Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Светлана Ћурчић

Име, средње слово, презиме: Светлана С. Ћурчић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 10.06.1964.
Ужа научна односно уметничка област: Примењена биологија
Катедра: Катедра за природно-математичке и информатичке науке
Кабинет: Кабинет за природу и друштво
Телефон:
е-mail: svetlana.curcic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Четвртком од 11.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2012 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Методика наставе природних наука
Докторат 2003 Природно-математички факултет у Крагујевцу Биологија/Екологија
Магистратура 1994 Природно-математички факултет у Новом Саду Биологија/Екологија
Диплома 1989 Природно-математички факултет у Крагујевцу Биологија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Основе природних наука
 2. Екологија
 3. Одрживи развој животне средине

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Ćurčić S. (2012). Lirski herbarijum. Književnost za decu i omladinu – nauka i nastava, Naučni skup, Posebna izdanja, knj. 15. Jagodina, 481-486. ISBN 978-86-7604-085-8. UDK 821.163.41.09-1 371.3:5
 2. Mladenović, J., Ćurčić, S. (2014). Fizička aktivnost studenata u slobodno vreme. U Ignjatović, A., Marković, Ž., (ur.), Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Fizička kultura i moderno društvo“, Jagodina, 15. i 16. jun 2013, pos. izd, knj. 17, 75–81. ISBN: 978-86-7604-110-7.
 3. Topalović N. Ćurčić S. (2014). Sindrom sportskog srca. U Ignjatović, A., Marković, Ž., (ur.), Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Fizička kultura i moderno društvo“, Jagodina, 15. i 16. jun 2013, pos. izd, knj. 17, 163-170. ISBN: 978-86-7604-110-7.
 4. MILAN STANKOVIĆ, SVETLANA ĆURČIĆ, BILJANA BOJOVIĆ, SLAVICA SAVIĆ STANOJEVIĆ (2015): Flora of the park of faculty of education in Jagodina, Zaštita prirode, 65/2. 15-23 ISSN: 0514-5899 UDK: 502.7
 5. Ćurčić Svetlana, Bojović Biljana, Ćurčić Sofija, Golubović-Ilić Irena (2015). Unapređivanje kvaliteta nastave biologije pomoću multimedijalne tehnologije. Naučni skup „Metodički aspekti unapređenja nastave – prednosti i izazovi“, 05. jul 2014. Učiteljski fakultet u Beogradu, 55-60. ISBN 978-86-918423-0-7.
 6. Биљана М. Бојовић, Светлана С. Ћурчић, Милан С. Станковић (2016): Предности извођења наставе у пољским учионицама у парку Факултета педагошких наука у Јагодини, Зборник резимеа, II Дидактичка конференција, Београд, 38-39.
 7. Stanković, M., Bojović, B., Ćurčić, S., Čutura, I. (2016): The Park of the Faculty of Education in Jagodina: natural protected area and botanical teaching resource, Book of Abstracts, 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions Kopaonik Mt. 16 th -19 th June, 2016
 8. Биљана М. Бојовић, Милан С. Станковић, Светлана С. Ћурчић: (2016) Парк Факултета педагошких наука у Јагодини: пример ванучионичког наставног објекта за реализациј у биолошких наставних садржаја Узданица, децембар XIII /2 231–238 ISSN:1451-673X,
 9. Stanković,, Ćurčić,S., Nenad Zlatić & Biljana Bojović (2017) Ecological variability of the phenolic compounds of Olea europaea L. leaves from natural habitats and cultivated conditions,Biotechnology & Biotechnological Equipment, ISSN: 1310-2818

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама: Члан Српског биолошког друштва
Остали подаци: