Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Нина Живковић

Име, средње слово, презиме: Нина Б. Живковић
Звање: Асистент
Датум рођења: 1.11.1988.
Ужа научна односно уметничка област: Књижевност са методиком
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет: К24
Телефон:
е-mail: markovinina@yahoo.com
Консултације: понедељак: 10.30 – 11.30, петак: 11.30 – 12.30 Кабинет К24

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Књижевност са методиком наставе
Диплома 2012. Филолошки факултет Универзитета у Београду Српска књижевност и језик са општом књижевношћу

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Увод у проучавање књижевности
 2. Књижевност за децу
 3. Методички практикум развоја говора
 4. Усмена књижевност и развој говора
 5. Увод у историју српске књижевности 1
 6. Увод у историју српске књижевности 2
 7. Увод у историју српске књижевности 3

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Marković, N. (2017). Modelovanje prostora i karakterizacija likova u romanu Ne tuguj bronzana stražo Branka Ćopića. U B. Tošović (ur.) Ćopićeva poetika prostora (139–151). Graz/Grac ‒ Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske.
 2. Марковић, Н. (2017). Постмодернистичка светлост у бунару прошлости: истина прошлости и човека у историји у роману Судбина и коментари Радослава Петковића. У Т. Росић (ур.) Узданица: часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, XIV/1 (181–195). Јагодина: Факултет педагошких наука.
 3. Марковић, Н. (2017). Однос историјске стварности и фикције у роману Сенке на зиду Радослава Петковића. У М. Кулић (ур.) Наука и слобода, зборник радова са научног скупа, књ. 11, том 1 (487–501). Пале: Филозофски факултет.
 4. Marković, N. (2015). Paradoksalnost sudbina folklornih junaka u dramama Borislava Mihajlovića Mihiz i Ljubomira Simovića. U B. Tošović, Arno Wonisch (Hrsg.) Paradoxa in den slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen (57–69). Hamburg.
 5. Марковић, Н. (2015). Где пронаћи излаз – Границе слободе индивидуалног постојања у роману Омерпаша Латас Иве Андрића. У М. Ковачевић (ур.) Наука и слобода, зборник радова са научног скупа, књ. 9, том 1/2 (675–690). Пале: Филозофски факултет.
 6. Марковић, Н. (2015). Српски средњовековни двор у народној поезији. У М. Анђелковић (ур.) Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије, VI, књ. 2 (331–343). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
 7. Марковић, Н. (2014). Тајна приче понорнице (О обликовању наратива у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића). У Т. Росић (ур.) Узданица: часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, XI/2 (69–82). Јагодина: Факултет педагошких наука.
 8. Марковић, Н. (2014). Центар васионе је увек близу – аспекти слободе у прози Игора Коларова. У В. Јовановић, Т. Росић (ур.) Књижевност за децу у науци и настави, пос. изд., књ. 18 (301–315). Јагодина: Факултет педагошких наука.
 9. Марковић, Н. (2014). Марко Краљевић у српској историјској драми 19. и прве половине 20. века. У Р. Микић (ур.) Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, год. IX (125–153). Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду.
 10. Марковић, Н. (2014). Уметност која превазилази линију хоризонта (Лиризација прозе у роману Ситничарница „Код срећне руке“ Горана Петровића). Анали Филолошког факултета, бр. 26, св. 2. Београд: Филолошки факултет.

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића, пројекат Института за славистику „Карл Франц“ Универзитета у Грацу и Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске у Бањалуци 2. Студентски пројекат Нови славистички хоризонти Института за славистику „Карл Франц“ Универзитета у Грацу
Усавршавања:
Област Интересовања: српска књижевност 20. и 21. века, усмена књижевност, књижевност за децу
Чланства у организацијама:
Остали подаци: