Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Владимир Ристић

Име, средње слово, презиме: Владимир, Т, Ристић
Звање: Доцент
Датум рођења: 29.6.1974.
Ужа научна односно уметничка област: Примењена математика
Катедра: Катедра за природно-математичке и информатичке науке
Кабинет: К11
Телефон: +381 35 223 805
е-mail: risticvl@gmail.com
Консултације: Петak од 10:00 до 12:00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2016. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Математика са методиком наставе
Докторат 2013. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математичка логика
Магистратура 2006. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математичка логика
Диплома 2000. Природно-математички факултет у Крагујевцу Теоријска математика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Основе математике 1, учитељ
 2. Основе математике 2, учитељ
 3. Елементарни математички појмови, васпитач у предшколским установама
 4. Стереометрија, учитељ
 5. Аналитичка геометрија, учитељ
 6. Елементи комбинаторике, учитељ
 7. Одабрани математички појмови, мастер учитељ

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. 1. Ristić V., Ikodinović N., Đorđević R. (2011). Biprobability logic with conditional expectation, Mathematical Logic Quarterly, 57, no.4, 400-408. DOI: 10.1002/malq.201010018.
 2. 2. Ristić V. (2010). Completeness theorem for probability models with finitely many valued measure in logic with integrals, Kragujevac Journal of Mathematics, 34, 131-137.
 3. 3. Mijajlović B., Ristić V. (2011). Jedan metodički pristup konstrukciji realnih brojeva pomoću nizova umetnutih intervala, Metodički aspekti nastave matematike II (459-464). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 4. 4. Đorđević R., Ikodinović N., Ristić V. (2012). Topological class logic, Probabilistic logics and applications. Beograd: Matematički institut SANU.
 5. 5. Đorđević R., Ristić V.,Ikodinović N., (2016). Completeness theorem for continuous functions and product class-topologies, Publications de l'institut mathematique vol 114, no. 100, 119-129. DOI:10.2298/PIM160525001D.

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: