Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Владимир Ристић

Име, средње слово, презиме: Владимир, Т, Ристић
Звање: Доцент
Датум рођења: 29.6.1974.
Ужа научна односно уметничка област: Примењена математика
Катедра: Катедра за природно-математичке и информатичке науке
Кабинет: К11
Телефон:
е-mail: pefjamat@gmail.com
Консултације: Петak од 10:00 до 12:00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2022. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Примењена математика
Докторат 2013. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математичка логика
Магистратура 2006. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математичка логика
Диплома 2000. Природно-математички факултет у Крагујевцу Теоријска математика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Основе математике 1, учитељ
 2. Основе математике 2, учитељ
 3. Елементарни математички појмови, васпитач у предшколским установама
 4. Стереометрија, учитељ
 5. Аналитичка геометрија, учитељ
 6. Елементи комбинаторике, учитељ
 7. Одабрани математички појмови, мастер учитељ

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Ristić V., Ikodinović N., Đorđević R. (2011). Biprobability logic with conditional expectation, Mathematical Logic Quarterly, 57, no.4, 400-408. DOI: 10.1002/malq.201010018.
 2. Đorđević R., Ristić V.,Ikodinović N., (2016). Completeness theorem for continuous functions and product class-topologies, Publications de l'institut mathematique vol 114, no. 100, 119-129. DOI:10.2298/PIM160525001D
 3. Ristić V. (2006). Lacp logic and completeness theorem, Kragujevac Journal of Mathematics, 29, 99-111.
 4. Ristić V. (2009). Probability logics with vector-valued measures, Kragujevac Journal of Mathematics, 32, 47-60.
 5. Ristić V. (2009). Lrat logic and completeness theorem, Kragujevac Journal of -156. Mathematics, 32, 149.
 6. Ristić V. (2010). Completeness theorem for probability models with finitely many valued measure in logic with integrals, Kragujevac Journal of Mathematics, 34, 131-137.
 7. R. Nikolić, V.Ristić (2021) Fixed Point Theorems For Non-Self Mappings With Nonlinear Contractive Condition In Strictly Convex Menger P M – Spaces, Acta Mathematica Hungarica, 163(1), 295-308. DOI: 10.1007/s10474-020-01095-6
 8. R. Nikolić, V. Ristić, N. Ćirović (2020) A Common Fixed Point Theorem For Non-self Mappings in Strictly Convex Menger PM Spaces, Mathematica Slovaca 70, No. 6 1367-1380, DOI: 10.1515/ms-2017-0438
 9. R. Nikolić, V. Ristić, S. Ješić (2021) A Common Fixed Point Theorems in Menger PM Spaces Wth Nonlinear Generalized Type, International e-Conference on „Fixed Point Theory and its Applications to Real World Problem, Chapter 5, India, ISBN: 978-1-53619-336-7
 10. R.Nikolić, R.Pant, V.Ristić, A.Šebeković, (2022). Common Fixed Points Theorems for Self-Mappings in Menger PM-Spaces, Mathematics, vol. 10 No. 14, DOI: doi: 10.3390/math10142449

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања: Математичка логика, математичка анализа
Чланства у организацијама: ДМС
Остали подаци: