Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Сунчица Мацура

Име, средње слово, презиме: Сунчица В. Мацура
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 29.1.1961.
Ужа научна односно уметничка област: Специјално педагошке и психолошке науке (интерполарни ниво)
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: Кабинет за психологију, II спрат
Телефон:
е-mail: suncicamacura@gmail.com
Консултације: Консултације се одржавају преко зум апликације у договору са студентима, јавити се на емail професорке

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Специјално педгошке и психолошке науке (интерполарни ниво)
Докторат 2005. Педагошки факултет, Универзитет у Љубљани Подучавање на нивоу разредне наставе
Магистратура 1999. Филозофски факултет Универзитет у Београду Психологија
Диплома 1985. Филозофски факултет Универзитет у Београду Школска психологија-педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Инклузија у образовању, ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима
 2. Психолошке основе васпитног рада у дому ученика, ОАС Васпитач у домовима
 3. Инклузија у пракси, МАС Учитељ
 4. Сарадња и тимски рад у инклузивном образовању, МАС Учитељ
 5. Инклузивно образовање, МАС Професор предметне наставе
 6. Права детета, образовање и инклузија, МАС Образовне политике
 7. Савремени трендови у образовању, МАС Лидерство у образовању
 8. Инклузивно образовање, ОСС СМСВ

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Образовање, социјална правда и инклузија

Репрезентативне референце

 1. Мацура, С. 2022. Инклузија у образовању. Школа за сву децу. Јагодина: Факултет педагошких наука.
 2. Macura, S., Čuk, I. and Peček, M. 2019. Beliefs of student teachers in Serbia and Slovenia about supporting vulnerable pupils in learning and social participation. European Journal of Special Needs Education. DOI: 10.1080/08856257.2019.1607660.
 3. Peček, M., Macura, S. 2019. Defining the Boundaries of Inclusion within Compulsory Education and Teacher Education. In P. Zgaga (Ed.) Inclusion in Education: Reconsidering Limits, Identifying Possibilities, pp. 45-69. Berlin: Peter Lang.
 4. Starčević, J., Dimitrijević, B., Macura, S. 2016. Rethinking the Role of Pedagogical Assistants: establishing cooperation between Roma families and schools in Serbia. CEPS Journal, 6 (4), 73-91.
 5. Peček, M., Macura-Milovanović, S., Vujisić-Živković, N. 2014. The cultural responsiveness of teacher candidates towards Roma pupils in Serbia and Slovenia – case studies. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 40 (4), 359-376.
 6. Peček, M., Macura-Milovanović, S. 2014. Do admission criteria for teacher education institutions matter? A comparative study on beliefs of student teachers from Serbia and Slovenia about inclusive practices. Teachers and Teaching: theory and practice, 21 (3), 260-276.
 7. Macura Milovanović, S., Batarelo Kokić, I., Džemidžić Kristiansen, S., Gera, I., Ikonomi, E., Kafedžić, L., Milić, T., Rexhaj, X., Spasovski, O., Closs, A. 2014. Dearth of early education experience: a significant barrier to educational and social inclusion in the Western Balkans. International Journal of Inclusive Education, 18 (1), 36–54.
 8. Macura-Milovanović, S., Munda, M., Peček, M. 2013. Roma pupils' identification with school in Slovenia and Serbia: Case studies. Educational Studies, 39 (5), 483-502.
 9. Macura-Milovanović, S., Peček, M. 2013. Attitudes of Serbian and Slovenian student teachers towards causes of learning underachievement amongst Roma pupils. International Journal of Inclusive Education, 17 (6), 629-645.
 10. Peček, M., Macura-Milovanović, S. 2012. Who is responsible for vulnеrable pupils? The attitudes of teacher candidates in Serbia and Slovenia. European Journal of Teacher Education, iFirst article, 1-20.

Остале активности

Учешће на пројектима: • Билатерални научни пројекат МПНТР Припрема будућих просветних радника за рад у инклузивном окружењу, у оквиру научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за 2016. и 2017. годину, коаутор пројекта,

• Хармонизација и модернизација програма образоваља учитеља у Србији (HAMOC, 516762-Tempus-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR), контакт особа за Универзитет у Крагујевцу;

• Мастер програм Образовне политике (159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR), наставник на предмету Права детета, образовање и инклузија;

• Мастер програм за предметне наставнике (MASTS, TEMPUS JP-511170-2010), наставник на предмету Инклузивно образовање;

• Реформа курикулума у образовању учитеља (JEP-41074-2006), члан радне групе за дефинисање нове концепције пријемног испита на Педагошком факултету у Јагодини.
Усавршавања: • Универзитет у Љубљани, Педагошки факултет, 2015
• Католички Универзитет Лувен, Белгија, 2012
Област Интересовања: Инклузивно образовање, интеркултурално образовање, образовање будућих учитеља за инклузивно образовање, ставови студената будућих учитеља према инклузији, образовање ромске деце, дискриминација ромске деце у образовању
Чланства у организацијама: • Одбор САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
• Матични научни одбор за филозофију, психологију, педагогију и социологију
• Секција универзитетских наставника психологије образовања
• Секција универзитетских наставника психологије образовања
• Друштво за унапређивање ромских насеља
Остали подаци: Водитељ програма стручног усавршавања Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу (МПНТР и УНИЦЕФ).
Рецензент часописа European Journal of Special Needs Education, International Journal of Inclusive Education, Зборник института за педагошка истраживања, CEPS Journal