Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 8223-805, Факс: (+381 35) 8223-805

др Сунчица Мацура

Име, средње слово, презиме: Сунчица В. Мацура
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 29.1.1961.
Ужа научна односно уметничка област: Психологија у васпитно-образовном раду
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: Кабинет за психологију, II спрат
Телефон:
е-mail: suncicamacura@gmail.com
Консултације: Петак од 12:30 до 13:30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Специјално педгошке и психолошке науке (интерполарни ниво)
Докторат 2005 Педагошки факултет, Универзитет у Љубљани Подучавање на нивоу разредне наставе
Магистратура 1999 Филозофски факултет Универзитет у Београду Психологија
Диплома 1985 Филозофски факултет Универзитет у Београду Школска психологија-педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Инклузија у образовању, ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима
 2. Основе социјалне педагогије, ОАС Васпитач у домовима
 3. Тимски рад у инклузивном образовању, МАС Учитељ, МАС Васпитач у домовима
 4. Инклузивно образовање, МАС Образовање професора разредне наставе
 5. Права детета, образовање и инклузија, МАС Образовне политике

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Образовање, социјална правда и инклузија

Репрезентативне референце

 1. Peček, M., Macura Milovanović, S., Čuk, I. (2015). Regular Versus Special Streams within Teacher Education. Croatian Journal of Education, 17 (2), 99-115.
 2. Peček, M., Macura-Milovanović, S., Vujisić-Živković, N. (2014). The cultural responsiveness of teacher candidates towards Roma pupils in Serbia and Slovenia – case studies. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 40 (4), 359-376.
 3. Peček, M., Macura-Milovanović, S. (2014). Do admission criteria for teacher education institutions matter? A comparative study on beliefs of student teachers from Serbia and Slovenia about inclusive practices. Teachers and Teaching: theory and practice, 21 (3), 260-276.
 4. Macura Milovanović, S., Batarelo Kokić, I., Džemidžić Kristiansen, S., Gera, I., Ikonomi, E., Kafedžić, L., Milić, T., Rexhaj, X., Spasovski, O., Closs, A. (2014). Dearth of early education experience: a significant barrier to educational and social inclusion in the Western Balkans. International Journal of Inclusive Education, 18 (1), 36–54.
 5. Macura-Milovanović, S., Munda, M., Peček, M. (2013). Roma pupils' identification with school in Slovenia and Serbia: Case studies. Educational Studies, 39 (5), 483-502.
 6. Macura-Milovanović, S., Peček, M. (2013). Attitudes of Serbian and Slovenian student teachers towards causes of learning underachievement amongst Roma pupils. International Journal of Inclusive Education, 17 (6), 629-645.
 7. Peček, M., Macura-Milovanović, S. (2012). Who is responsible for vulnеrable pupils? The attitudes of teacher candidates in Serbia and Slovenia. European Journal of Teacher Education, iFirst article, 1-20.
 8. Мацура-Миловановић, С., Печек, М. (2012). Уверења будућих учитеља из Словеније и Србије о инклузивном образовању. Настава и васпитање: часопис за педагошку теорију и праксу, LXI, (2), 247-265.
 9. Мацура-Миловановић, С., Гера, И., Ковачевећ, М. (2011). Припрема будућих учитеља за инклузивно образовање у Србији: тренутно стање и потребе. Зборник Института за педагошка истраживања, 43 (2), 208-222.
 10. Macura-Milovanović, S., Pantić, N., Closs, A. (2012). The rationale for a wider concept of inclusive education for teacher education: A case study of Serbia. Prospects, 42, 19-39.

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања: Инклузивно образовање, интеркултурално образовање, образовање будућих учитеља за инклузивно образовање, ставови студената будућих учитеља према инклузији, образовање ромске деце
Чланства у организацијама: Секција универзитетских наставника психологије образовања, Секција универзитетских наставника психологије образовања, Друштво за унапређивање ромских насеља
Остали подаци: Водитељ програма стручног усавршавања Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу. Рецензент часописа European Journal of Special Needs Education, International Journal of Inclusive Education, Зборник института за педагошка истраживања, CEPS Journal