Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Јелена Јанчић

Јелена С. Јанчић
Име, средње слово, презиме: Јелена С. Јанчић
Звање: Сарадник у настави
Датум рођења: 26.01.1994.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе физичке културе
Катедра: Kатедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за физичко васпитање
Телефон:
е-mail: jelena.janciceva@gmail.com
Консултације: уторак 12.30-13.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2023. Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу, Јагодина Физичка култура са методиком наставе
Диплома 2020. Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу, Јагодина МАС
Диплома 2017. Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу, Јагодина ОАС

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

  1. Методика наставе физичког васпитања – ОАС учитељ, друга година
  2. Методички практикум физичког васпитања – ОАС учитељ, трећа година
  3. Методика физичког васпитања – ОАС ПВ, трећа година
  4. Методички практикум физичког васпитања – ОАС учитељ, четврта година
  5. Методички практикум физичког васпитања – ОАС ПВ, четврта година

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

Остале активности

Учешће на пројектима: Билатерални пројекат „Позитивно образовање – доживљај психолошког благостања и остваривање оптималних образовних постигнућа“ који реализује Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Србија) и Педагошки факултет у Бијељини (Република Српска) (2022 – 2024).
„Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функици остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања“ научни билатерални пројекат на нивоу високошколских институција: Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Србија и Педагошког факултета у Копру, Универзитета у Приморском, Словенија. (Реализатор 9. часа, иновативни модел: интегрисани приступ настави) (2017).
Усавршавања:
Област Интересовања: Методика маставе физичког васпитања, физичко васпитање, спорт, рекреација
Чланства у организацијама:
Остали подаци: