Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Nastavne publikacije


 Aleksandra Mihajlović, DAROVITOST, KREATIVNOST I MATEMATIKA (2023)

 Slađana Stanković, NAUČI DA PLIVAŠ (2023)

 Jelena Spasić, PRAKTIKUM IZ SRPSKOG JEZIKA (2023)

 Jelena Spasić, METODIKA RAZVOJA GOVORA (2023)

 Jovana N. Đorđević, Miloš M. Đorđević, LIKOVNE TEHNIKE U LIKOVNOM VASPITANjU (priručnik)

 Mirko Dejić, Milana Egerić, Aleksandra Mihajlović, METODIKA MATEMATIKE U RAZREDNOJ NASTAVI

 Sunčica Macura, INKLUZIJA U OBRAZOVANjU: ŠKOLA ZA SVU DECU (priručnik za studente pedagoških fakulteta)

 Vesna S. Trifunović, KULTUROLOŠKI ASPEKTI RAZREDNE NASTAVE (priručnik)

 Jelena Spasić, JEZIČKE IGRE U GOVORNOM RAZVOJU

 VODIČ ZA STUDENTE – PROFESIONALNA PRAKSA (e-izdanje, 2021)

 Radmila Milovanović, INTERAKCIJA I KOMUNIKACIJA U VASPITNOM RADU 2 (2021)

Ružica Ž. Petrović, LOGIKA

Vesna M. Petrović, NAUČNI POJMOVI I KAKO IH RAZVIJATI U NASTAVI

Verica Milutinović,Suzana Đorđević, Programiranje u Pajtonu sa zadacima za vežbanje

 VODIČ ZA STUDENTE – PROFESIONALNA PRAKSA

 Radmila Milovanović, Teodora Marinković, PRAKTIKUM Psihološko savetovanje u vaspitnom radu

 Radmila Milovanović, INTERAKCIJA I KOMUNIKACIJA U VASPITNOM RADU 2 (2019)

Vesna Trifunović, PRAKTIKUM IZ SOCIOLOGIJE OBRAZOVANjA

 Aleksandra Mihajlović, Nenad Vulović, Milan Milikić, METODIKA NASTAVE MATEMATIKE METODIČKI PRAKTIKUM MATEMATIKE

Radosav Đorđević, Vladimir Ristić, ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE 1

Ružica Ž. Petrović, PRILOZI ZA FILOZOFIJU OBRAZOVANjA