, Словенија, и Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Србија „Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту рада.“ 2. Април 2017. – сада: Пројекат УНИЦЕФа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја "Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу", бр. 611-00-00525/2017-03. 3. Јул 2017. - сада: Пројекат УНИЦЕФа, Центра за образовне политике и Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Подршка ученицима избеглицама/мигрантима на територији Републике Србије 2017-2018.“ 4. Септембар 2016. – август 2018.: „Theme-Based instruction in Teaching English to Young Learners“, акредитовани програм сталног стручног усавршавања наставника енглеског језика, бр. 745 у ЗУОВ каталогу, који подржава Амбасада САД; коаутор, реализатор и координатор. 5. Септембар 2017. – август 2018.: „Using Multicultural Children’s Literature for Promoting Diversity in Young Learner EFL Classrooms“, пилот пројекат увођења екстензивног читања на млађем узрасту, који подражава Амбасада САД; аутор и реализатор пројекта.
Усавршавања: 1. 2016/2017. – Савремена пракса образовања наставника за различитост, учесник програма за професионално усвршавање универзитетских професора методике на наставничким факултетима у земљи, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ-а и Педагошког Универзитета у Цириху, Швајцарска; октобра 2016. стекла је сертификат Педагошког универзитета у Цириху о завршеном програму Персонализација учења и инклузивна педагогија. 2. 2012. похађање програма E-Teacher Professional Development Workshop 2012 на Универзитету Мериленд, САД (стипендија Владе САД). 3. 2012. похађање тромесечног онлајн програма стручног усавршавања Универзитета Мериленд, САД: E-Teacher Scholarship Programme Teaching English to Young Learners (стипендија Владе САД ). 4. 2006-2007. похађање програма стручног усавршавања Summer Institute Trainer Training, 200 сати стручног усавршавања едукатора-спољних сарадника Министарства за извођење програма стручног усавршавања професора енглеског језика који раде у гимназијама и средњим стручним школама (стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја). 5. 1988. похађање програма стручног усавршавања The Description, Learning and Assessment of English на Универзитету Есекс, Колчестер, Велика Британија (стипендија Британског савета).
Област Интересовања: Настава и развој читања на енглеском језику на млађем узрасту, тешкоће у читању на енглеском језику, когнитивне и метакогнитивне стратегије читања на енглеском језику, мотивација и афективни фактори усвајања/учења енглеског језика на млађем узрасту, тематска и интегративна настава енглеског језика на млађем узрасту, инклузивна настава енглеског језика, индивидуализација у настави енглеског језика, употреба аутентичних књижевних дела/прича у настави енглеског језика на млађем узрасту, оцењивање у настави енглеског језика на млађем узрасту, развој курикулума методике наставе енглеског језика на млађем узрасту, квалитативна истраживања са децом, израда наставних материјала и развој курикулума за наставу енглеског језика струке и академског енглеског језика, стручно усавршавање наставника и професора енглеског језика, ставови наставника.
Чланства у организацијама: 1. Међунродно професионално удружење Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL),са седиштем у САД, члан од 2015. 2. Међунродно професионално удружење International Association of Applied Linguistics, Research Network in Early Language Learning, члан од 2014. 3. Удружење научних и стручних преводилаца Србије, са седиштем у Београду, члан од 1984. 4. Друштво за стране језике и књижевности Србије, удружење унверзитетских професор страних језика са седиштем у Београду, члан од 2008. 5. ЕЛТА удружење професора енглеског језика у Србији, члан од 2004.; од 2007-2011. Члан управног одбора ЕЛТА удружења (2 мандата); од 2005. регионални ЕЛТА координатор за Поморавски округ.
Остали подаци: 1. 2017. - наставник по позиву, изводила наставу на Универзитету Кипар, Педагошки факултет и Филолошки факултет, Никозија, Кипар, у периоду од 23. марта 2017. до 1. априла 2017. (стипендија Еразмус + међународног програма) 2. 2016. Награда за излагање на ТЕСОЛ конференцији у Балтимору, Мериленд, Сједињене Америчке Државе: Award for International Participant at TESOL 2016 Convention. 3. 2014. – сада: руководилац Катедре за филолошке науке Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. 4. 2004. – данас: студијске посете до 30 дана на иностраним универзитетима: Универзитет Есекс, Колчестер, Велика Британија (1988), Универзитет у Хелсинкију, Финска (2004, 2005, 2008), Универзитет у Атини, Грчка (2006), Универзитет у Љубљани, Словенија (2010), Универзитет у Копенхагену, Копенхаген, Данска (2010), Универзитет Мериленд, Балтимор, Мериленд, Сједињене Америчке Државе (2012), Универзитет Умео, Шведска (2014), Универзитет Кипар, Никозија, Кипар (2017). 5. Излагала на око 50 конференција у земљи и иностранству. 6. Именована за саветника-спољног сарадника Министарства просвете, науке и технолошког развоја за област Лингвистика при Школској управи Јагодина за период 2017-2019.