Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Бојана Димитријевић

Име, средње слово, презиме: Бојана М. Димитријевић
Звање: Асистент
Датум рођења: 23.05.1983.
Ужа научна односно уметничка област: Психологија у васпитно - образовном раду
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: К23
Телефон:
е-mail: bojana.dim@gmail.com
Консултације: Од 17.9 до 14.10.2018. године, Уторак од 16:00 до 17:00 и од 15.10.2018. године до краја јесењег семестра, понедељак од 15:30 до 16:30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу Специјално педагошке и психолошке науке (интерполарни ниво)
Докторат похађа докторскестудије Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Психолошке науке
Мастер 2011. Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Психолошке науке
Диплома 2010. Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Психолошке науке

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Инклузија у образовању
 2. Основе социјалне педагогије
 3. Тимски рад у инклузивном образовању
 4. Интеркултурално образовање
 5. Конструктивно решавање сукоба
 6. Инклузивно образовање – теорија и пракса
 7. Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду
 8. Медијација и комуникација у васпитно–образовном раду

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Dimitrijević, B., Petrović, D. & Leutwyler, B. (2017). Implicitna uverenja nastavnika o učenicima romske i mađarske kulturne grupe. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja,49 (1), 55–76. УДК 316.644:316.72 376.74-054.75(=511.141); 376.74-054.75(=214.58), DOI: https://doi.org/10.2298/ZIPI1701055D, ISSN 0579-6431 (М24)
 2. Dimitrijević, B. i Petrović, D. (2014). Pristupi i strategije za multikulturalno obrazovanje nastavnika–Iskustva Sjedinjenih Američkih Država. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 46 (1), 69-90. UDK-371.13(73); 316.72:37.017(73) DOI: 10.2298/ZIPI1401069D ISSN 0579-6431 (М24)
 3. Petrović, D. i Dimitrijević, B. (2013). Kako školski psiholozi u Srbiji vide svoju profesionalnu ulogu? Nastava i vaspitanje, 62(3), 421-437. UDK - 371.12:159.9-051(497.11)”2011”; 51(497.11)”2011” UDK 37, ISSN 0547-3330 (М24)
 4. Starčević, J, Dimitrijević, B. & Macura, S. (2016). Rethinking the role of pedagogical assistants: establishing cooperation between Roma families and schools in Serbia. CEPS Journal, 6 (4), 73-91. ISSN 1855-9719 (М52)
 5. Macura, S & Dimitrijević, B. (2016). Cross-cultural field experience as a pre-service teacher preparation strategy for teaching Roma pupils in Serbia. Journal of Contemporary Educational Studies, 2, 46-62. ISSN: 0038 0474 (М52)
 6. Leutwyler, B., Mantel, C., Petrović, D., Dimitrijević, B. and Zlatković, B. (2014). Teachers’ Beliefs about Intercultural Education: Different Levels of Intercultural Sensitivity in Schooling and Teaching. Educational Research, 5(8), 280-289. DOI: http:/dx.doi.org/10.14303/er.2014.196, ISSN: 2141-5161. (М52)
 7. Macura, S. & Dimitrijević, B. (2016). Preparing Student Teachers for Multicultural Settings. In E. Messner, D. Worek & M. Peček (Eds.), Teacher Education for Multilingual and Multicultural Settings, ENTEP Book (pp. 64-74). Graz, Germany: Leykam. ISBN 978-3-7011-0361-4 (М33)
 8. Starčević, J & Dimitrijević, B. (2016). Teacher education: Towards the development of high-quality pedagogical profiles. In J. Teodorović (Ed.), Improving Quality of Education in Elementary Schools, International scientific conference proceedings (pp. 92 – 95). Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-7604-150-3 (М33)

Репрезентативне референце

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Serbian Education for Roma Inclusion: Understanding and assessing teachers’ intercultural sensitivity in Serbia Института за психологију Филозофског факултета у Београду, Института за интернационалну кооперацију у образовању Универзитета за образовање наставника, Централна Швајцарска, Цирих и Учитељског факултета у Врању (март 2014 - фебруар 2017). 2. Images of Intercultural Education and their Implications for Teacher training Института за психологију Филозофског факултета у Београду и Института за интернационалну кооперацију у образовању, Универзитета за образовање наставника, Централна Швајцарска, Цирих (2012 - 2014). 3. Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education – HAMOC, број 516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR (2014 -2015) 4. Comenius IEEPS project: Improving education effectiveness of primary schools (2015-2016)
Усавршавања: Студијска путовања: 1. Педагошки факултет Универзитета у Љубљани, Словенија (од 15. до 20. марта 2015) у оквиру пројекта Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education – HAMOC, број 516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR 2. Универзитет за образовање наставника, Цуг, Швајцарска (од 28. априла до 4. маја 2013; од 6. до 17. јануара 2014; од 11. до 19. августа 2014; од 17. до 22. августа 2015). Едукације: 1. квалификовани администратор за Инвентар интеркултуралног развоја (Минхен, Немачка, од 20. до 23. маја 2014) 2. курс из области квалитативне и дискурс анализе при Филозофском факултету у Београду: Doing qualitative research: how to organize and to analyze talk-in-interaction, Francesco Arcidiacono (од 13. до 17. септембра 2010) 3. курс из области квалитативне анализе података помоћу софтвера МАXQDA.
Област Интересовања: Инклузија у образовању; Психологија у образовању; Интеркултурално образовање
Чланства у организацијама:
Остали подаци: