Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

мр Јелена Гркић Гинић

Јелена Р. Гркић Гинић
Име, средње слово, презиме: Јелена Р. Гркић Гинић
Звање: Доцент
Датум рођења: 5.9.1975.
Ужа научна односно уметничка област: Музичка уметност са методиком наставе
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: К11
Телефон:
е-mail: jelenagrkic@yahoo.com
Консултације: четвртак 13.30-14.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Музичка уметност са методиком наставе
Магистратура 2008. Академија уметности у Новом Саду Хорско дириговање
Диплома 1999. Академија уметности у Новом Саду Музичка уметност, општа музичка педагогија (солфеђо и музичка културара)

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Вокално-инструментална настава – ОАС Васпитач у предшколским установама
 2. Вокално-инструментална настава – ОСС Струковна медицинска сестра васпитач
 3. Извођачке вештине 1 – ОАС Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима, ОСС Струковна медицинска сестра васпитач
 4. Извођачке вештине 3 – ОАС Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима
 5. Хор 1 – ОАС Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима
 6. Хор 2 – ОАС Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима
 7. Хорско певање 7, 8 – ОАС Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима
 8. Историја културе и уметности – ОАС Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима
 9. Музички облици са познавањем музичких инструментата – ОАС Учитељ
 10. Основи рада са школским ансамблима – МАС Мастер учитељ

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. /

Репрезентативне референце

 1. Прво место, златна медаља на XXII Хорском фестивалу ,,Мајске музичке свечаности“ у Бијељини, 2023.
 2. Гркић Гинић, Ј., Станковић, М. (2022). Могућности и квалитет реализације Вокално-инструменталне наставе у условима пандемије, Узданица, год. XIX, бр. 2, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.263GG
 3. Прво место, златна медаља на Трећем међународном фестивалу хорова ,,Мелодианум“ у Кикинди, 2022.
 4. Ћалић, М., Гркић Гинић, Ј. (2022). Одлике и функционалност песама у уџбеницима за музичку културу за трећи разред основне школе, у: Маринковић, С. (ур.), Наука и образовање – изазови и перспективе, зборник радова, Ужице, октобар 2022., 415-430, Ужице: Педагошки факултет DOI:10.46793/NOIP.415C
 5. Прво место, златна медаља на Првом међународном фестивалу хорова ,,Мелодианум“ у Кикинди, 2020.
 6. Grkić Ginić, J. (2020). Student Teacher`s Music Competences Acquired in Initial Class Teacher Education, in Savić, V. and Cekić-Jovanović, O. (eds.), Professional Competences for Teaching in the 21st Cantury, Proceedings of the International Conference, May 23-25, 2019, 204-221, Jagodina: Faculty of Education DOI 10.46793/pctja.19.204G UDK: 371.136::78
 7. Гркић Гинић, Ј., Ћалић, М. (2019). Структура и карактеристике уџбеника за музичку културу за други разред основне школе, у Пешикан, А. и Стевановић, Ј. (ур.), Уџбеник: стара тема пред изазовима савременог доба, 195-216, Београд: Институт за педагошка истраживања ISBN 978-86-7447-143-2 COBISS.SR-ID 277454860
 8. Grkić Ginić, J. and Vukićević, N. (2019). The Pedagogical Function of Folk Dances in Teaching Music in the First Four Grades of Primary School, in Bordas, S. (ed.), Method and Theories, Conference Proceedings in Languages Other Tnah Hungarian of the X International Conference of Teaching Methodology, 105-120, 11-12.4.2019, Baja (Hungaria): High School “Etves Jozef“ ISBN 978-615-5429-27-9 ISSN 1787-9930
 9. Ћалић, М., Гркић Гинић Ј. (2019). Интегративни приступ у обради песама Љубивоја Ршумовића у настави музичке кучлтуре, у: Маринковић, С. (ур.), Књижевно дело Љубивоја Ршумовића, зборник радова, 519-530, Ужице: Педагошки факултет УДК 371.3::78 ISBN 978-86-6191-061-6
 10. Целовечерњи концерт хора и оркестра Факултета педагошких наука у Јагодини у Народном музеју у Београду

Остале активности

Учешће на пројектима: Билатерални пројекат "Кризе, изазови и савремени образовни систем" у реализацији Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Филозофског факултета Универзитета Црне Горе (2021-2023)
Усавршавања: Bavarian Music Academy, International Seminar for Choral Condustors, Marktoberdorf, Germany, 2005.
Област Интересовања: Хорско и оркестарско музицирање и аранжирање, Теорија музике, Методика наставе музичке културе
Чланства у организацијама: Удружење наставника музичке културе Србије
Остали подаци: