Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Милош Ђорђевић

Милош, М, Ђорђевић
Име, средње слово, презиме: Милош, М, Ђорђевић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 31.08.1978.
Ужа научна односно уметничка област: Ликовна уметност са методиком наставе
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Ликовни кабинет
Телефон: 069/3100120
е-mail: djordjevicmilos@yahoo.com
Консултације: Петак 13.00-14.00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Ликовна уметност са методиком
Магистратура 2007 Факултет ликовних уметности, Београд Графика
Диплома 2001 Факултет уметности, Приштина Графика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Сценска и луткарска уметност ОАС
 2. Графика ОАС
 3. Ликовна креативност ОАС
 4. Методика ликовног васпитања ОАС
 5. Ликовне технике на предшколском узрасту МАС
 6. Дечје ликовно стваралаштво МАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. 1. Selaković K., Đorđević M. (2020). Individual Educational Plan for Artistically Gifted Students – Challeges and Issues. In: Jerneja Herzog (ed.): Contemporary Aspects of Giftedness. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, str. 235 – 247. [ISSN 0945-487X]. [ISBN 978-3-339-11360-3] [eISBN 978-3-339-11361-0]
 2. 2. Miloš Dj., Kopas-Vukašinović E., Mihajlović A. (2020). Teaching Competencies of Pre-service Primary School Teachers to Use an Integrated Approach in Teaching Science, Art, and Mathematics, in: Savić, V. & Cekić-Jovanović, O. (Eds.) Professional competences for teaching in the 21st century. Jagodina: Faculty of Education. (ISBN 978-86-7604-194-7)
 3. 3. Cekić-Jovanović, D. O., Đorđević M, Đorđević M. (2019). The Influence of the Flipped Classroom Model on the Development of Key Competences of Future Teachers. The New Educational Review, Vol. 56, No. 2/2019, 271-282. DOI: 10.15804/tner.2019.56.2.22
 4. 4. Cekić-Jovanović, O., Đorđević M., Miletić, Ž. A. (2018). Possibility of Improving Educational Activities at Universities by Applying Integrative Approach Within Multimedia Programmed Teaching. Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas. (49-61), Jagodina/Koper: University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina (Serbia) and University of Primorska, Faculty of Education, Koper (Slovenia). ISBN 978-86-7604-173-2
 5. 5. Ђорђевић Ј. и Ђорђевић М. (2016). Уметничко образовање - компаративна анализа културних политика. Узданица - часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, год. XIII, Бр. 2, (117-128), Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. [УДК: 37.036(4) 316.75(4)]
 6. 6. Di Carta/Papermade, 4th Еdition International Biennial Papermade Art Work Exhibition, Palazzo Fogazzaro, Schio, Italy, 2019.
 7. 7. Belt and Road, Central and Eastern European Countries Art Exhibition of Print and Engraving, Ningbo Museum of Art, China, 2018.
 8. 8. The Royal Academy Summer Exhibition, London, England, 2015
 9. 9. IMPACT 9 International Printmaking Conference, China Academy of Arts, Hangzhou, China, 2015
 10. 10. 30. Графичко бијенале, Међународни графички центар, Љубљана, Словенија, 2013.

Остале активности

Учешће на пројектима: Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, Факултет педагошких наука универзитета у Крагујевцу, Јагодина и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар, Словенија, фебруар 2017 - септембар 2019.
Усавршавања:
Област Интересовања: Ликовна педагогија, ликовна уметност, нови медији, теорија уметности
Чланства у организацијама: Удружење ликовних уметника Србије - УЛУС
Остали подаци: Признање за унапређење промоције и популаризације науке у оквиру Јавног позива Центра за промоцију науке и Друга награда за интерaктивни експонат за паркове науке „Интерактивни пиксел зид“, 2019. године.