Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Бранко Илић

Име, средње слово, презиме: Бранко, А, Илић
Звање: Доцент
Датум рођења: 2. јун 1970.
Ужа научна односно уметничка област: Књижевност са методиком
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: brail@live.com
Консултације: уторак: 10.30 – 12.00 Кабинет К24
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Књижевност са методиком наставе
Докторат 2016 Филолошки факултет Универзитета у Београду Наука о књижевности
Магистратура 2008 Филолошки факултет Универзитета у Београду Наука о књижевности
Диплома 1997 Филолошки факултет Универзитета у Београду Наука о књижевности

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Увод у проучавање књижевности (ОАС УЧИТЕЉ и ОАС ПРЕДШКОЛСКИ ВАСПИТАЧ)
 2. Књижевност за децу (ОАС УЧИТЕЉ и ОАС ПРЕДШКОЛСКИ ВАСПИТАЧ)
 3. Увод у историју српске књижевности 1 (ОАС УЧИТЕЉ)
 4. Увод у историју српске књижевности 2 (ОАС УЧИТЕЉ)
 5. Увод у историју српске књижевности 3 (ОАС УЧИТЕЉ)
 6. Тумачење књижевног дела (МС УЧИТЕЉ)
 7. Изабрани књижевни жанр (МС ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА и МС ВАСПИТАЧ У ДОМОВИМА

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. 1. Б. ИЛИЋ, Мотив двојника у српском хомодијегетичком роману -
 2. 2. Б. ИЛИЋ, Систем наративних поступака у прози Драгослава Михаиловића, Књижевна историја: часопис за науку о књижевности, Институт за књижевност и уметност, Београд, no. 152, pp. 123 - 140, issn: 0350-6428, udc: 821.163.41.09-3 Михаиловић Д. ; 82.0, 2014.
 3. 3. Б. ИЛИЋ, Књижевна конструкција детета-јунака кроз мрежу социјалних односа (лик Тома Сојера), Савремена књижевност за децу у науци и настави: зборник радова, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, рр.289-300, isbn: 978-86-7604-118-3, 2014.
 4. 4. Б. ИЛИЋ, Наративни модел документарне прозе Драгослава Михаиловића, Узданица: часопис за језик, њижевност, уметност и педагошке науке, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, vol. Година IX, no. Број 2, pp. 65 - 77, issn: 1451-673x, udc: 821.163.41.09-3 Михаиловић Д. ; 82.0, Dec, 2012.
 5. 5. Б. ИЛИЋ, Прозне минијатуре Франца Кафке – од афоризма и идиома до кратке приче, Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, pp. 33 - 44, udc: 821.112.2(436).09 Кафка Ф., isbn: 978-86-85991-40-0, Крагујевац, 2012.
 6. 6. Б. ИЛИЋ, Оквирна сцена казивања као композицијско и семантичко средиште сказ-нарације (у прози Драгослава Михаиловића), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, pp. 463 - 470, udc: 821.163.41.09-3 Михаиловић Д. ; 82.0, isbn: 978-86-85991-31-8, Крагујевац, 2011.

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: