Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Јелена Теодоровић

Јелена Теодоровић
Име, средње слово, презиме: Јелена Теодоровић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 27. децембар 1973.
Ужа научна односно уметничка област: Педагогија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: jelenat@gwu.edu
Консултације: Среда: 15:30-16:30 (или по договору са наставником)
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2016 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Педагогија
Докторат 2006 The George Washington University, Washington, DC, USA Education policy
Магистратура 2001 University of California at Los Angeles, Los Angeles, USA Microbiology and Immunology
Диплома 1996 Stanford University, Stanford, USA Human biology

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Систем образовања и васпитања у Републици Србији, ОАС учитељ, предшколски васпитач, домски васпитач
 2. Теорија и пракса образовања и васпитања, МАС Образовање професора предметне наставе
 3. Увод у лидерство у образовању, МАС Лидерство у образовању
 4. Управљање образовним институцијама, МАС Лидерство у образовању
 5. Образовни системи у компаративној перспективи, МАС Лидерство у образовању
 6. Образовне политике и управљање променама, МАС Лидерство у образовању
 7. Стварање образовних политика, МАС Образовне политике
 8. Лидерство у образовању и школски менаџмент, МАС Образовне политике

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Teodorovic, J., Stankovic, D., Bodroza, B., Milin, V., & Djeric, I. (2016). Education policymaking in Serbia through the eyes of teachers, counsellors and principals. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 28(4), 347 - 375. M23.
 2. Teodorović, J. (2016). Obrazovna efektivnost: Šta čini kvalitetnog nastavnika i kvalitetnu školu. Jagodina, Srbija: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. (страна 130) ISBN 978-86-7604-139-8. M45.
 3. Teodorović, J. (2016). Bliži pogled na doprinos škola učeničkom postignuću (A closer look into the contribution of schools to pupil achievement), u Teodorović, J. (Ed.), Proceedings of the International Scientific Conference Improving Quality of Education in Elementary Schools (pp. 22-42), 14th October 2016, Belgrade. Jagodina and Belgrade: Faculty of Education, University of Kragujevac, Institute for Educational Research, Institute for the Improvement of Education. M33.
 4. Teodorović, J., Milin, V., & Vujačić, M. (2016). Programi stručnog usavršavanja nastavnika: Procenjena korisnost i obrazovni efekti. Inovacije u nastavi, XXIX, 2016/1, 46-59. M52.
 5. Stanković, D., Ševkušić, S., & Teodorović, J. (2015). Teorijski pristupi liderstvu u obrazovanju. Uzdanica, XII-2, 97-116. M53.
 6. Teodorovic, J. (2012). Student background factors influencing student achievement in Serbia. Educational Studies, 38(1), 89-110. M22.
 7. Teodorovic, J. (2011). Classroom and school factors related to student achievement: what works for students? School Effectiveness and School Improvement, 22(2), 215-236. M22.
 8. Teodorovic, J. (2009). Educational effectiveness: Key findings. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 41(2), 297-314. M24.
 9. Teodorovic, J. (2009). School effectiveness: Literature review. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 41(1), 7-24. M24.
 10. Teodorovic, J. (2008). Why education policies fail: Multiple streams model of policymaking. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 40(1), 22-36. M24.

Остале активности

Учешће на пројектима: МПНТР пројекат Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (179034) (2011-сада), Институт за педагошка истраживања

МПНТР пројекат Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије (47008) (2011-сада), Институт за педагошка истраживања из Београда

МПНТР пројекат Образовање за друштво знања (2006-2010), Институт за педагошка истраживања (учешће од 2008. до 2010. године)

Руководилац ТЕМПУС пројекта Мастер програм Лидерство у образовању (543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR, 2013-2017)

Руководилац Коменијус пројекта Унапређивање образовне ефективности основних школа (538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP, 2013-2017)

Сарадник на ТЕМПУС пројекту Образовне политике (EPSP, 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR)

Сарадник на ТЕМПУС пројекту Мастер програм за предметне наставнике (MASTS, TEMPUS JP-511170-2010)

Сарадник на ТЕМПУС пројекту Хармонизација и модернизација програма образовања учитеља у Србији (HAMOC, 516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR)


Усавршавања: Универзитет Архус, Данска, 2011

Католички универзитет Лувен, Белгија, 2012

Универзитет Архус, Данска, 2013

Државни испитни центар, Словенија, 2014

Холандска школа за образовни менаџмент, Холандија, 2014

Универзитет у Сегедину, Сегедин, Мађарска, 2015

Католички универзитет Лувен, Белгија, 2015

Универзитет Јуваскула, Финска, 2015

Универзитет на Кипру, Кипар, 2015

Универзитет у Сегедину, Сегедин, Мађарска, 2017

Област Интересовања: Лидерство у образовању, Образовне политике, Управљање променама, Квалитет наставе
Чланства у организацијама: Друштво истраживача у образовању у Србији
Остали подаци: