Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Светлана Ћурчић

Име, средње слово, презиме: Светлана С. Ћурчић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 10.06.1964.
Ужа научна односно уметничка област: Примењена биологија
Катедра: Природно математичке и информатичке науке
Кабинет: Кабинет за природне науке I спрат
Телефон:
е-mail: svetlana.curcic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Четвртак од 10 до 14 чаова

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Униврзитет у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2022 Факултет педагошких наука Униврзитет у Крагујевцу, Јагодина Примењена биологија
Докторат 2003 Природно-математички факултет у Крагујевцу Биологија/Екологија
Магистратура 1994 Природно-математички факултет у Новом Саду Биологија
Диплома 1989 Природно-математички факултет у Крагујевцу Биологија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Основе природних наука, смер Учитељ
 2. Основе природних наука, смер Васпитач у предшколским установама
 3. Основе природних наука, смер Домски васпитач
 4. Екологија- смер Учитељ и Домски васпитач- изборни предмет
 5. Одриви развој животне средине- Мастер студије- изборни предмет

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Одабрана поглавља из природних наука

Репрезентативне референце

 1. Kanjevac, Milica, Dragana Jakovljević, Marija Todorović, Milan Stanković, Svetlana Ćurčić, and Biljana Bojović. 2022.
 2. B.M. Bojović, D.Z. Jakovljević, S.S. Ćurčić and M.S. Stanković (2018): Phytotoxic potential of common nettle (Urtica dioica L.) on germination and early growth of cereals and vegetables Allelopathy Journal 43 (2): 175-186
 3. Stanković М., Ćurčić,S., Nenad Zlatić & Biljana Bojović (2017) Ecological variability of the phenolic compounds of Olea europaea L. leaves from natural habitats and cultivated conditions,Biotechnology & Biotechnological Equipment, ISSN: 1310-2818 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2016.1275804
 4. Ristić S., Milovanović D., Janjić V., Stanojević- Pirković., M, Simić- Vukomanović I., Ćurčić S., Kocić S. (2019): Antipsychotics and Low Vitamin D in Additional Data Calling For Drug Causality Assessment, Acta Polonia- Pharmaceutica - Drug Research, Vol 76, No 3. pp. 605-609.
 5. Milica Bokonjic, Svetlana Curcic, Biljana M. Bojovic (2016) THE POSSIBILITY OF APPLYING THE MANAGEMENT SYSTEM OF ELECTRONIC DOCUMENTS IN EDUCATION STUDENTS IN SERBIA, International Research Journal of Natural and Applied Sciences ,Vol. 3, Issue 2, ISSN: (2349-4077).
 6. Думитрашковић M., Ћурчић C. 2011. Паметне учионице. Узданица (Јагодина) Vol VIII/1, 109-121. ISSN 1451-673X
 7. Биљана М. Бојовић, Милан С. Станковић, Светлана С. Ћурчић: (2016) Парк Факултета педагошких наука у Јагодини: пример ванучионичког наставног објекта за реализациј у биолошких наставних садржаја Узданица, децембар XIII /2 231–238 ISSN:1451-673X
 8. Светлана Ћурчић: Oснове природних наука 1 – практикум, 2012. Педагошки факултет у Јагодини, ISBN 978-86-7604-098-8. Одлукa Наставно-научног већа Педагошког факултета у Јагодини, број 01-225/1, од 17.01.2012. године

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања: Фотографија
Чланства у организацијама: Члан Српског биолошког друштва
Остали подаци: